of 59250 LinkedIn

Governance van ketens: kies passend gereedschap

"Samenwerken doe ik het liefst alleen!" Of het nu de Top 600 aanpak, het PGB of de omgevingswet betreft, bevoegde gezagen zijn op elkaar aangewezen om Nederland verder te brengen. Echter blijkt het vaak moeilijk om daadwerkelijk samen te werken door informatie te delen, processen af te stemmen en elkaars realiteit te begrijpen. Maar als je de ketens die hiermee ontstaan, aanstuurt met methoden horend bij een (enkelvoudige) hiërarchie, sla je de plank mis. PBLQ biedt handvatten om succesvolle ketens tot stand te brengen.

Onze maatschappij verandert naar een "netwerksamenleving", waarin beleidsproblemen steeds minder door individuele organisaties alleen behandeld kunnen worden. De oplossing zit in ketens, waarin het adequaat uitwisselen van de juiste informatie op de juiste tijd essentieel is. Echter komt de informatie-uitwisseling in ketens helaas vaak niet van de grond, of erger nog: er is uitwisseling, maar dan van gegevens van onvoldoende kwaliteit.

Managers herkennen in hun benadering van het probleem niet altijd dat informatieketens in hun aard fundamenteel verschillen van de informatievraagstukken die zich in individuele organisaties voordoen. Voornamelijk de grote diversiteit van partijen in ketens (verschillende doelen, organisatiestructuur, cultuur etc.) en het ontbreken van een centraal gezag maken het gedrag van ketens vaak irrationeel en moeilijk te voorspellen.

Ketens vragen daarom ook om een fundamenteel andere governance dan individuele organisaties. Wie dat niet erkent maakt wat PBLQ-hoogleraar Jan Grijpink een "niveauvergissing" noemt: er worden op ketenniveau oplossingen toegepast die er niet werken, omdat ze zijn bedacht om te functioneren in individuele organisaties, de realiteit een andere is dan in ketens.

Een oud spreekwoord luidt dat als het enige werktuig in jouw gereedschapskist een hamer is, je elk probleem als een nagel behandelt. Als in jouw gereedschapskist geen specifieke instrumenten voor de analyse en sturing van ketens beschikbaar zijn, is er de gevaar om een ketenproblematiek niet als zodanig te herkennen en de verkeerde gereedschap toe te passen.

Bij PBLQ hebben we een aantal concepten en methodes in onze gereedschapskist, om deze niveauvergissing te voorkomen. De methode keteninformatisering, afkomstig van Jan Grijpink, biedt een toetsingskader waarmee de haalbaarheid van een ketensysteem geanalyseerd kan worden. Een ander model voor de analyse van ketenvraagstukken geeft als analysekader een "ecosysteem" van de factoren die de manier beïnvloeden waarop organisaties samenwerken en informatie met elkaar uitwisselen.

Beide modellen delen de kernboodschap dat het essentieel is om eerst de keten goed in kaart te brengen en vervolgens een passende governance te kiezen. Om het spreekwoord van de hamer om te draaien: als het probleem in feite iets anders is dan een nagel, moet u in uw gereedschapskist ook meer dan alleen een hamer tot uw beschikking hebben. Door op een integrale manier de methode keteninformatisering en het ecosysteem als analysekader op uw ketenomgeving toe te passen, kan PBLQ u helpen om voor de passende ketensystemen te kiezen, de succesfactoren voor samenwerking tussen de partners in kaart te brengen en voor een goede samenwerking te zorgen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers