of 59232 LinkedIn

Uitdagingen voor één digitale overheid

Reageer

In de digitale samenleving vormt ICT de ruggengraat en het zenuwcentrum van de samenleving. Het Nieuwe Leven & Werken en de netwerksamenleving veranderen de maatschappij vanuit de kern. Deze transformatie gaat gepaard met een uitdagende ambitie, constateert KPN.

Burgers, bedrijven en organisaties regelen inmiddels veel uiteenlopende zaken met de overheid digitaal. Dit wordt in de toekomst alleen maar meer. In de strategie van het Rijk is bepaald dat burgers en bedrijven in 2017 in staat moeten zijn om belangrijke zaken met de overheid digitaal af te handelen. In de position paper 2014, getiteld ‘Samen op weg naar één digitale overheid’, analyseert KPN welke vereisten nodig zijn om de transformatie naar een digitale samenleving en overheid succesvol te realiseren.

De verandering naar de digitale samenleving en de overheid slaagt alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, stelt KPN. Allereerst is door de toenemende complexiteit van ICT een efficiënte(re) basisinfrastructuur steeds belangrijker. Digitalisering betekent: complexere organisaties van gebruikers, netwerken en complicaties. Hierbij is ICT niet langer plaatsgebonden, maar moet deze rondom de virtueel werkende en levende gebruiker georganiseerd worden. Daarom is standaardisatie, centralisatie en optimalisatie noodzakelijk. Systemen, netwerken, applicaties en de complete architectuur dienen slimmer ingericht, beheerd en onderhouden te worden.

Daarnaast functioneert de overheid het beste als deze is ingericht als één bedrijf. Dit vraagt om te denken vanuit een geïntegreerd business model, met bijbehorende processen die volledig zijn geënt op gebruikersbehoeften. ICT draagt bij aan betere, persoonlijkere ervaringen van burgers en ambtenaren, doordat het productiviteit, snelheid, flexibiliteit, gemak, veranderbaarheid en betrouwbaarheid stimuleert. Uiteindelijk door beter in te spelen op de behoeften van gebruikers kunnen burgers en ambtenaren beter presteren en werken.

ICT is een belangrijk middel om de innovatiekracht van de overheid te vergroten. ICT creëert nieuwe mogelijkheden en diensten. Innovatie werkt hierbij twee kanten op: intern maakt innovatie de transitie naar een krachtige, compacte Rijksdienst mogelijk. Extern leidt innovatie tot een betere dienstverlening naar burgers en bedrijfsleven. De overheid moet haar dienstverlening zodanig organiseren dat deze efficiënter is, van hoge kwaliteit en beter aansluit op de behoeften van burgers en het bedrijfsleven. Vooruitstrevend gebruik van ICT is daarvoor essentieel.

In de position paper 2014 schetst KPN de contouren van de ontwikkelingen én de oplossingen die vorm geven aan de digitale overheid. De paper ‘Samen op weg naar één digitale overheid hier te downloaden. Meer informatie is tevens te vinden via www.kpn.com/centraleoverheid-blog.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers