of 59108 LinkedIn

Moet de veiligheidsregio de crisiscommunicatie wel uitvoeren?

1 reactie

Altijd is er discussie over de crisiscommunicatie: het is niet goed gegaan! Ik word er een beetje moe van. Niet dat ik niet wil leren van een crisis. Sterker nog, een crisis biedt volgens mij kansen om je organisatie sterker te maken. Maar waar ik moe van word, is de insteek na afloop: het gaat vaak over de wijze waarop de crisiscommunicatie plaatsvond. Er wordt voorbij gegaan aan de vraag: was deze partij wel verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie? Tijd om de vraag te stellen: is het goed gedaan in plaats van is het goed gegaan?

AfbeeldingDe gebeten hond

Na de stroomstoring maandagavond in Maastricht en omstreken is de veiligheidsregio de gebeten hond. De gemeente gaat de communicatie van de veiligheidsregio nu grondig evalueren. Terecht, zullen de meesten wellicht (in eerste instantie) denken; de crisiscommunicatie was immers gebrekkig vanuit de veiligheidsregio. Zo verwezen de politie en het ziekenhuis naar de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor informatie, maar bleef het Twitteraccount van de regio akelig stil. Ik mis in de discussie de vraag:had de crisiscommunicatie wel door de veiligheidsregio moeten worden uitgevoerd?

 

Waarom is er zoveel onvrede over de veiligheidsregio? Vraag aan inwoners: wie is verantwoordelijk voor het oplossen van de stroomstoring? Iedereen zal in dit geval zeggen: Enexis. Als energieleverancier moet zij immers de storing oplossen. De voorlichting hierover doet ze uiteraard ook zelf: "De monteurs van Enexis  zijn onderweg." Maandagavond is de stroomstoring in en om Maastricht na iets meer dan een uur verholpen. Met een "Excuses voor het ongemak" is de situatie voor Enexis ten einde. Niemand die dáár over klaagt. Wel over de veiligheidsregio.

 

Crisiscommunicatie

In haar eigen beleidsplan zegt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg het volgende: "Onder crisiscommunicatie verstaan we communicatie tijdens een (dreigende) crisissituatie die voorziet in de maatschappelijke informatiebehoefte. Crisiscommunicatie is een wettelijk vastgestelde taak van de burgemeester of de voorzitter van de Veiligheidsregio (Wet veiligheidsregio; artikel 7 en artikel 39)."

 

De te beantwoorden vraag is dus nu: was de burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk in deze situatie? Als ik deze vraag beantwoord vanuit juridisch perspectief, dan moet ik weten of er sprake is van een ramp of een crisis. Dat is immers de context van de Wet veiligheidsregio's. De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio geeft als bevoegd gezag de kwalificatie 'ramp' of 'crisis aan een gebeurtenis om bepaalde (nood)bevoegdheden toe te passen. Echter, deze kwalificatie wordt begrensd door twee begrippen: proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Proportionaliteit: er dient sprake te zijn van een (dreigende) aantasting van de openbare veiligheid (schade aan personen, zaken of milieu) of openbare orde (verstoring van vrij gebruik van de publieke ruimte, als gevolg van het gedrag van mensen). Of er maandagavond sprake was van een dergelijke (dreigende) aantasting van de vitale belangen kan ik niet beoordelen op basis van de online beschikbare informatie. Subsidiariteit geldt als de normale bevoegdheden en structuren niet afdoende te zijn voor het voorkomen en beheersen van die (dreigende) aantasting. Ook dit kan ik niet beoordelen op basis van de beschikbare informatie.

 

Ramp of crisis?

Of de veiligheidsregio een rol heeft als het gaat over de crisiscommunicatie, hangt dus af van het juridische antwoord op de vraag "Was deze gebeurtenis een ramp of crisis?" Het zou kunnen. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt de (risico)communicatie primair gedaan door de energieleverancier Enexis. En bij een stroomstoring is de primaire vraag van bewoners: wanneer heb ik weer stroom? Daar kan de veiligheidsregio geen antwoord op geven. Enexis daarentegen wel. Trek je eigen conclusie!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjoerd Keukens (Strategisch adviseur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) op
In deze specifieke casus had de veiligheidsregio wellicht geen rol. Maar er zijn genoeg cases waarbij zowel veiligheidsregio, als vitale partner (in dit geval Enexis) een rol in de crisiscommunicatie hebben. In dergelijke gevallen is afstemming voorafgaand aan, en tijdens incidenten cruciaal. Afspraken maken wie waarover communiceert!

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers