of 59232 LinkedIn

Co-creatie begin bij één mening

De minister mag aarzelen, maar het werkveld is eensgezind: de zelfredzame burger komt er razendsnel. Met mGBA als breekijzer. 

Het was heldere taal die Cees Meesters vlak voor de zomer sprak: “Voor ons is één ding duidelijk: Ondanks de vertraging van de mGBA, is het geloof van de NVVB in dit programma onverminderd en achten wij de doelstellingen nog steeds goed haalbaar." (lees verder) Van de voorzitter van een beroepsorganisatie mag je verwachten dat hij de mening van zijn leden spreekt. Maar ook de recente inventarisatie van PinkRoccade Local Government onder vierhonderd ambtenaren van driehonderd gemeenten, geeft weer wat het werkveld denkt: driekwart van de bij afdelingen Burgerzaken betrokken gemeenteambtenaren ondersteunt ‘selfservice’ voor burgers. En vindt dat GBA-nieuwe stijl er beter vandaag dan morgen kan zijn; weifelende ministers of niet.

Dat is taal naar mijn hart en dat niet alleen vanwege het commerciële belang dat ik natuurlijk heb. Ook als burger en als ICT-professional snak ik naar het moment dat lokale overheden daadwerkelijk het comfort kunnen bieden dat technologie mogelijk maakt. In het persbericht dat we naar aanleiding van de inventarisatie uitbrachten gaf ik onomwonden aan dat, als de rijksoverheid haar ambities voor een snelle invoering terugschroeft, gemeenten en burgers daarvan de dupe worden. Dat is helemaal niet nodig. De 25 gemeenten (‘kwartiermakers’) die in co-creatie met ons werken aan de introductie van iBurgerzaken, willen de voordelen daarvan al in 2014 proeven. Zij hebben niet alleen de 20 to 30 procent kostenbesparing voor ogen die haalbaar is. Natuurlijk; met miljardenbezuinigingen in volle gang is dat welkom. Maar veel fundamenteler is de structurele verbetering in dienstverlening die gemeenten kunnen bieden. Geen wachtrijen meer, niet verplicht naar het gemeentehuis, één aanspreekpunt en snelle digitale terugkoppeling. Dat is balsem voor de burger die zich te vaak een nummer voelt bij een overheid die er voor hém is.

 

Op 26 september gaan de deelnemers van de inventarisatie met elkaar in discussie tijdens onze relatiedag. Ik ben ervan overtuigd dat ook dan de roep om snelle invoering luid zal klinken. En dat er veel ideeën zullen ontstaan hoe dat sneller en beter kan. Ook dat is co-creatie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl