of 59232 LinkedIn

Financiering belangrijkste hobbel voor e-overheid

Minister Plasterk kreeg de slotpublicatie uitgereikt.
Minister Plasterk kreeg de slotpublicatie uitgereikt.

De programma’s i-NUP en Operatie NUP lopen deze maand af, maar dat is vooral ‘het begin van het vervolg’. Er moet nog veel gebeuren, met als grootste belemmerende factor: het ontbreken van een goed financieringsarrangement voor de ‘e-overheid’. 


Gaten dichten
‘Geen boekhouders, maar investeerders’; ‘meer ingenieursmentaliteit’; ‘meer bestuurdersaandacht’ en een ‘digitale Rijkswaterstaat die de gaten in de digitale snelweg moet dichten’ - diverse pleidooien passeerden de revue op de Slotbijeenkomst i-NUP en Operatie NUP. De implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) wordt eind dit jaar afgerond, evenals de praktische aanpak daarvan bij de gemeenten: Operatie NUP. Op de ‘slotbijeenkomst’ in Utrecht was een flinke verzameling hoofdrolspelers bij elkaar, die nog wel wat kanttekeningen hadden bij de 'afsluiting'.  

Begin van vervolg
“Het is eigenlijk geen slotbijeenkomst, we moeten nog beginnen”, aldus de discussieleider.  En dat werd door menigeen bevestigd. Kees Jan de Vet, lid van de directieraad van de VNG: “Dankzij de samenwerking is er veel bereikt, maar er is nog veel ruimte voor progressie.” VGS-secretaris Jan Fraanje: “De wil tot samenwerking is er in ieder geval. Maar er moet nog het een en ander gebeuren.” KING-directeur Tof Thissen: “We doen het al ongelooflijk veel beter. Maar er zal nog veel meer bestuurlijke betrokkenheid moeten komen.”  Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal op BZK: “De partijen stappen nu iets sneller over hun eigen schaduw heen.” En: “Dit is het begin van het vervolg.”

Wie betaalt wat
Een deel van de activiteiten die onder de iNUP- en Operatie NUP-vlag werden uitgevoerd, worden gecontinueerd; daar is bijvoorbeeld op de recente BALV van de VNG ruime steun voor uitgesproken. Maar de frustraties over de moeizame financiering van de e-overheid-ontwikkelingen kwamen voortdurend aan de oppervlakte. “We zijn het wel eens over waar we heen willen, maar we doen er eindeloos lang over om te bepalen wíe er wát betaalt”, zegt burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein. “De financiering blijft lastig”, zegt Noud Hooyman, vanuit het ministerie van I&M opdrachtgever voor zes basisregistraties. “Er is meer ingenieursmentaliteit nodig.” En vanuit de zaal: “We moeten minder als boekhouders kijken en meer als investeerders.” Het vinden van passende financieringsarrangementen voor de e-overheid is één van de taken van de nieuwe Digicommissaris Bas Eenhoorn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Eleveld ((voorheen o.a.) regie-adviseur Egem-i) op
Natuurlijk zijn alle belanghebbende een beetje wel en een beetje niet tevreden. Maar helaas is dat al meer dan 8 jaar het geval en mogelijk zelfs meer dan dat.

Oorzaak: geen aansprekend doel, geen prioriteit, geen blijvende betrokkenheid van het management en een veel te 'technische' insteek om die betrokkenheid aan management en bestuur te ontlokken.
Door F. Scheerder (controller) op
In deze tijden van financiële krapte is het eigenlijk niet vreemd dat er door bestuurders kritisch tegen (forse) investeringen in ICT, die niet onmiddellijk rendement opleveren, aan wordt gekeken. Het is nog steeds zo dat je wel over de financiële middelen (en deskundigheid) moet beschikken om te kunnen investeren. ICT-investeringen moeten concurreren met andere investeringen (accomodaties, wegen, riolering, scholen e.d.) en in tijden van financiële krapte slaat de balans eerder door naar maatschappelijke voorzieningen die ook nodig en gewenst zijn (en die over het algemeen ook dichter bij de burger staan).
Door Eric (burger) op
Vergeet in dit verhaal de burger niet, die dit allemaal wil, zo heeft de overheid bedacht. Ik krijg als burger een voorschot beschikking toeslag van die overheid in de bus. Hoe ze dat berekend hebben kon je vroeger direct op de achterzijde zien. Nu de ‘dienstverlening’ van de overheid is ‘verbeterd’ zie ik alleen nog maar het eind bedrag, maar wel met het dringende verzoek e.e.a. op internet en met gebruik van een Digidee te gaan controleren of alles klopt…….. “De Burger wil het”?? Vertel hem dan ook eerlijk wat deze verslechtering hem kost!
Door Gert-Jan Brouwer (teamleider BIS) op
Het vervelende is dat het rijk een aantal zaken wil stimuleren, maar er geen geld voor over heeft. Er wordt wel geld beschikbaar gesteld via een zogenaamde kasschuif, maar dat is geleend geld wat je weer terug moet betalen. Daar heb je dus niet veel aan als je wilt investeren (dat zie ik dan toch maar door de ogen van een boekhouder). We hebben inderdaad investeerders nodig. Er ligt een mooie taak voor de nieuwe Digicommissaris.
Door luppo (inwoner provincie Groningen) op
Veel gebruik van het woord "maar" in dit artikel. Het gebruik van dit woord in een zin ontkracht het voorgaande in een zin. Wat na het woord 'maar' wordt geschreven is feitelijk de stand van zaken. Niet veel dus!!!!
En wat is er mis met boekhouders, is dit een besmette beroepsgroep of zo?