of 59108 LinkedIn

Grip op de zaak

Het enthousiasme is niet te stuiten. Overheden zouden met haar grote hoeveelheid data bovenop een goudberg zitten. Maar voordat we instappen op de voortdenderende trein der vooruitgang, past ons ook waakzaamheid. De aanbevelingen van de commissie Elias zijn namelijk ook hier van toepassing: zorg dat de politiek en daarmee de samenleving grip blijft houden op de toepassingen van IT.

Data-driven goverment drive

De gemeentesecretaris van Utrecht, Maarten Schurink laat zien dat zijn gemeente enthousiast meedoet in de data-driven government drive: door slimme innovaties krijgen de ambtenaren van de gemeente meer grip op fraude, misbruik en ander gedrag binnen de gemeentegrenzen. Door deze informatie beschikbaar te stellen aan de raad en het college krijgen zij een sterkere informatiepositie en wordt de beleidscyclus drastisch ingekort.

 

Big Data oplossingen

Wat er in Utrecht gebeurt, zie je bij steeds meer overheden plaatsvinden. Het toepassen van Big Data oplossingen, waardoor voorspellingen worden gedaan om maatschappelijke vraagstukken beter op te lossen. De toekomst die de gemeentesecretaris schetst klinkt prachtig. Een overheid die haar taken efficiënter uitvoert. Die de belastingbetaler steeds meer waar geeft voor zijn geld. Maar de overheid heeft naast efficiency ook andere belangen mee te wegen. Het aandachtspunt privacy is genoegzaam bekend en de Europese politiek broed nu op verscherpte privacy regelgeving. Maar een vaak vergeten principe zijn de beginselen van behoorlijk bestuur: denk aan legaliteit, zorgvuldigheid en motivering.

 

Geautomatiseerde beslissingen

Daarin schuilt een uitdaging voor de data-gestuurde overheid. Beslissingen worden steeds minder genomen door professionals en steeds meer door computers. Een uitkering stopzetten vanwege fraude of een arrestatie vanwege verdenkingen; dat is nogal wat als die beslissing uit een algoritme voortvloeit. De burger krijgt steeds meer te maken met geautomatiseerde beslissingen, waardoor het lastiger hard te maken is of die beslissing wel legaal, zorgvuldig en gemotiveerd is gemaakt. Als een burger vervolgens in beroep gaat, zal de overheid moeten kunnen reproduceren op basis van welke zorgvuldigheidsbeginselen is gehandeld. Gaat de computer straks daarop antwoord geven in de rechtszaal?

 

Informatiesamenleving

De nieuwe wereld van mogelijkheden in onze informatiesamenleving moet dus zorgvuldig worden vormgegeven. Efficiency zal in evenwicht moeten worden gebracht met transparantie en gemotiveerde beslissingen. De bijvangst hiervan is dat het ook voor de politiek dan beter te begrijpen is. Nog te vaak verliest de politiek grip op IT doordat er verschillende talen worden gesproken. Overbrug die spanning door IT oplossingen ondersteunend te maken aan behoorlijk bestuur. Dan maak je slim gebruik van innovatie op een beproefde, degelijke manier!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers