of 59232 LinkedIn

Over de Tijdelijke Commissie ICT: van Van Veen naar Elias

Reageer

De Tijdelijke Commissie ICT (TCICT) van de Tweede Kamer onder voorzitterschap van Ton Elias heeft op 15 oktober haar rapport aangeboden over de resultaten van hun onderzoek naar ICT projecten bij de overheid.

De TCICT komt met tien stellingen die PBLQ HEC uit het hart gegrepen zijn. Nuancering is altijd wel mogelijk, maar in hoofdlijn klopt het dat de overheid de ICT projecten beter onder controle moet zien te krijgen. Het is waar dat de politiek het niet beseft, maar dat ICT overal is. ICT beleid en de besluitvormingsstructuur kunnen beter. Dat geldt ook voor de beheersing van kosten. Het kennis niveau schiet tekort bij ambtenaren, maar ook bij politici. Projecten blijken lastig te besturen en aanbestedingsprocedures maken het niet makkelijker. Ook het management van contracten schiet tekort. De TCICT sluit af met de vast stelling dat het lerend vermogen van de rijksoverheid op ICT gebied ontbreekt.

 

Voor ieder van de vaststellingen komt de TCICT met suggesties die tot verbeteringen zouden moeten leiden. Een meer omvattende aanbeveling is om een Bureau ICT Toetsing bij het ministerie van Algemene Zaken in te richten. Het BIT moet dienen als sluis en projecten met een omvang van meer dan vijf miljoen euro moeten er aan voorgelegd worden. Het toetst aan tien regels die de TCICT heeft mee gegeven.

 

Het Expertise Centrum (HEC), nu onderdeel van PBLQ, is in 1988 in het leven geroepen op voorstel van het kabinet en na bespreking in de Tweede Kamer. De opdracht die is meegegeven luidt, dat het diensten moet leveren aan overheidsinstanties die informatietechnologie toepassen en dan in het bijzonder betreffende de technische en bestuurlijk organisatorische aspecten. Dat doen we tot op de dag van vandaag. En dat is er ook de reden voor dat er bij PBLQ HEC zeer uitgebreid gesproken is over het rapport van de TCICT. Hieronder enkele indrukken uit de gedachtewisseling in dit huis in de wetenschap dat met deze korte beschouwing onvoldoende recht gedaan kan worden aan het uitgebreide rapport van de TCICT.

 

Eerst en vooral is PBLQ blij met de aandacht die het parlement heeft willen schenken aan het belangrijke onderwerp van ICT. Het beeld dat beleid gerealiseerd kan worden met louter geld, mensen en regels klopt niet meer. Altijd speelt ICT een rol. Dat moet leiden tot aandacht bij ICT deskundigen, maar misschien nog wel veel meer bij hen die zich niet vertrouwd voelen met ICT.

 

De verzuchting van de TCICT over het gebrek aan lerend vermogen klopt en wordt gesteund door een terugblik naar de rol die ICT in de Tweede Kamer gespeeld heeft. Al weer dertig jaar geleden in 1984 bracht de minister van Economische Zaken het rapport van de Commissie Pannenborg uit dat de titel droeg "Overheidsbestedingen en Informatietechnologie". Soortgelijke aanbevelingen als we nu horen, zijn er in te lezen.

 

In 1988 bracht de Centrale Commissie voor de Overheidsinformatievoorziening, onder voorzitterschap van oud minister Van Veen, advies uit over het in de hand houden van ICT ontwikkelingen en adviseerde tot de oprichting van HEC (een BIT avant la lettre?). In de jaren die volgden werden verschillende BIOS nota's uitgebracht gericht op de Bestuurlijke Informatievoorziening in de Openbare Sector. Er kwam een Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg en een nota Digitale Delta. En steeds bleef het beeld dat het beter kan. In uitstekende rapporten aan het begin van deze eeuw heeft de Algemene Rekenkamer de weg daar heen gewezen. Het rapport voorziet niet in een ruime historische analyse, maar het is zoals de TCICT stelt: het lerend vermogen schiet tekort.

 

Lees het hele bericht

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers