of 59232 LinkedIn

Netwerk standaardisatie en interoperabiliteit, een efficiënt geheel

Reageer

AfbeeldingSamen met het Forum Standaardisatie heeft PBLQ HEC in 2009 een internationaal netwerk opgericht over standaardisatie en interoperabiliteit. Nu dit netwerk 5 jaar bestaat is het een mooi moment om samen met Joris Gresnigt (Senior adviseur bij Logius en destijds opdrachtgever) te kijken hoe het nu gesteld is met het netwerk. 

Totstandkoming van het netwerk

In 2009 is Joris opdrachtgever van het rapport Internationale trends standaardisatie en interoperabiliteit geweest, wat door PBLQ HEC is opgesteld. Uit het rapport kwam naar voren dat er behoefte was om beter te weten wat er speelt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit buiten Nederland, dus bij counterparts op overheidsniveau. Naar aanleiding hiervan heeft PBLQ HEC samen met het Forum een lijst gemaakt met Europese counterparts in het buitenland en deze benaderd met als doel het vormen van een internationaal netwerk.

 

Het bleek dat veel groepen zich bezighouden met deze onderwerpen in Brussel, maar ook daarbuiten. Iedereen deed dit echter op zijn eigen manier en niet gegroepeerd. Er was dus veel interesse om samen op te trekken. Dit gaf dan ook aanleiding tot het organiseren van een eerste informele bijeenkomst in Amsterdam over standaardisatie en interoperabiliteit.

 

De agenda voor het eerste seminar is met PBLQ HEC opgesteld, latere bijeenkomsten zijn door het Forum georganiseerd samen met het ontvangende land. De eerste bijeenkomst was destijds een doorslaand succes. Alle partijen zagen duidelijk het belang in van samenwerking en kennisuitwisseling onderling op dit gebied. Dit zorgde ervoor dat het seminar een terugkerend evenement is geworden.

 

Een keer per jaar komt het netwerk nu tijdens een informeel seminar bij elkaar. De locatie, agenda en ook organisatie rouleert, de volgende keer is het bijvoorbeeld in Madrid wat betekent dat de Spaanse overheid ook automatisch het voorzitterschap op zich neemt.

 

Doel van het netwerk

Het doel van het netwerk is het leren van elkaars praktijken en her te gebruiken en gezamenlijke standpunten innemen. Door dit samen te doen ontstaat hier meer slagkracht voor en worden nationale desinvesteringen voorkomen.

 

Bovendien is het ook efficiënter om samen op te trekken. Zo was Nederland onlangs op zoek naar een specifieke handleiding voor het toegankelijk maken van documenten en toen bleek dat onze Noorse counterparts dat zo op de plank hadden liggen. Het wiel hoefde dus niet opnieuw uitgevonden te worden. Vaak is het ook andersom, Nederland heeft namelijk een voortrekkersrol in het netwerk omdat Nederland al een sterke internationale focus heeft op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Goed voorbeeld doet ook goed volgen, zo hebben onder andere de Zweden hun standaardisatie proces op het Nederlandse voorbeeld van Forum en College geënt.

 

Politieke wind

De politieke wind in een land heeft een grote invloed op de bijdrage die een nationale overheid  levert aan het netwerk en het belang van het onderwerp voor dat land. Daardoor vinden er nogal wat verschuivingen plaats. Door deze verschuivingen gaan kennis en connecties verloren, één van de redenen dat Nederland effectief kan opereren heeft juist te maken met de Nederlandse continuïteit.

 

Trouwe leden

Het netwerk bestaat uit trouwe leden. De informele setting waarop het netwerk samenkomt wordt door de leden als zeer prettig ervaren. Onderling wordt snel geschakeld en daardoor werken we erg efficiënt aldus Gresnigt. De informele manier van samenwerking wordt zelfs zo gewaardeerd dat de Europese Commissie met drie DG's (DG CNECT, ENTER & DIGIT) ook is aangeschoven om te weten te komen wat er speelt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit vanuit het perspectief van de landen.

 

Er bestaat bovendien in Brussel ook een multistakeholder platform waarbij de leden van het netwerk elkaar vaak treffen. Hier zitten dan alle stakeholders aan tafel wat ook fijn werkt omdat de lijnen dan kort zijn en er ook op een laagdrempelige manier gesproken kan worden met de industrie.

 

Toekomst

Waar IT steeds belangrijker wordt betekent dit ook dat standaardisering en interoperabiliteitsvraagstukken een steeds grotere rol gaan spelen. Het netwerk staat dus nog voor menig uitdaging, maar juist door samen op te trekken wordt het makkelijker om deze uitdagingen aan te gaan, of zoals Loesje het zegt: "waarom moeilijk doen, als je het samen kan doen."

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers