of 59108 LinkedIn

Willem van Rosmalen

Voormalig gemeentesecretaris, thans interim manager overheid

  • De toekomst van dienstverlening

    Reageer

    Het begrip gemeentelijke dienstverlening is de afgelopen jaren bijna synoniem geworden aan het leveren van fysieke goederen, zoals paspoorten, rijbewijzen, omgevingsvergunningen. Afnemers van deze gemeentelijke producten worden betiteld als klanten. Dit ondanks het feit dat die ‘klant’  geen enkele keuzevrijheid heeft bij wie of waar hij tegen de meest voordelige prijs bijvoorbeeld zijn rijbewijs gaat kopen. Binnen de gemeentelijke overheid vindt momenteel en herbezinning plaats op het thema dienstverlening en de betekenis ervan in de toekomst. Aanleiding is het feit dat steeds meer zaken worden overgelaten aan de burger zelf en  producten in de (nabije) toekomst vooral en uitsluitend verkregen kunnen worden langs de digitale weg. Wat resteert er dan nog aan dienstverlening? En wat zijn de gevolgen van de veranderingen?

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

Afbeelding

Afbeelding

Waarom gemeentelijke applicaties onderbrengen in de cloud?

Nieuwsbrief

Lees hier onze nieuwsbrief Publiekszaken met o.a.

- Geboorte-appje naar gemeente

- iBurgerzaken gereed voor mobiel

- Nieuwtjes uit het land der Burgerzaken

Gemeente Oss kiest heel bewust voor digitale huwelijksaangifte

Klantcases

Burgers en gemeenten, samen in control

Ontwikkeling van ideeën tot apps

Afbeelding

Whitepapers