of 59250 LinkedIn

Rafaëlle aan het woord over de Informatiemanagement Academie

Reageer

IMAC staat voor 'de Informatiemanagement Academie' en verzorgt al elf jaar opleidingen en trainingen die de publieke sector versterken. Wij interviewen Rafaëlle van Engers - Lobbrecht over IMAC. Zij is de voorzitter van het kernteam van IMAC en houdt zich bezig met de nieuwe ontwikkelingen.

Kun je me wat meer vertellen over IMAC?

IMAC legt vooral de link met IV/ICT en heeft de expertise van onze adviseurs als basis. Het aanbod van IMAC is in de loop der jaren wisselend geweest. Vaste kern is onze Verbindersopleiding gericht op het versterken van professionals die de verbinding moeten vormen tussen beleid en ICT maar ook tussen strategie en uitvoering.

 

We zijn nu bezig om de Informatiemanagement Academie robuuster te maken en uit te breiden met een breder aanbod van zowel kennis als kunde met relevante onderwerpen op het snijvlak van bestuur-beleid-ict en voor alle lagen van een organisatie. Het aanbod is zowel geschikt voor de uitvoering, management en het bestuur.

 

"Informatiemanagement is eigenlijk de vertaalslag van de informatiebehoefte van een organisatie naar de benodigde informatietechnologie. Voor de IMAC benader ik het vrij breed en simpel: Alles wat binnen de organisatie met informatie en ICT te maken heeft en hoe zorg je dat dit goed, veilig en effectief ingezet wordt."

 

We worden steeds meer een informatiesamenleving en ook in het werk is het goed managen van informatie en technologie steeds belangrijker geworden. Dat heeft vele kanten en dat gaat nog lang niet altijd goed.… Denk maar aan de bevindingen van de Commissie Elias over het managen van grote ICT projecten, de dreigingen op het gebied van verlies van data en cybercriminaliteit. Maar ook nog steeds eenvoudige menselijke uitdagingen zoals de communicatie binnen een organisatie tussen beleidsmensen en ICT'ers.

 

Wat kan IMAC daarin betekenen?

Vanuit PBLQ helpen we op verschillende manieren om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden en waar nodig de kloof te dichten. Onze auditors en adviseurs helpen de aandachtspunten in kaart te brengen, de vinger te leggen op de zere plek en de juiste richting aan te geven. Onze projectmanagers treden op als vertalers tussen beleid en ICT. Maar we kunnen ook helpen om van jou een betere verbinder te maken of door opdrachtgeverschap als competentie te versterken. Dat is IMAC!

 

Is dit alleen relevant voor je werk?

"Nee hoor, het helpt je niet alleen in je werk, maar ook bij dingen die je in je privéleven tegenkomt. Denk aan social media, contacten onderhouden en samenwerken over grenzen heen. Wat voor impact heeft dat op alles? En hoe doe je dat slim en veilig? En hoe maak je gebruik van kansen die deze nieuwe wereld biedt?

 

Wat is het leukste aan het werken voor IMAC?

We zitten nu in een fase dat we aan het bouwen en creëren zijn. Dat creatieve proces vind ik erg leuk. En ook de samenwerking met klanten en collega's. We zijn aan het nadenken en luisteren naar waar de behoeftes liggen en wat de problemen zijn waar klanten tegenaan lopen. En waar sluiten die aan bij onze kennis en ervaring? En hoe breng je dit zo effectief en leuk mogelijk over? En hoe vinden we de juiste woorden om mensen te bereiken?

 

"Wat me opvalt is dat we met bestuurders en managers aan de slag gaan die, gestimuleerd door de uitkomsten van de commissie Elias, hun kennis van ICT en hun vaardigheid met betrekking tot opdrachtgeverschap willen versterken. Maar bij wie vervolgens woorden als "ICT" en" 2.0" tot allergische reacties leiden."

 

Vanuit ons vakgebied is het een 'no-brainer' dat bestuurders niet meer zonder kennis en vaardigheden op het gebied van ICT en informatievoorziening kunnen maar voor veel mensen is het nog een ver van hun bed show. Hoe vind je de juiste trigger om die opdrachtgevers verder te helpen? Dan moet je het meer gaan werken vanuit het perspectief van risicomanagement. En hoe stuur je leveranciers nou goed aan en wat is de rolverdeling? Waar ga je zitten micro managen en waar verdiep je in? En hoe geef je als bestuurder duidelijk aan wat je uiteindelijk wil hebben?

 

Ik vind het heel leuk om het juiste perspectief te vinden dat aansluit bij de doelgroep. Maar het kan ook zo zijn dat collega's en experts een bepaald beeld en manier van uitdrukken hebben die niet altijd aansluit bij de opdrachtgever. En hoe leg je dan de brug? Dat vind ik leuk om te doen.

 

Begrijp ik het goed, ontwikkel je nieuwe programma's ook samen met klanten?

Ja, inderdaad. Het is een samenspel tussen onze experts en onze klanten. Rondom opdrachtgeverschap bijvoorbeeld krijgen we steeds meer vragen van klanten: Hoe doe ik dat? Hoe manage je grote ICT projecten? Hoe word ik beter als opdrachtgever? Die vragen komen zowel vanuit de Rijksoverheid als uit gemeenteland. Wij geven vervolgens advies en ontwikkelen trainingen op maat.

Dus een deel van ons IMAC aanbod vertaalt zich naar incompany maatwerkprogramma's waarbij je met je eigen (management) team met de uitdagingen aan de slag gaat. En soms wil je juist leren met en van deelnemers uit andere organisaties. Of ben je nog een pionier binnen je eigen organisatie. Daar zijn onze open programma's voor.

 

Hoe gaat IMAC zich verder ontwikkelen?

In het najaar starten we met een tweedaagse training 'Sturen op informatieveiligheid. Die sluit aan op het symposium dat we organiseren en een PBLQatie die we maken: Safe in Cyberspace, van awareness naar actie. Er ontstaan nu best veel opleidingen over informatieveiligheid maar de meesten zijn heel technisch ingestoken. De opleidingen zijn vaak bedoeld voor projectmanagers en bestuurders maar de advertentietekst alleen al zit vaak vol jargon. Onze insteek is laagdrempelig en vanuit de taal en het perspectief van bestuurders en management: Hoe krijgen zij te maken met informatieveiligheid? Waar moeten ze op sturen? Wat kunnen ze daadwerkelijk doen? En waarom is informatiemanagement tegenwoordig steeds meer een kwestie van reputatiemanagement? Dat soort zaken.

 

Nieuw is ook meer aandacht geven aan vergroten van vaardigheden naast het vergroten van kennis. Verbinden is een werkwoord. Daarmee oefenen, bijvoorbeeld door informatiemanagers te laten oefenen met een acteur of te laten pitchen bij een bestuurder, actief de samenwerking te zoeken, ook in de eigen werksituatie, dat gaan we nog meer versterken.

 

Naast bestaande en nieuwe masterclasses en korte trainingen, verzorgen we ook nieuwe Leergangen: Besturen onder druk van deze tijd. De eerste is een serie haardvuursessies voor bestuurders, de tweede een langer programma voor managers. Hierin gaan we diepgaander aan de slag met onderwerpen uit de masterclasses zoals informatieveiligheid en opdrachtgeverschap. Ook werken we aan aanbod rondom Smart Cities: hoe geef je dat vorm en hoe doe je dat nu in de praktijk?

 

"Wat er verder nieuw is, is de vervlechting van opleidingen met advies. We zullen steeds vaker trainingen aanbieden waarbij ook in het traject bijvoorbeeld een klankbordsessie met een expert zit of 1 op 1 coaching of iemand die je plan doorlicht. En ik denk dat dat het sterke is van PBLQ dat we ook zelf in de praktijk bezig zijn en we opdrachtgevers de gelegenheid kunnen bieden op eigen niveau van gedachten te wisselen en te klankborden met bijvoorbeeld zware programmamanagers, voormalig topambtenaren en IT directeuren."

 

En welke boodschap wil je de lezer nog meegeven?

Sommige deeltaken van managers zijn uitgegroeid tot een vak op zich. Zoals opdrachtgeverschap van complexe projecten met een ICT component. Of het managen van informatie of veiligheid. Dan is het verstandig en helemaal niet gek dat je je daarin laat bijscholen.

Nieuwsgierig naar IMAC? Lees meer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers