of 59250 LinkedIn

Nauwelijks aandacht voor digitalisering in Rijksbegroting

Slechts 1,3 procent (1,8 miljard euro) van de totale uitgaven van de overheid in de Rijksbegroting is te relateren aan digitalisering. Dat blijkt uit onderzoek van Dicitas Consulting. Volgens hetconsultancybureau neemt de overheid digitalisering niet serieus.

Slechts 1,3 procent (1,8 miljard euro) van de totale uitgaven van de overheid in de Rijksbegroting is te relateren aan digitalisering. Dat blijkt uit onderzoek van Dicitas Consulting. Volgens het consultancybureau neemt de overheid digitalisering niet serieus.

Close reading

Slechts 54 van de 2.215 begrotingsregels zijn gerelateerd aan digitalisering, zo blijkt uit het onderzoek. Dicitas Consulting heeft met close reading de begroting voor 2016 onderzocht op woorden als digital, social, mobile, analytics, cloud, internet of things en cyber security. ICT kwam met 420 keer het meest voor van de onderzochte woorden. Deze wordt opgevolgd door digital/digitaal (270), cyber (141) en data (79). Onderzochte departementen zijn Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Infrastructuur en Milieu, Defensie, Financiën en Nationale Schuld, Verkeer en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wonen en Rijksdienst, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken.

Verontrustend 

'De Rijksoverheid heeft vorig jaar een Nationale Commissaris Digitale Overheid (NDCO) aangesteld', vertelt Samuel Pronk, manager strategy and analytics bij Dicitas Consulting. 'Je zou dan ook verwachten dat digitalisering een belangrijk onderwerp is in de Rijksbegroting van 2016, maar niets is minder waar.' Dat er van de 2.215 begrotingsregels er slechts 54 gaan over digitalisering noemt Pronk verontrustend. 'Zeker wanneer je ziet dat het bedrijfsleven jaarlijks blijft investeren in digital om bij te blijven.'

Verschillen tussen departementen

De percentages van bedragen die aan digitalisering te relateren zijn, variëren van nul procent bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tot twintig procent bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ). 'In de beleidsagenda heeft SZW het enkel over banenverlies veroorzaakt door de robotisering, maar zij gaat niet in op hoe dit probleem opgelost moet worden', illustreert Pronk, die aanstipt dat de bewoordingen over digitalisering in de begroting nogal algemeen van aard zijn. 'Het lijkt alsof digitalisering er aan de haren wordt bijgesleept. De overheid voelt ook wel dat ze er iets over moet zeggen, maar het probleem is dat het nog niet in haar DNA zit. Hierdoor blijven zij op dit gebied enorm achterlopen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sella (bestuursadviseur) op
Misschien is de begroting wel gewoon in het Nederlands geschreven.