of 59232 LinkedIn

Efficiënt berichtenverkeer dankzij Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Reageer

Om hun nieuwe verantwoordelijkheden in het sociale domein waar te maken, moeten gemeenten blind kunnen vertrouwen op het veilig en gestandaardiseerd uitwisselen van – veelal privacygevoelige – informatie. Zij maken daarvoor inmiddels bijna allemaal gebruik van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Daarmee wisselen ze snel, veilig en efficiënt berichten uit.

De decentralisaties in het sociaal domein leiden ertoe dat gemeenten meer gegevens gaan uitwisselen met een groter aantal partijen. “Zo’n 6.000 zorgaanbieders gaan vanaf nu hun Wmo- en Jeugdwetberichten uitwisselen met gemeenten”, zegt Hans Versteeg, adviseur bij de VNG, de opdrachtgever voor het knooppunt. “Om deze gegevensstromen te faciliteren is een centraal knooppunt nodig. Het voorkomt hoge administratieve lasten, beperkt fouten en scheelt uiteindelijk geld. Dat kan weer ten goede komen aan de zorg.” Inmiddels is al een paar duizend berichten heen-en-weer gegaan, dit zal groeien tot mogelijk een miljoen per jaar.

 

.Toewijzing en declaraties

Per 1 januari kunnen gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt zorgaanbieders toestemming geven om zorg te verlenen. Zorginstellingen kunnen op hun beurt facturen en declaraties indienen. Zij doen dat via hun eigen knooppunt, VECOZO. De zender kan zien dat een bericht goed is aangekomen. En anders volgt er een retourbericht met informatie over wat er niet klopte. “Het systeem is nog in ontwikkeling. Later dit jaar komen er extra berichten beschikbaar, zoals een bericht om wijzigingen in de zorg door te geven.”

 

.Gemeenten kunnen kiezen

Inmiddels hebben praktisch alle 393 gemeenten zich aangemeld om het Gemeentelijk Gegevensknooppunt te gaan gebruiken. Daarvan zijn er tot nu toe ruim 200 daadwerkelijk aangesloten en werkend, de rest is daarmee bezig. Inloggen gebeurt met eHerkenning op een webportaal via het Gemnet netwerk van KPN Lokale Overheid. Maar, zo voegt Versteeg toe, “gemeenten kunnen er ook voor kiezen het knooppunt te benaderen via webservices, met Digikoppeling. Dan komen de berichten direct in de administratiesystemen van de gemeenten, en hoeven ze niet eerst in te loggen op het webportaal. Het webportaal blijft wel nodig voor beheer van de webservice”. De webservices zijn al beschikbaar, naar verwachting zijn eind 2015 alle gemeenten hierop aangesloten.

 

                 

KPN Lokale Overheid biedt met haar Generieke Berichten Platform de mogelijkheid met Digikoppeling aan te sluiten op de webservices van het Gemeentelijke Gegevensknooppunt. Wilt u meer weten over aansluiten met webservices en Digikoppeling? Neem dan contact op met uw KPN accountmanager en vraag naar het Generieke Berichten Platform.


 

Meer informatie

Meer weten over het Gemeentelijk Gegevensknooppunt? Alle informatie die gemeenten nodig hebben bij het voorbereiden, inrichten en vormgeven van hun informatiehuishouding sociaal domein staat op de website www.visd.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers