of 59232 LinkedIn

Gemeenten willen uniforme inkoopvoorwaarden ICT

Gemeenten hebben grote behoefte aan betere en meer uniforme inkoopvoorwaarden van ICT. Dat blijkt uit een verkenning van KING in opdracht van VNG.

Gemeenten hebben grote behoefte aan betere en meer uniforme inkoopvoorwaarden voor ICT. Dat blijkt uit een verkenning van KING in opdracht van VNG.

Honderd gemeenten
Aan de verkenning hebben meer dan honderd gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een bijdrage geleverd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er sterke behoefte is aan betere en uniforme inkoopvoorwaarden. De algemene rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT 2014) worden volgens KING vaak al toegepast. Deze kunnen nu als basis gebruikt worden. Uit het advies van de gemeenten komen enkele toevoegingen aan de ARBIT waaronder flexibiliteit in licenties, mede vanwege meer samenwerking en uitbesteding van taken aan ketenpartners, het juist en tijdig toepassen van standaarden en normen, cloud en hosting services, informatiebeveiliging en privacy en het aansluiten van gemeenten op de nationale Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur.

Cruciaal

‘Adoptie en breed gebruik van verbeterde voorwaarden aan vraag- en aanbodzijde is cruciaal om de gewenste doelen te bereiken. In het advies is goede afstemming met de ICT markt tijdens het opstellen en een implementatie-aanpak opgenomen’, zo schrijft KING. Volgens King zijn passende ICT inkoopvoorwaarden voor gemeenten een belangrijke randvoorwaarde bij het verbeteren en vernieuwen van de digitale informatievoorziening. De organisaties willen een meer collectieve aanpak uitwerken voor dienstverlening en informatievoorziening. 

Nieuwe aanpak
Voor de realisatie van de adviezen is een projectvoorstel opgenomen binnen de nieuwe aanpak en het projectenportfolio van de Digitale Agenda 2020. Over deze nieuwe aanpak, de projecten en financiering wordt in de Algemene Ledenvergadering van juni een besluit genomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
Weer een (vast zeker door VNG goedbetaald) onderzoekje waar je niets aan hebt. Zou dit gemeenschapsgeld teruggevraagd kunnen worden?