of 59108 LinkedIn

Geld als water?

Er dreigt een gemeentelijke lastenverzwaring voor de burgers nu meer en meer gemeenten er over denken om precariorecht te gaan heffen op waterleidingen in de gemeentegrond. De reden hiervoor zou (in)direct te maken hebben met de bezuinigingen op het gemeentefonds.

Perspectief

Bekijkend vanuit het perspectief als werknemer van PinkRoccade Local Government zie ik dit als een positieve ontwikkeling. PinkRoccade Local Government faciliteert de gemeenten in de uitvoering en registratie van deze heffing. Dienstverlening is hierbij het toverwoord.

Zet ik de pet op van burger dan bekruipt mij een ander gevoel.  Kijkend naar de jaarlijkse afrekeningen van het gas en elektra dan bestaat een substantieel bedrag uit milieuheffingen. En ook al staat de precarioheffing niet op mijn afrekennota van het drinkwaterbedrijf, op de jaarlijkse gemeentelijke heffingsaanslag voelt het opnieuw als een financiële onontkoombare aanslag op noodzakelijke levensbehoeften.

 

Inzicht geeft begrip

Zou de situatie voor mij als burger veranderen op het moment dat ik zie waaraan het geld voor de precarioheffing wordt besteed? De inhoud van de boodschap verandert immers niet. In tegenstelling tot de milieuheffingen op het gas en elektra waarvan het mij volstrekt onduidelijk is waar het geld nu precies aan wordt uitgegeven heeft de gemeente de kans om dit wel aan te tonen. Al eerder hebben we geconcludeerd dat de technologie ons in staat stelt om dit inzicht te geven en juist de gemeente de bestuurslaag is die het dichtst bij de burger staat.

 

Herziening lokale belastingherziening

Misschien is het massaal heffen van precariobelasting als reactie op de bezuinigingen niet nodig als de lokale belastingherziening doorgaat? Wie zal het zeggen. Het pleidooi is echter onveranderd.  

Betrek de burger bij de lokale democratie en de daarbij behorende (toekomstige) fiscale decentralisatie en financiële variatie. De technologie maakt het mogelijk, de scala aan burgerplatformen en sociale media toegankelijk.

 

Zie ook het visieartikel van Michiel Uijting over de verruiming belastingruimte en de mogelijkheden op het gebied van selfservice door de burger.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl

Meer nieuws

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

Afbeelding

Afbeelding

Waarom gemeentelijke applicaties onderbrengen in de cloud?

Nieuwsbrief

Lees hier onze nieuwsbrief Publiekszaken met o.a.

- Geboorte-appje naar gemeente

- iBurgerzaken gereed voor mobiel

- Nieuwtjes uit het land der Burgerzaken

Gemeente Oss kiest heel bewust voor digitale huwelijksaangifte

Klantcases

Burgers en gemeenten, samen in control

Ontwikkeling van ideeën tot apps

Afbeelding

PINKROCCADE opleidingen & Seminars

AfbeeldingPinkRoccade Local Government ziet het als haar verantwoordelijkheid om opdrachtgevers te faciliteren in de steeds veranderende dienstverleningsbehoefte van deze tijd. Daarom bieden wij een breed scala aan opleidingen voor gebruikers en functioneel beheerders van onze applicaties. Daarnaast organiseren wij regelmatig evenementen waar niet zozeer de applicaties aan bod komen, maar waar we samen met u naar het veranderende gemeentelandschap kijken en wat dat betekent voor u en uw gemeente.

Bloggers

Whitepapers