of 59232 LinkedIn

Een doorbraak in denken is nodig

Reageer

Decentralisatie vereist innovatie

Met de decentralisaties voor de deur is innoveren geen wens, maar een must. Op 25 september gaan we over dit onderwerp in gesprek tijdens ‘Innoveren doe je samen’. Wim de Ridder, professor Futures Studies aan Universiteit Twente, doet alvast een voorzet. ‘Geef burgers de ruimte die ze nodig hebben, dan gaan ze graag aan de slag.’

Eerst het goede nieuws: we komen er wel. Niet alleen omdat we met z’n allen best goed bezig zijn, maar vooral omdat er geen alternatief is. Professor Wim de Ridder: ‘De decentralisaties zijn een antwoord op een maatschappelijke ontwikkeling. Om de decentralisaties te realiseren is een nieuw businessconcept nodig, gebaseerd op ketenomkering. Het gaat echt om een doorbraak in denken. Dat is niet makkelijk, aangezien omdat we nog niet eerder op deze wijze tegen de samenleving hebben aangekeken.’

 

Hackatons

De vraag is nu: wat kunnen gemeenten doen om die noodzakelijke omkering te bespoedigen? ‘Het begint met bewustwording. Zo moeten gemeenten zich, net als andere organisaties, realiseren dat de beste mensen niet bij hen werken. Daarmee bedoel ik dat er buiten de organisatie veel meer kennis en kunde aanwezig is dan we ons beseffen, en daar moeten we gebruik van maken. We kunnen leren van wat er  in andere sectoren gebeurt. Steeds meer mensen wekken zelf energie op, patiënten weten meer van hun lichaam en verrichten meer medische handelingen, consumenten ontwerpen zelf hun kleding. Veel mensen zijn zeer bereid om mee werken aan het geluk van anderen in hun wijk en stad, het is aan de gemeente om deze enorme bron van creativiteit en energie aan te boren. Steeds meer bedrijven organiseren hackatons en conferenties met ontwerpers die hen nieuwe inzichten en oplossingen bieden. Op die manier moet de gemeenten burgers mobiliseren.’

 

Niet alleen met professionals

Stap twee is denken in oplossingen. Hoe kunnen we de zorg op een goedkope en efficiënte manier organiseren? ‘Thuiszorgorganisaties zijn niet gewend om op die manier te denken, want die willen zelf het initiatief nemen. Dat betekent meestal: zoveel mogelijk professionals aan het werk. Logisch, maar het druist regelrecht in tegen de principes van de participatiewet. Om de noodzakelijke verandering te faciliteren, moet de gemeente het gesprek aangaan met de vraagsteller, de burger, en  met professionals afspraken maken over de beste manier om op de vraag in te spelen.’

 

Hoe het niet moet

‘Faciliteren van de burger’ lijkt de toverformule. Hoe doe je dat, zonder dat je eindigt in bureaucratie of met een onwerkbaar model? Volgens De Ridder is het Haarlemse BUUV een mooi voorbeeld. ‘Het is een platform waar  burgers met elkaar communiceren, goed opgezet. Het is slechts een oplossing voor één onderdeel van het decentralisatiepakket, maar het is een goed begin.’ Hoe het niet moet, demonstreerde D66 onlangs. ‘Deze partij pleit voor een onafhankelijk adviseur voor de cliënt. Die moet controleren of de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat heeft niks te maken met de participatiesamenleving. Integendeel: je creëert een extra toezichtslaag en extra kosten.’

 

Trial and error

Een laatste tip voor gemeenten: maak veel meer gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn. ‘Er zijn veel tools die van groot belang kunnen zijn voor burgers die zorg nodig hebben. Denk aan domotica of een personal assistent in de vorm van een robot die voortdurend medische informatie doorgeeft aan de medische hulppost. Of aan een geïntegreerde agenda voor zorgvrager, mantelzorger en professional. Het gebruik van dit soort hulpmiddelen verloopt niet van de ene op de andere dag vlekkeloos, maar laat mensen vooral experimenteren. Trial and error is in dit geval de enige manier om vooruit te komen.’

 


AfbeeldingInnoveren doe je samen’,

Samenwerking leidt tot innovatie. Wit u weten hoe uw gemeente daarvan kan profiteren? Kom naar ‘Innoveren doe je samen’ op 25 september 2014 in ’t Spant in Bussum.

Aan de hand van inspirerende themasessies ontdekt u hoe andere organisaties innoveren door samen te werken. Onze gasten van vorig jaar hebben de dagvoorzitter voor deze editie gekozen: Humberto Tan. Hij leidt de centrale rondetafelgesprekken waarin de thema's 'Innoveren' en 'Samenwerken' aan bod komen. Tafelgasten zijn: Chiel Bos, Bas Eenhoorn, Jan Kees de Jager, Wim de Ridder, Otwin van Dijk, Annemarie Jorritsma, Wybren Jorritsma en André Rouvoet.

 

Inschrijven

 

Meer informatie


 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl