of 59232 LinkedIn

KPN-partner Lost Lemon neemt voortouw bij decentralisaties

Reageer

De decentralisaties van overheidstaken naar gemeenten biedt volop kansen voor KPN-partner Lost Lemon. “Dit is ook goed voor KPN zelf, dat met het Gemnet netwerk de ideale infrastructuur in huis heeft”, zegt Bas van Luxemburg van Lost Lemon.

Afbeelding.Mens Centraal

Lost Lemon is een sociaal maatschappelijk adviesbureau, dat tevens technische oplossingen zoals software aanbiedt. Het bureau staat gemeenten bij met de zorg en ondersteuning van burgers die hulp nodig hebben, in samenwerking met instanties als de sociale dienst of het UWV. Lost Lemon kiest voor een integrale aanpak, vanuit de filosofie ‘MensCentraal’: één gezin, één plan, één systeem.  “Iemand met schulden helpen we niet alleen van zijn geldproblemen af, wij willen ook dat hij niet opnieuw in de schulden raakt”, zegt van Luxemburg. Voor de veilige uitwisseling van gegevens maakt Lost Lemon gebruik van het Gemnet netwerk van KPN.

 

.Nieuwe boost

Diezelfde integrale aanpak past Lost Lemon toe bij een reeks nieuwe taken die op gemeenten afkomen. Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de zorg voor ouderen en zieken en voor werk en inkomen. Die taken zullen grotendeels worden opgepakt door wijkteams. Bas van Luxemburg is er blij mee. “Het geeft een boost aan wat wij met MensCentraal al hadden. De integrale aanpak van die wijkteams sluit goed aan op onze eigen filosofie.”

 

.Belangrijke rol Gemnet netwerk

Door de decentralisaties neemt de berichtenstroom tussen gemeenten en andere partijen alleen maar toe. Daarin speelt het Gemnet netwerk van KPN Lokale Overheid een belangrijke rol. “Het ligt voor de hand dat het Gemnet netwerk een belangrijke schakel vormt als de decentralisaties volledig zijn beslag krijgt. We moeten de uitwisseling van informatie tussen gemeenten en landelijke instanties en derden goed borgen.”

 

.Tevreden partner

Lost Lemon verwacht dat de komende tijd meer gemeenten klant worden bij Lost Lemon. Daarmee krijgen we ook steeds meer gedeelde klanten, want die gemeenten werken door het Gemnet netwerk ook samen met KPN. Van Luxemburg is erg te spreken over de samenwerking met KPN. “De uitwisseling van informatie moet transparant en veilig zijn. Met het Gemnet netwerk van KPN ben je in goede handen. Bovendien werkt het netwerk snel. Dat is precies wat gemeenten willen.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers