of 59232 LinkedIn

Gemeenten aan de slag met Smart Cities

Reageer

‘Prettig en duurzaam leven dankzij slimme combinaties’

Je gemeente ‘smart’ maken en zo het leven in stad en dorp vergemakkelijken en verduurzamen. De meeste lokale overheden in Nederland zien daar wel het nut van in, maar hebben nu urgentere zorgen. En daarom is verbindingskracht nodig, vindt Edgar van Boven, onderzoeker aan de TU Delft en KPN-architect. “In beginsel gaat het om samenwerken en het activeren van zoveel mogelijk mensen die expertise en alle andere denkbare waarde delen in netwerken.”

Nederlandse gemeenten zijn elk op hun eigen manier aan de slag met het concept Smart City. De afgelopen jaren zagen veel innovaties het licht. Zoals een systeem dat de beschikbaarheid van parkeerplekken in een drukke stad bijhoudt en alternatieve parkeerroutes aangeeft. Maar ook slimme camera’s die melding doen bij geschreeuw of geweld. En lantaarnpalen die automatisch aangaan op het moment dat er mensen langskomen.

 

Afstand van oude denken

“Maar bij Smart Cities draait het zeker niet alleen om dure technologische hoogstandjes, zoals veel mensen denken”, aldus Van Boven. “Meer gaat het om ‘networked communities’, om het slim verbinden van bestaande middelen en netwerken.” Een belangrijke rol is daarbij volgens hem weggelegd voor de overheid, als bedenker van onze spelregels. “Belangrijk daarbij is dat we wat meer afstand nemen van het oude business case denken. Dus meer ‘what’s in it for us?’ in plaats van ‘what’s in it for me?’. Zodat het leven van zoveel mogelijk inwoners verbetert. Dat vergt een omslag in denken en afstand van een ‘winner takes all’ samenleving.”

 

Open innovatie

Gemeenten die deze omslag in denken kunnen maken, hebben de eerste stap richting een Smart City gezet. De volgende stap is het zoeken van samenwerkingspartners. Van Boven: “Samenwerken is nodig voor innovatie. Burgers, bestuurders, bedrijven en kennisinstellingen hebben veelal gedeelde belangen en zouden als gelijkwaardige partners ieder hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De sleutel tot succes is daarbij vertrouwen, elkaars vaktaal leren begrijpen en de bereidheid om te delen, in plaats van alles voor jezelf te houden. Gelukkig neemt de belangstelling voor open innovatie met de dag toe. Er liggen ook kansen voor kleinere gemeenten. Ze zijn perfect om veelbelovende projecten kleinschaliger te testen.””

 

Smart Sense

Een voorbeeld van een Smart City-project dat binnen handbereik van iedere gemeente ligt, is het optimaliseren van de verschillende camerasystemen in een gemeente. “Overal hangen camera’s van politie, van winkeliers, vervoersbedrijven, van particulieren, noem maar op. Het is een lappendeken van goedbedoelde maar gefragmenteerde initiatieven. Die overdaad is onnodig duur, tenzij je deze systemen slim laat samenwerken. Met het concept Smart Sense zet je de al aanwezige digitale ‘zintuigen’ in een stad slimmer in. Bijvoorbeeld door data uit sensoren in lantaarnpalen en camera’s te combineren met menselijke sociale sensoren en bijvoorbeeld hun berichten op Twitter en Facebook. Niet alleen ben je sneller op de hoogte van gedoe, het is ook nog eens goedkoper.”

 

Afbeelding

 ‘Er moet een bereidheid zijn om te delen, in plaats van alles voor jezelf te houden’

 

Slimme straatverlichting

Een stad die al volop met Smart Sense experimenteert is Eindhoven. Samen met KPN en andere lokale partners bekeek de gemeente de mogelijkheden om de verlichting in de stad slimmer te gebruiken. “Nu reageert straatverlichting met sensoren op de beweging van weggebruikers in de omgeving. Is er niemand, dan is het licht uit. Dat draagt bij aan een veiliger stad en bespaart kosten.” Ook wordt openbare verlichting gebruikt in mobiliteitsvraagstukken. Bijvoorbeeld door bezoekers vanaf een parkeergarage naar een evenement te leiden via verlichting. Of door de lantaarnpalen uit te rusten met regensensoren om het verkeer bij wateroverlast om te leiden. “Als Lichtstad kon Eindhoven haar verlichting op een slimme wijze inzetten in de openbare ruimte. Een vernieuwing die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.”

 

                                              

Veelomvattend begrip

Smart City is een veelomvattend begrip, waarover veel documentatie bestaat. Edgar van Boven hanteert de volgende definitie: een Smart City investeert in menselijk kapitaal en netwerken die mensen verbinden, die bijdragen aan duurzame economische ontwikkeling en een hogere kwaliteit van leven. Dit wordt mogelijk door wijs bestuur, participatie en betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen.

 

KPN organiseert regienetwerk

KPN heeft gemeenten nog veel meer te bieden op het gebied van Smart City en onderscheidt de volgende thema’s: Smart Events, Smart Home, Smart Sense en Smart Partners. Van Boven: “Door onze kennis, door samenwerking met universiteiten zoals TU Delft en onze ervaring in verschillende sectoren kunnen we gemeenten en hun partners ontzorgen.” Daarnaast kunnen gemeenten bij KPN Lokale Overheid terecht voor allerlei diensten die nodig zijn om Smart City te worden. “Maar”, zo benadrukt Van Boven nogmaals, “techniek is niet meer de bottleneck. Een Smart City begint bij Smart People met Smart Connections. Dáár draait het om.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers