of 59076 LinkedIn

3D operatie en informatievoorziening

Reageer

Op 1 januari 2015 traden de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking. Daarmee is de grootste verschuiving van verantwoordelijkheid tussen bestuurslagen, sinds onze Grondwet werd geschreven, een feit. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Beter bekend als het sociale domein.

Op deze gebieden worden taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten overgeheveld, de 3D operatie. Ingrijpend in de uitvoering, maar ook als gevolg van veranderingen in de informatievoorziening. De decentralisatie leidt er toe dat er verschillende gegevensverwerkingen plaats vinden door verschillende partijen. Hier zitten ook gevoelige gegevens bij, zoals gegevens over gezondheid en dat luistert nauw.

 

Een overkoepelende regeling voor gegevensuitwisseling in het sociale domein ontbreekt nog. Dit maakt dat de beoordeling van de rechtmatigheid van de uitvoeringspraktijk voor gemeenten ingewikkeld. Maar het zorgt er ook voor dat het voor burgers lastig of ondoenlijk zal zijn hun rechten uit te oefenen. Ook zijn er risico's met betrekking tot het bovenmatig verwerken van gegevens. Het kan gebeuren dat er gebruik ontstaat van gegevens voor andere, niet verenigbare, doelen dan waarvoor ze zijn verzameld waren. Nieuwe beheerders gaan aan de slag en dat levert het risico op van onvoldoende beveiliging van de gegevens.

 

Nou is het niet zo dat dit allemaal bij wijze van verrassing gebeurt. We hebben dit al geruime tijd zien aan komen. Het College voor de Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in 2013 en 2014 meerdere malen aandacht gevraagd voor deze risico's, zowel bij regering en parlement als bij de VNG en gemeenten zelf. Maar dat heeft nog niet veel op geleverd. Straks is het echter zo ver en dan komt het aan op handhaving. De uitvoering van de 3D operatie is al lastig genoeg en dan wil je niet ook nog eens op je vingers getikt worden omdat er fouten gemaakt worden bij de informatievoorziening. In 2015 zal het CBP vast wel stappen zetten en controleren of de verwerking van persoonsgegevens in het sociale domein in overeenstemming met de privacywetgeving plaatsvindt. De jaarwisseling was wel een mooi moment om als wethouder even te laten checken of de zaak op orde is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Meer nieuws

Inspiratie-en netwerkevent ‘Informatiemanagement & You’

Afbeelding

Gaat u in 2017 in uzelf investeren?

Afbeelding

Traineeprogramma Informatiemanagement

Whitepapers

  • ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...

    Smart city

    ‘Smart’ lijkt wel een nieuw toverwoord. Net zoals innovatie dat ook al enige jaren...
  • Voor bestuurders, managers en veranderaars 
 Met de digitalisering van onze samenleving is het...

    Safe in cyberspace

    Voor bestuurders, managers en veranderaars Met de digitalisering van onze samenleving is het...

Bloggers