of 59108 LinkedIn

Informatieveiligheid: de bestuurder in zijn rol

"Moet ík dan de keuze maken de digitale dienstverlening te sluiten als we gehackt zijn?" Deze vraag krijg ik altijd tijdens de workshops iBewustzijn over informatieveiligheid. "Natuurlijk!" is dan het antwoord dat ik de deelnemers geef - veelal bestuurders en managers.

Het is misschien een beetje flauw om te stellen dat bestuurders en managers overal over gaan. Dat is tegelijkertijd waar en niet waar. Ze dragen eindverantwoordelijkheid, maar kunnen niet van alle details op de hoogte zijn. Zeker niet als het gaat over informatieveiligheid.

 

Betrokkenheid van bestuur en management is wél van essentieel belang voor het succes van informatieveiligheid. Het onderwerp moet prominent op de agenda tijdens bestuur- en directievergaderingen. De maatschappij wordt steeds informatie-intensiever. Als de informatie niet op orde is, heeft dat direct invloed op de bedrijfsvoering. Denk aan fraude, imagoschade, continuïteit: onderwerpen waar bestuur en management wakker van liggen. Lage informatieveiligheid zorgt er direct voor dat deze risico's op kunnen treden.

 

Maar bestuurders en managers zijn geen cybersecurityspecialisten. En dat is maar goed ook! Want stel je voor dat cybersecurityspecialisten ons land zouden besturen. De wereld zou er dan heel anders uit komen te zien. Daar kun je je iets bij voorstellen: bij iedere stap die we zetten zou een risico-analyse gemaakt worden, nadat is getoetst of ons gedrag voldoet aan de baseline informatiebeveiliging. Meebewegen met maatschappelijke trends en ontwikkelingen is op die manier erg lastig, zo niet onmogelijk.

 

Maar wat moeten bestuurders en managers dan wel doen? De eerste stap die zij moeten zetten is erkennen dat zij een rol hebben in het sturen op informatieveiligheid. Informatieveiligheid is tenslotte een kwaliteitsaspect is van hun organisatie. Voor de liefhebber: het is één van de twee grondplaten uit de NORA. Dat is onze blauwdruk voor het ontwerpen van overheidsorganisaties. Je rol als eindverantwoordelijke brengt met zich mee dat je daar aandacht voor hebt.

 

Waar moet je dan aandacht voor hebben? Dat ontdek je tijdens de iBewustzijn workshops die PBLQ verzorgt voor de overheid. De investering is slechts een paar uur en het rendement is er direct. Na de workshop hebben bestuurders en managers concrete handvatten voor hun rol in het sturen op informatieveiligheid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers