of 59250 LinkedIn

Het ecosysteem van standaardisatie in overheidsnetwerken

Overheidsinformatienetwerken zijn overal. Grote ontwikkelingen in de elektronische overheid zoals bijvoorbeeld de stelsels rond de omgevingswet of eID zijn niet mogelijk zonder digitale gegevensuitwisseling tussen een groot aantal organisaties.

Echter zien we in de praktijk dat deze organisaties vaak niet de standaarden naleven die vereist zijn om dit mogelijk te maken. Het is dus belangrijk om de factoren te weten die hun adoptie en naleving beïnvloeden.

 

In mijn recent gepubliceerd promotieonderzoek heb ik een model hierover ontwikkeld. Het model toont aan dat de adoptie van standaarden in deze netwerken in een enorm complex ecosysteem van invloedsfactoren plaatsvindt: namelijk niet minder dan 170 factoren, die in het model gebundeld zijn in zeven grote groepen van factoren.

 

model standaardisatie

 

De belangrijkste groep van factoren is de governance op standaardisatie. De onderzoeksresultaten tonen aan dat hierbij een formeel sturingskader zoals relevante wetgeving belangrijk is, maar dat "informele" governance zoals leiderschap en communicatie belangrijker zijn, vooral in complexe netwerken.

 

Na de governance zijn de eigenschappen van een netwerk de meest belangrijke groep van factoren. Cruciaal is dat de regie op standaardisatie rekening moet houden met de specifieke context van elk netwerk.

 

De derde groep factoren zijn beleidsmatige en politieke omstandigheden rond een netwerk. Het onderzoek toont aan dat hierbij een geformaliseerd en wettelijk onderbouwd interoperabiliteitsbeleid en een heldere communicatie van de te verwachten baten belangrijk is.

 

Hiernaast spelen de verwachte resultaten van de adoptie van standaarden een belangrijke rol. Hier blijkt dat het "what's in it for me" (de impact van standaardisatie op de interne operationele processen en de externe relaties van de organisaties) vaak belangrijker is voor organisaties dan het "what's in it for us" (de algemene baten van het netwerk als geheel).

 

Een hieraan gerelateerde groep factoren betreft de inspanningen en kosten die organisaties verwachten van de adoptie van de vereiste standaarden. Hoe minder de (verwachte) inspanningen, hoe groter de kans op brede adoptie en naleving van de standaarden.

 

Uiteraard spelen ook de eigenschappen van de standaarden zelf een rol. De selectie van de juiste standaarden is dus van centraal belang.

 

Tenslotte is er een reeks factoren rond de capaciteiten van de organisaties die verklaren waarom standaarden wel of niet geadopteerd worden. Hier kan vaak een groot verschil tussen de organisaties in een netwerk bestaan.

 

Kortom, standaardisatie in overheidsinformatienetwerken is een essentiële randvoorwaarde voor de elektronische overheid die we samen willen ontwikkelen. Maar om dit voor elkaar te krijgen, moeten we begrijpen hoe het ecosysteem van factoren werkt die de adoptie van standaarden in deze context beïnvloeden. Want alleen met een compleet beeld sturen we succesvol op standaardisatie!

 

Meer informatie, lees het gehele promotieonderzoek

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers