of 59232 LinkedIn

Gemeenten zoeken naar alternatief voor OT2010

Een aantal grote gemeenten en samenwerkingsverbanden gaat onderzoeken of ze gezamenlijk hun telecomdiensten kunnen aanbesteden, buiten het raamcontract OT2010 om.

Een aantal grote gemeenten en samenwerkingsverbanden gaat onderzoeken of ze gezamenlijk hun telecomdiensten kunnen aanbesteden, buiten het nog lopende raamcontract OT2010 om. Alle gemeenten zullen worden benaderd.

Nieuwe telefoniecontracten
Het betreft de G5-gemeenten, het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) en de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Samen met VNG en KING starten zij het Initiatief GT (Gemeentelijke Telecommunicatie), dat de kosten en rompslomp van nieuwe telefoniecontracten moet gaan beperken. Volgens KING zijn momenteel veel gemeenten toe aan zo'n nieuw telefoniecontract, maar is contractvernieuwing binnen het raamcontract dat de Rijksoverheid daarvoor heeft gesloten (OT2010) en waarbij in principe ook decentrale overheden kunnen aanhaken, 'op korte termijn niet haalbaar'.

Complexe regels
'Dat heeft allemaal met zeer complexe Europese aanbestedingsjuridische aspecten te maken', zegt woordvoerder Jan-Willen Jurg van KING. 'Op dit moment is het niet mogelijk voor Rijk en gemeenten om daarin gezamenlijk op te treden.' De daaraan ten grondslag liggende juridische overwegingen 'vallen niet gauw samen te vatten', zegt Jurg. Het GT-initiatief is een manier op via een andere route dan OT2010 toch de voordelen van gezamenlijk aanbesteden te realiseren. Het afzonderlijk regelen van teleconcontracten is duur en tijdrovend en krachtenbundeling zou tot betere tarieven en door schaalvergroting ook lagere aanbestedingskosten leiden. Op een webpagina van KING kunnen gemeenten al aangeven of ze belangstelling hebben voor het initiatief.

Volgend jaar
'Mocht op enig moment blijken dat samenwerking tussen gemeenten en het Rijk wel mogelijk is, dan wordt die direct gezocht', meldt KING in zijn persbericht. Het huidige OT2010-raamcontract voor vaste telefonie heeft een looptijd tot 24 oktober 2015; dat voor mobiele telefonie loopt tot 15 april 2015. Daaraan doen nu zo'n 60, respectievelijk 50 gemeenten mee, benevens een aantal andere decentrale overheden en organisaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.