of 59250 LinkedIn

ICT-kosten gemeenten gedaald

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner in 2014 zijn 3 procent lager uitgevallen dan in 2013. Gemeenten hebben per inwoner 72 euro aan ICT-kosten gemaakt, zo blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015.

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner in 2014 zijn 3 procent lager uitgevallen dan in 2013. Gemeenten hebben per inwoner 72 euro aan ICT-kosten gemaakt, zo blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2015 van M&I Partners die is uitgevoerd bij 24 gemeenten met gezamenlijk 1,3 miljoen inwoners. 

Minder inhuur
Over de periode 2005 tot 2013 zijn de ICT-kosten per inwoner met gemiddeld 4 procent gestegen, zo blijkt uit eerdere Benchmarks. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben in 2014 met gemiddeld 73 euro hogere ICT-kosten per inwoner dan kleine gemeenten, die gemiddeld 67 euro kwijt zijn. De lichte daling van de ICT-kosten per inwoner in het algemeen wordt vooral veroorzaakt door een daling van de personeelskosten. Een belangrijke oorzaak daarvan is minder inhuur. De softwarekosten zijn daarentegen licht gestegen.  


Burgerzaken en Sociale Zaken

Afdelingen en processen als Burgerzaken en Sociale Zaken & Werkgelegenheid hebben de hoogste ICT-kosten, zo wordt duidelijk uit de Benchmark. De processen maken beiden gemiddeld 14 procent van de kosten. Gemeenten hebben volgens M&I Partners moeite met een integrale kosten/baten analyse voor ICT-investeringen.  


Volwassenheidsscore 

De laagste volwassenheidsscore wordt gemeten bij het proces leveranciersbeheer.  Wilfred van der Schaaf, adviseur bij M&I/Partners licht toe: ‘De afspraken met leveranciers gaan in veel gevallen niet verder dan een basis inspanningsverplichting. Het maken, bewaken en bijsturen van resultaatafspraken met leveranciers vindt in geringe mate plaats.’ Het proces ‘Beveiliging’ staat dit jaar weer bovenaan als meest volwassen ICT-proces, samen met het proces ‘Hulp voor eindgebruikers’.

Effectiviteit ICT

Naast de ICT-volwassenheid is ook onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ICT; de mate waarin ICT ondersteunend is aan de organisatiedoelstellingen. Uit de benchmark blijkt dat gemeenten met name op de tactische beheerprocessen moeten groeien. Dit betreft beheerprocessen zoals leveranciersmanagement, contractmanagement en servicelevelmanagement.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.