of 59232 LinkedIn

Basisregistraties: een lust en een last

“Uitkeringsfraude steeds vaker opgespoord”, kopt het AD. In het artikel is te lezen dat gemeenten onder andere dankzij intensievere controle ongeveer een kwart meer bijstandsfraude ontdekken dan een paar jaar geleden. Hieruit blijkt eens te meer dat het op orde krijgen van je data pas interessant is wanneer je het gebruikt om er informatie van te maken. Informatie, waarmee je in staat bent een analyse te doen, waaruit je conclusies kunt trekken, waarmee je kunt handhaven en zelfs beleid kunt maken. Een grote hoeveelheid gegevens hebben we al beschikbaar en dit aantal gaat enorm groeien de komende jaren.

Last: aansluiten op landelijke basisregistraties
Onder aanvoering van Operatie NUP zijn gemeenten al vele jaren bezig met het invoeren van de verschillende basisregistraties. Maar is het, in tijden van bezuinigingen en de aankomende decentralisaties nog wel vanzelfsprekend dat we zoveel energie steken in het op orde krijgen van onze data en het aansluiten op de landelijke basisregistraties?

 

Een belangrijk onderdeel van de invoering van deze basisregistraties is het verbeteren van de gegevenskwaliteit en de processen die van invloed zijn op deze kwaliteit. Dat de kwaliteit van onze gegevens zo optimaal mogelijk moet zijn weten we allemaal. Maar waarom? Om die ene keer dat we misschien in de krant verschijnen als het mis gaat? Of omdat een burger boos zou kunnen worden als we twee keer om zijn BSN vragen? Vast niet. Maar waarom dan wel? Op die vraag heeft KING helaas geen concreet antwoord. Het resultaat is dat gemeenten exact doen wat nodig is vanuit iNUP en vervolgens doorgaan met het volgende project.

 

Lust: toegevoegde waarde
Zonde van alle tijd en capaciteit die we hier als gemeenten en leveranciers insteken kun je denken. Dat is waar, tenzij we samen de toegevoegde waarde pakken van onze inzet en prestaties om te kunnen voldoen aan de eisen van iNUP. Deze toegevoegde waarde ligt op het gebied van informatievoorziening, want gegevens zijn pas interessant als je er informatie van maakt. Informatie die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen of inspeelt op de huidige ontwikkelingen.

 

Voorbeelden
Denk aan het verbeteren van de dienstverlening naar de burger, bijvoorbeeld de parkeervergunning uit mijn vorige blog. Het besparen van kosten door efficiënter werken. Fraudebestrijding, zoals in het genoemde artikel uit het AD. Of informatie die gemeenten helpt bij het vormen van beleid rondom de aankomende decentralisaties.

 

Bij welke personen tussen de 8 en 14 jaar is de kans meer dan 50% dat er gespijbeld gaat worden en in welke wijken en buurten is deze kans het grootst? Welke burgers bezitten een auto maar hebben geen rijbewijs? Hoeveel spookburgers maken nog gebruik van gemeentelijke voorzieningen? Bij hoeveel leegstaande woningen op een rij wordt de kans op verval van een buurt dusdanig dat er gehandhaafd dient te worden?

 

Van gegevens naar informatie
Met de inzet van een klein beetje techniek kunnen we databronnen verbinden om van bestaande gegevens informatie te maken. En daarmee bovenstaande vragen beantwoorden. Deze ‘linked data’ kunnen we vervolgens presenteren op dashboards, geografisch op de kaart of via grafieken en diagrammen. Door te starten met gegevens die reeds bij de gemeente beschikbaar zijn, kunnen we nu al antwoorden krijgen op diverse vraagstukken die ons helpen bij het verbeteren van onze bedrijfsvoering.

 

En dat allemaal dankzij de basisregistraties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Meer nieuws

#LSG17

Afbeelding

#GPSC17

Afbeelding

Urk - Horst aan de Maas: de Berichtenbox voor inwoners

Afbeelding

Whitepapers JouwGemeente MijnGemeente

PinkRoccade Live

PinkRoccade Local Government biedt een ruim aanbod aan curcussen, (klassikale) opleidingen en webinars.

Bloggers

Afbeelding

Postbus 1470, 5200 BM  's Hertogenbosch

088 110 1500

info.prlg@pinkroccade.nl

www.pinkroccadelocalgovernment.nl