of 59108 LinkedIn

Vluchtelingen: anticiperen of niet?

Reageer

AfbeeldingVoor gemeenten is de opvang van de vluchtelingen een stevige en zware klus. Ook de politie bereikt haar grenzen aan de in te zetten capaciteit voor deze taken. Hoewel de vluchtelingenproblematiek breder is dan crisismanagement, wil ik het daar in deze blog over hebben. Bekijk crisismanagement vanuit de context van de situatie. Is er dan multidisciplinair ingeschat wat deze gebeurtenis betekent voor de vitale belangen van onze samenleving? Oftewel, weten we wat ons bedreigt en hoe erg dat is?

Openbare orde en veiligheid

Dat de komst van vluchtelingen een trigger is voor incidenten in ons land is duidelijk. Tien aanhoudingen bij betoging in Utrecht. Onrust in Oranje. De aanval op de vluchtelingen in Woerden. Er is voldoende reden om aan te nemen dat er nog meer openbare orde incidenten kunnen plaatsvinden.  

En wat te denken van openbare veiligheidsvraagstukken? Vluchtelingen hebben een verhoogd gezondheidsrisico. Ze worden wel gescreend op tuberculose maar er is een kleine kans dat sommigen een ziekte meenemen die we hier niet (meer) kennen. Wat is daarvan de impact en hoe gaan we ermee om? Wat is een goede crisismanagementstrategie?

 

Anticipatie- en herstelkracht

Anticipatie is een goede optie als je vooraf vrij zeker weet wat de mogelijke gevaren zijn en de te kiezen maatregelen en voorzieningen herkenbaar zijn. Als het misgaat omdat de gevaren niet waren in te schatten, dan is herstelkracht om de (gevolgen van de) gevaren en dreigingen te dragen.

 

Organisatie- en improvisatiekracht

Ook organisatiekracht en improvisatiekracht zijn van belang. De organisatiekracht gaat uit van de eigen kracht omdat er binnen de organisatie veel kennis is van mogelijke interventies, ongeacht de potentiële gevaren en dreigingen. Improvisatiekracht daarentegen is nodig als er wel veel kennis is over de impact van de voorspelbare gevaren en dreigingen, maar dat er geen tegenmaatregelen zijn uitgewerkt die deze kunnen voorkomen of reduceren.

 

Scenariomanagement

Bij de vluchtelingenstroom wisten we aanvankelijk niet welke gevaren en dreigingen deze met zich mee zou brengen, en wat de impact ervan zou zijn. Het anticiperen aan de hand van scenario's geeft dan houvast, omdat het zonder een grotere uitdaging is om de verstoorde situatie tot een goed ten einde te brengen. Feitelijk is scenariomanagement bij deze problematiek belangrijk, omdat combinaties van (crisismanagement)strategieën mogelijk zijn.

 

Veranderend scenario

"Soms kan het niet anders," zei vicepremier Asscher toen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in Oranje de gemeente overrulede. Maar wat als de Rijksoverheid altijd bepaalt waar de vluchtelingen worden geplaatst? Bijvoorbeeld als de minister-president initiatief neemt om Wet verplaatsing bevolking van kracht te laten worden met instemming van de Tweede Kamer? Dan worden gemeenten uitvoeringsorganen en dat heeft gevolgen voor het crisismanagement. En ook voor de uitvoering van de crisiscommunicatie binnen gemeenten. Willen we anticiperen dan is het een en ander uit te werken in scenario's. Een gemeente die dat niet doet kiest impliciet ook voor een van de andere strategieën. Bedenk zelf wat de samenleving van u verwacht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers