of 59232 LinkedIn

Ruimte voor provinciaal beleid

Reageer

Peter Castenmiller over zijn ervaringen bij provinciale rekenkamers

PBLQ adviseur Peter Castenmiller heeft samen met de Nijmeegse Hoogleraar Michiel Herweijer een bundel geschreven over hun ervaringen bij provinciale rekenkamers, Ruimte voor provinciaal beleid.

Hart onder de riem

In het boek steken Castenmiller en Herweijer provincies een hart onder de riem. Natuurlijk hebben ze genoeg aan te merken op het provinciale beleid, maar ze geven ook aan dat er vooral ook veel goed gaat. Ze moesten echter ook constateren dat financiële controles vaak onder de maat zijn bij provinciale projecten. Statenleden hebben meer bevoegdheden dan ze vaak zelf denken bij uitbesteding van projecten. Het is vaak voor hen onduidelijk wat hun mogelijkheden zijn om namens de provincie invloed uit te oefenen. Castenmiller voorziet dan ook een ruimere rol voor rekenkamers. De primaire functie is controleren, maar hij ziet deze rol ook opschuiven naar voorlichting over controlemogelijkheden.

 

Concurrentie met de provincie

Door fusiegemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden moet men oppassen dat men niet de concurrentie met elkaar aangaat. In Flevoland bestaan er bijvoorbeeld nog maar zes gemeenten. Op een gegeven moment gaan de schalen van de provincies en de gemeenten dus vrijwel samenvallen. Je moet dan zorgen dat je niet op elkaars terrein komt.

 

De rol van de provincie

Volgens Herweijer moeten provincies zich profileren door te doen waar de wetgever ze voor heeft aangewezen. Ze moeten bijvoorbeeld zorgen voor een goede ruimtelijke ordening met steden die bereikbaar zijn, of proberen de voorzieningen in de krimpgebieden overeind te houden. Verder hoeft een provincie niet zichtbaar te zijn, stelt Castenmiller. Als rol van middenbestuur moet je vooral bemiddelen tussen rijksoverheid en gemeente. Daarbij heb je minder contact met de burgers waardoor je minder in de spotlights staat. Dit hoeft niet slecht te zijn. Je wordt hooguit vergeten omdat je je zaken goed op orde hebt.

 

'Ruimte voor provinciaal beleid'*  verschijnt op 27 januari. Voor meer informatie, neem contact op met Peter Castenmiller: p.castenmiller@pblq.nl, 06 25 00 79 22

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers