of 59100 LinkedIn

Richard van Breukelen

Principal adviseur

06 50 89 67 28 / Stuur mij een e-mail
 

Ik ben meer dan 35 jaar werkzaam in een veelheid van functies binnen de Rijksoverheid. Mijn kracht ligt in het tot stand brengen van grootschalige veranderingen binnen een complexe en politiek/maatschappelijk gevoelige omgeving. Door de organisaties waar ik gewerkt heb beschik ik over zeer veel ervaring in het opereren op het snijvlak van politiek en uitvoering, waar de wensen van politieke en beleidsmatige opdrachtgevers en de uitvoering elkaar raken.

Mijn toegevoegde waarde komt het best tot zijn recht bij zeer complexe uitvoeringsopgaven of bij het oplossen van crisissituaties. Ik ben in staat om vanuit de uitvoering aan te geven waar de grenzen van het haalbare liggen én om mee te denken over een zodanige vormgeving van beleid dat de uitvoerbaarheid goed is gewaarborgd. Maar ook om via snelle en pragmatische interventies vastgelopen uitvoeringsopgaven weer vlot te trekken.

 
Door mijn ervaring en achtergrond combineer ik de kennis inzake (verander)management, de kennis over (sturing op) ICT, de kennis over bedrijfsvoering, control en financieel management in één persoon.

Hier ligt ook mijn passie, namelijk bewerkstelligen dat er over de grenzen van eigen belang heen wordt samengewerkt aan het realiseren van het oplossen van problemen of het tot stand brengen van voorzieningen voor burgers en bedrijven.

Mijn kennis en kunde zijn gebaseerd op de ervaringen die ik heb opgedaan in een veelheid van functies bij de Belastingdienst. Mijn loopbaan bij de Belastingdienst heb ik afgesloten als CIO van 2000 tot begin 2007. Daarna ben ik als CFO toegetreden tot het bestuur van Rijkswaterstaat. Bij Rijkswaterstaat was de CFO verantwoordelijk voor bedrijfsvoering in de meest brede zin, dus ook voor de inkoopstrategie en IV-strategie en uitvoering (de CIO-rol en de CPO-rol).

Vanaf maart 2013 ben ik werkzaam bij PBLQ. Vanaf mijn start heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd:

 • van 1 juni 2013 t/m mei 2015, als interimmanager, programmadirecteur Aanvalsprogramma ICT Nationale Politie;
 • van 1 april 2016 tot eind 2016 strategisch ICT-specialist binnen het ketenbureau Persoonsgebonden Budget;
 • een reviewopdracht voor de gemeente Amsterdam;
 • adviesopdrachten voor Rijkswaterstaat, de Algemene rekenkamer en het meldkamerdienstencentrum van de Nationale Politie.

 

Door mijn ervaring en achtergrond combineer ik de kennis inzake (verander)management, de kennis over (sturing op) ICT, de kennis over bedrijfsvoering, control en financieel management in één persoon.

Tenslotte verzorg ik als gastdocent modules inzake governance, opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ten behoeve van de Academie van PBLQ.

 • "Een Deltaplan voor ICT". Hoe staat het daarmee?

  Reageer

  Waarom een deltaplan voor ICT? Even het geheugen opfrissen. Na de zomer van 2016 publiceerde PBLQ “Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord” een adviesdocument vanuit de ambitie om de slaagkans van grote vaak ICT-gedreven veranderprojecten binnen de overheid te vergroten.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...