of 59045 LinkedIn

Gemeenten omzeilen regelmatig medisch beroepsgeheim

Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen.

Gemeenten en andere organisaties proberen het beroepsgeheim van artsen te omzeilen door burgers (een deel van) hun medisch dossier te laten opvragen en overdragen. Dat stellen patiëntenfederatie NPCF en artsenfederatie KNMG.

Dossier opgevraagd
De NPCF onderzocht het opvragen van medische informatie en vroeg aan 9000 mensen of ze wel eens (een deel van) hun dossier moesten opvragen van UWV, gemeenten, arbodiensten en/of andere organisaties. Bij 1447 mensen (16 procent) bleek dat het geval. In de helft van die gevallen betrof het een vraag van het UWV; een kwart van de betrokkenen kreeg zo'n verzoek van de gemeente.

Onder druk gezet
Onwenselijk en een omzeiling van het medisch beroepsgeheim, stellen de beide federaties, die hierover afspraken willen met de overheidsinstanties, arbodiensten en verzekeraars. Mensen voelen zich te makkelijk onder druk gezet dat te doen, terwijl de organisaties in feite alleen gerichte schriftelijke vragen mogen stellen aan de arts.

Zwervend dossier
Wilna Wind, algemeen directeur NPCF: "Het gaat erom dat een patiënt weloverwogen toestemming kan geven voor gerichte informatieverstrekking. Zonder druk of onterechte eisen van instanties. Je wilt ook niet dat je medisch dossier bijvoorbeeld bij een gemeente gaat zwerven."

Hele dossier
In 48 procent van de genoemde gevallen vroeg de officiële instantie om een kopie van een deel van het dossier; 32 procent vroeg om het héle dossier. 20 procent van de betrokenen weet niet precies wat er is opgevraagd. Tweederde van de mensen heeft met zijn zorgverlener besproken waarom ze hun medisch dossier nodig hebben. In maar de helft van die gevallen heeft de zorgverlener de cliënt erop gewezen dat dat normaliter via de gerichte weg dient te gebeuren.

Decentralisaties
Met de overheveling van zorg naar de gemeenten kan dit probleem nog wel eens drastisch toenemen, een gevaar waar de artsenfederatie het kabinet al eerder voor waarschuwde, zegt Van der Gaag. "We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers."

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Dekeukentafel gesprekken werden en worden gevoerd door uitzendkrachten, pfffff. Privacy telt niet.
Door Jc op
De gemeentes vragen via de cliënt een intentie verklaring te tekenen om medische gegevens op te vragen. Als de cliënt niet meewerkt dan wordt de aanvraag niet behandeld. Kortom afgewezen. Wat zorgelijk is dat je niet weet wat de gemeente vraagt en het is de vraag of artsen hieraan meewerken. . . De gemeenten gaan hun boekje te buiten. .. laat de overheid hier paal en perk stellen
Door Jc op
De gemeentes vragen via de cliënt een intentie verklaring te tekenen om medische gegevens op te vragen. Als de cliënt niet meewerkt dan wordt de aanvraag niet behandeld. Kortom afgewezen. Wat zorgelijk is dat je niet weet wat de gemeente vraagt en het is de vraag of artsen hieraan meewerken. . . De gemeenten gaan hun boekje te buiten. .. laat de overheid hier paal en perk stellen
Door P.J. Westerhof op
Eén van de manieren waarop men privacy wil beschermen is de burger een toestemmingsformulier laten tekenen of een ‘mondeling akkoord’ vragen.

"Burgers moeten er wel rekening mee houden, schrijft een aantal gemeenten, dat betere hulp geboden kan worden als zij toestemming geven voor inzage en delen van medische en andere persoonlijke gegevens. De gemeente Aalsmeer geeft zelfs aan dat een casus pas wordt opgepakt als een klant toestemming geeft om informatie te delen."

Wellicht tóch goed nog maar weer even te verwijzen naar de Toelichting op Artikel 1 sub i Wbp over de drie vereisten voor toestemming (http://www.cbpweb.nl/wbpnaslag/2/Paginas/wbp-art …
Door henk bongers (burger) op
Schandalig dat burgers onder druk gezet worden om hun dossier of delen ervan ter beschikking moeten stellen.
Grove schending van het privacyrecht.
Eens te meer een reden om jezelf niet op te laten nemen in het elektronisch patiënten dossier, het EPD.
Rijksoverheid kan geen garantie geven dat dit dossier niet toegankelijk wordt voor gemeenten.

Voor UWV, zorgverzekeraars en arbodiensten een dikke onvoldoende.