of 59232 LinkedIn

Data security: gemeente op de bres voor de argeloze burger

Burgers onderschatten massaal hun digitale risico’s. Bewustwordingscampagnes van het Rijk hebben onvoldoende effect, maar het goede voorbeeld vanuit de gemeente kan het verschil maken.

Alert Online is de jaarlijkse bewustwordingscampagne over de gevaren van digitalisering. Ruim tweehonderd partijen hebben zich medio oktober ingezet om de kennis en vaardigheden van Nederlanders op het gebied van cyber security te vergroten en ons land online veiliger te maken. Want burgers weten weinig over online gevaren en hoe zij zich daartegen kunnen beschermen, zo blijkt uit recent onderzoek. Bijna 70 procent maakt zich weinig zorgen. Zij schatten de kans om slachtoffer worden ransomware, phishing en malafide advertenties veel lager in dan in werkelijkheid het geval is. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie: “Internetcriminelen weten steeds weer nieuwe vormen te vinden ons te verleiden. Wij moeten daarom ook steeds slimmer worden door onze cyberskills te verbeteren”.

 

Afbeelding

 

Erkende urgentie

Privacy & security krijgt bij veel publieke organisaties de prioriteit die eerder werd toegekend aan kwaliteits- & milieumanagement. Ook de wet- en regelgeving erkent de urgentie. In mei 2018 moet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Deze verordening is gelukkig niet puur correctief opgezet zoals de Meldplicht Datalekken, maar bijvoorbeeld ook aanbevelingen en handvatten voor het beschermen van de data van burgers. Daarmee is het een praktische en constructieve verordening die verder gaat dan het opsommen waar je aan moet voldoen en welk protocol moet worden gevolgd. De AVG helpt vooruit en dat is in mijn optiek de manier waar je beter van wordt.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Er zullen steeds meer ontwikkelingen plaatsvinden op gebied van wet- & regelgeving, en het digitaliseren heeft ook invloed hierop. De gemeente is de overheidslaag die letterlijk en figuurlijk het dichtst bij de burger staat. Veel méér dan voorlichtingscampagnes is het ’t goede voorbeeld dat de gemeente geeft, dat de burger attent laat worden op de risico’s en –net zoals de AVG- stimuleert tot verandering. Deze aanpak kan het beste en het snelste worden gerealiseerd vanuit de ICT-huishouding. Hier is immers zowel de technische expertise als de kennis van de gemeentelijke organisatie gebundeld. Online veiligheid voor de burger is zowel een maatschappelijke als een dienstverlenende verantwoordelijkheid. Dat is een opdracht en een kans voor gemeentelijke ICT-professionals. Als PinkRoccade Local Government inspireren wij hen graag en geven we hiervoor de gereedschappen aan. Als dienstverlener zien we onze taak immers graag breder. Wat ons betreft is ook compliance een service. Daar is iedereen bij gebaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul (ex-ambtenaar gemeente Zevenaar) op
In de gemeente Zevenaar wordt momenteel een raadsenquête gehouden naar het gemeentelijk personeelsbeleid in de periode 2002-2015. In dat kader hebben B&W zonder enige screening en zonder belangenafweging en in strijd met tal van wetsartikelen (Wet bescherming persoonsgegevens, Grondwet en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) een (onbekend) aantal personeelsdossiers en andere vertrouwelijke data naar de enquêtecommissie gestuurd, zowel digitaal als in papieren vorm.

B&W hebben dit gedaan zonder overleg, zonder de vereiste belangenafweging en zonder toestemming van de betrokken ambtenaren en ex-ambtenaren. In die personeelsdossiers blijken ook nog eens allerlei gegevens te zijn opgenomen die daar helemaal niet in opgenomen mochten worden (o.a. medische gegevens).

Over privacyschending gesproken: Waarom moet een enquêtecommissie weten of iemand in 1975 teelbalkanker heeft gehad? Een integere overheid verzamelt en verspreidt dit soort privé-data niet.

Burgers onderschatten massaal hun privacy en een aantal gemeentebesturen schenden de privacy van mensen op grove wijze.

https://wijdoendatzo.wordpress.com/2016/10/19/ho …

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl