of 59232 LinkedIn

PBLQ bepleit bij voorstellen Elias meer aandacht voor de rol van de Tweede Kamer en voor regelgeving bij ICT projecten

Reageer

PBLQ heeft 16 februari j.l. een brief gezonden naar de leden van Tweede Kamer, die het rapport Elias behandelen. De aanleiding daartoe was het standpunt van het Kabinet over de voorstellen van de Tijdelijke Commissie ICT (TCICT).

PBLQ doet dat omdat "Het Expertise Centrum", een onderdeel van PBLQ,  in 1988 door de Rijksoverheid in het leven is geroepen om behulpzaam te zijn grote ICT projecten in goede banen te leiden. In de afgelopen 25 jaar zijn duizenden projecten door ons gezien en dat leidt ons tot enkele suggesties.


Op hoofdlijnen onderschrijft PBLQ de analyse en de voorstellen van de commissie Elias en het Regeringsstandpunt daar over. Dat gaat vooral over de structuur van het voorgestelde beleid. Veel aandacht is echter nodig voor de kwaliteit van de mensen die dat beleid moeten gaan uitvoeren. PBLQ ziet dat als een knelpunt omdat dergelijke mensen schaars zijn.

 

Daarnaast benadrukt PBLQ dat ook de Kamer zelf een belangrijke rol heeft bij het slagen van projecten. Een concreet voorstel is dat de Kamer jaarlijks een zelfevaluatie doet naar aanleiding van het jaarlijks gepubliceerde overzicht Grote ICT projecten.

 

Ook geven zowel de commissie als het Kabinet volgens PBLQ onvoldoende aandacht aan het belang van regelgeving. Het bestaande Besluit Informatievoorziening Rijksdienst 1990 is nog wel van kracht maar niet geëvalueerd. Toch is regelgeving noodzakelijk om de voorgestelde structuur goed te doen werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het CIO stelsel maar ook voor de digitale infrastructuur. PBLQ komt daarom met het voorstel voor een Informatie Verhoudingswet, als opvolger van het Besluit IVR 1990, die zowel voor de Rijksoverheid als interbestuurlijk een aantal zaken regelt.

 

Lees hier de brief van PBLQ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers