of 59250 LinkedIn

Dirk Schravendeel

Om vernieuwingen in de informatievoorziening door te voeren, problemen op te lossen of samen te werken in ketens: steeds is een combinatie van bestuurlijke, juridische, organisatorische en informatiekundige maatregelen nodig. De juiste mix leidt tot succes. Redenerend vanuit de inhoud draag ik daar als adviseur, onderzoeker of programmamanager graag mijn steentje aan bij.

 

Privacy wordt vaak ervaren als een lastig juridisch onderwerp, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Opnieuw blijkt een combinatie van meerdere perspectieven heel vruchtbaar te zijn.

 

Even voorstellen

Dirk Schravendeel, alweer 61 jaar geleden geboren in een dorpje aan het water in Friesland. Ik woon nu in Hekendorp, weer in een dorpje aan het water, maar wat dichter bij Den Haag. De informatiehuishouding van de overheid verbeteren en daarbij de privacy goed regelen is de rode draad in mijn werkzame leven. Dat is begonnen toen ik in 1988 als jonge sociaal geograaf in dienst kwam bij SGBO, het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mijn eerste opdracht was het meewerken aan een functioneel ontwerp voor basisgezondheidsdiensten. Mijn tweede als projectleider namens de VNG de GBA mee invoeren. Daarmee was de toon gezet: de informatievoorziening van de overheid verbeteren is mijn ding.

 

Hoogtepunten

Een aantal projecten springt er voor mij uit omdat het lukte aansprekende resultaten te bereiken. Er was altijd sprake van teamwork waar ik een flinke bijdrage aan kon leveren:

- Voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming over het Inlichtingenbureau, het gemeentelijk gegevensknooppunt. Met pilots toonden we de meerwaarde aan en ontstond het benodigde bestuurlijk draagvlak.

- Het stelsel van basisregistraties conceptueel ontwikkelen en verkopen aan de informatiekundigen. De basisregistraties zijn nu een hoeksteen van de digitale overheid. 

- Als secretaris van de commissie van Thijn het advies over de invoering van het burgerservicenummer opstellen. Het kabinet en de Tweede Kamer namen het advies  ongewijzigd over. 

Momenteel werk ik mee aan de Impuls eID bij het ministerie van BZK: ook zo’n stuk noodzakelijke infrastructuur in de informatiehuishouding van de overheid.

 

Privacy

Privacy van burgers vind ik belangrijk, die moet goed gerespecteerd worden en goed geregeld zijn. Privacy wordt vaak ervaren als een lastig juridisch onderwerp, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Opnieuw blijkt een combinatie van meerdere perspectieven heel vruchtbaar te zijn. Ik pas die benadering met collega’s binnen PBLQ nu toe in workshops, opleidingen, privacy impact assessments en adviesopdrachten.

Contactgegevens

AfbeeldingMuzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

TRAINEEPROGRAMMA INFORMATIEMANAGEMENT

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers