of 59100 LinkedIn

De volgende stap naar één Europese digitale markt

Reageer

De Europese Commissie heeft begin mei haar nieuwe strategie voor de Digital Single Market gepresenteerd. Deze strategie heeft een hele ambitieuze doelstelling: 16 maatregelen om te komen tot één digitale eengemaakte markt moeten eind volgend jaar afgerond zijn.

De Commissie Juncker heeft de Digital Single Market als één van de topprioriteiten benoemd en verwacht hiermee 415 miljard euro extra economische groei per jaar te genereren in Europa. Door bestaande belemmeringen weg te nemen wordt één Europese digitale markt gecreëerd dat grensoverschrijdende e-commerce stimuleert en de concurrentiepositie van Europa verbeterd. Voor Nederland is het interessant om de ontwikkelingen op dit terrein goed in de gaten te blijven houden. Zeker omdat een groot gedeelte van de voorstellen tijdens het Nederlands Voorzitterschap gepresenteerd gaat worden.

 

Welke maatregelen verwachten we de komende tijd? De strategie ontvouwt zich rondom drie pilaren:

 

 1. In heel Europa betere toegang tot digitale goederen en diensten voor consumenten en bedrijven. Hieronder vallen maatregelen die grensoverschrijdende e-commerce makkelijker maken en een einde maken aan geoblocking (op basis van locatie geen toegang kunnen krijgen tot een bepaalde website). Daarnaast worden voorstellen gedaan op het gebied van auteursrecht en het terugdringen van administratieve lasten voor bedrijven als gevolg van de verschillende BTW-stelsels. 
 2. Gunstige en gelijke voorwaarden voor digitale netwerken en innovatieve diensten. 
  De Commissie zal de telecomregels herzien en een analyse uitvoeren naar de rol van online platforms op de markt. Daarnaast benadrukt zij het belang van cyberveiligheid en initieert hiervoor een publiek-private samenwerking. De verordening gegevensbescherming en de richtlijn e-privacy is in dit kader ook zeer van belang. De e-privacy richtlijn wordt herzien zodra de verordening gegevensbescherming aangenomen is, zodat deze twee goed op elkaar aansluiten. 
 3. Een maximaal groeipotentieel voor de digitale economie.
  Er komt een voorstel voor een Europees initiatief voor vrij verkeer van gegevens, een Europees cloudinitiatief, en er wordt nagedacht over normen en interoperabiliteit voor deelgebieden van de Digital Single Market zoals voor e-gezondheid, vervoersplanning en energie.

 

Interessant is het voorstel voor een nieuw eOverheidsactieplan, wat onder andere ingaat op het "only once" principe, dat gaat over éénmalige gegevensinzameling en hergebruik hiervan. Hiervoor wordt een pilot uitgevoerd in 2016. Daarnaast wordt ingezet op het creëren van een "Digital Single Gateway" die bestaande Europese portalen, netwerken, diensten en systemen aan elkaar zal linken waardoor beter in de informatiebehoeften van burgers en bedrijven bij grensoverschrijdende activiteiten kan worden voorzien. De Europese Commissie zet verder in op een versnelling van de invoering van elektronische aanbestedingen en handtekeningen en wil ervoor zorgen dat de koppeling van handelsregisters in 2017 een realiteit is.

 

De Commissie Juncker heeft met deze agenda ambitieuze beloften gedaan, die de komende tijd uitgerold worden. Dit betekent nog niet dat al deze maatregelen ook daadwerkelijk van kracht worden, aangezien het Europees Parlement en de Raad van de EU hier nog over moeten stemmen. Voor Nederland blijft het van belang om tijdig aan te haken en, waar mogelijk, eigen best-practices te etaleren. Een mooie bijkomstigheid is natuurlijk het Nederlands Voorzitterschap in de eerste helft van 2016. Dit zal ook de periode zijn waarin de meeste voorstellen gepresenteerd zullen worden en voor Nederland is dit dus een unieke kans om hier een rol in te spelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

 • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

  Smart city

  ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
 • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

  Safe in cyberspace

  Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers