of 59250 LinkedIn

KING in de digitale samenleving

De afgelopen maanden was ik projectmedewerker bij Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Vanuit die rol ondersteunde ik het team dat werkt aan de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

Deze landelijk monitor brengt belangrijke ontwikkelingen rondom de decentralisaties (Wmo, Jeugd en de Participatiewet) op gemeentelijk niveau in beeld. Zo krijg je bijvoorbeeld een goed beeld van stapeling binnen een gemeente. Bij stapeling wordt gekeken of een cliënt of huishouden gebruik maakt van meerdere voorzieningen uit de Wmo, Jeugd of de Participatiewet. Daarvoor hebben een recordaantal gemeenten de afgelopen periode gegevens aangeleverd aan de samenwerkingspartner van KING bij dit traject, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Met het team was ik druk aan het werk om de monitor verder te verbeteren. Alhoewel dit proces het snelst de gegevens verwerkt van alle CBS projecten, optimaliseerden het CBS team en wij het, voortdurend. Een uitdaging in een divers speelveld met o.a. gemeenten, softwareleveranciers en onderzoekers. Omdat de gegevens ook privacy gevoelige informatie op Burgerservicenummer niveau bevatten is dat complex. Vooral ook wanneer je dan gegevens aan elkaar wilt koppelen (om bijvoorbeeld die stapeling te weergeven). Het CBS heeft daar een speciale bevoegdheid toe. Daarnaast komen er steeds nieuwe indicatoren of instrumenten beschikbaar die verder inzicht kunnen bieden waaronder mogelijk: bevolkingsprognoses, cliëntervaringslijsten en het aantal mantelzorgers. De vraag daarbij is, welke neem je in de monitor op, waarom en op welke wijze? Een vraag die ook om afstemming vraagt met alle betrokkenen.  

Met mijn kijkje achter de schermen heb ik in een korte tijd veel nieuwe inzichten opgedaan. Zowel over de monitor, maar ook over essentiële vraagstukken. Als organisatie denkt KING bijvoorbeeld na over de rol van jou en mij in de steeds verder digitaliserende maatschappij, en hoe wij en de overheid ons tot elkaar verhouden. In het bijzonder tussen de lokale overheid en burger.  Er is zoveel mogelijk binnen het digitale domein, maar daar moet je er wel een goede visie over ontwikkelen want er kleven minstens evenveel dilemma's aan.


Neem bijvoorbeeld de zelfrijdende auto. Patrick Lin werpt ons een ethisch dilemma toe: hoe programmeer je situaties waarin de boordcomputer vooraf een keuze moet maken waarbij slachtoffers vallen? In bijvoorbeeld de film I-Robot redt de robot na een auto-ongeluk op basis van overlevingskansen de volwassene (en daarmee sterft het kind). Programmeren dwingt ons na te denken over dergelijke ethische dilemma's. Daarnaast heeft het een impact op banen door de verdere automatisering, het openbaar vervoer door de opkomst van zelfrijdende voertuigen, de post door de introductie van drones en talloze andere ontwikkelingen. Razend interessante onderwerpen om je mee bezig te houden en essentieel om als maatschappij een visie over te ontwikkelen. 

Het CBS is nu druk aan de slag met het verwerken van de door gemeenten aangeleverde cijfers. Vanaf juni hebben we een prachtig jaaroverzicht op www.waarstaatjegemeente.nl van alle ontwikkelingen rondom Wmo, Jeugd en de Participatiewet van 2015. Met een recordaantal deelnemende gemeenten iets om naar uit te kijken.

 


 

Jonge professional en benieuwd naar het informatiemanagement traineeprogramma van PBLQ?

Op donderdag 30 juni van 17.30 tot 20.00 organiseert PBLQ een inhousedag om jonge professionals die de potentie hebben om bij ons trainee te worden een kijkje in de keuken te geven!

Lees er hier meer over.

 

Afbeelding

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers