of 59250 LinkedIn

Digitaal Verantwoorde Overheid: En wie wordt de digitale Lely?

Reageer

Vorig jaar introduceerden we het begrip DVO: Digitaal Verantwoord Ondernemen. Recent zagen we hacks bij de Amerikaanse overheid en de politieke context van de inbraak bij Sony naar aanleiding van de film over Noord-Korea. Daarmee is DVO ook met betrekking tot het beschermen van de infrastructuur een actueel onderwerp voor de (digitale) overheid. In drie artikelen wordt Digitaal Verantwoord Ondernemen vanuit overheidsperspectief behandeld. Het eerste deel keek naar de impact van een mogelijke schoksgewijze transitie, een tweede en dit derde artikel kijken naar de optie van een meer geleidelijke verandering.

Nederland is altijd een land geweest van bouwen, vervoeren en infrastructuur. We baggeren over de hele wereld, bouwen tunnels in Korea en eilanden in de Perzische Golf. We ondersteunen in Amerika bij het verbeteren van de zeeweringen bij New Orleans en vanuit ons eigen land zijn de Deltawerken wereldberoemd. We bouwden de Afsluitdijk en bepolderden het IJsselmeer.

 

Naast deze tastbare infrastructuur wordt een digitale infrastructuur langzamerhand van net zo groot belang voor de continuïteit van onze samenleving. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken. Ontwikkelingen gaan zo snel en leiden tot zo’n ingrijpend ander wereldbeeld, dat niet iedereen de impact van digitale thema’s als de cloud, big data en steeds slimmere apparaten overziet. ICT zorgt voor andere manieren van samenleven en beslissingen nemen, maar ook criminaliteit en hulpverlening veranderen. ICT is onderdeel geworden van hoe wij recht- en onrecht doen. De vraag is dan of de Nederlandse overheid hierin problemen ziet waarvoor ze zich verantwoordelijk voelt om deze op te lossen. Wie gaat ervoor om over dertig tot veertig jaar te worden gezien als de ‘digitale Cornelis Lely’?

 

Kan de overheid een datacrisis voorkomen?

Data wordt in termen van waarde inmiddels gezien als de nieuwe olie. Verschillende bedrijven proberen eigenaar te worden van deze data om zo de informatieketen te beheersen. Wanneer data beschikbaar moet zijn voor het algemeen belang of juist niet gedeeld mag worden, zou overheidsbeleid moeten zorgen dat hier spelregels voor komen. Stel, dat er in de toekomst als variant op de OPEC ook een ODEC (Organization of Data Exploiting Companies) ontstaat? Wat als deze organisatie de datakraan dichtdraait? Organiseren we dan een dataloze zondag? Bestaat er een digitale variant op de oliereserves in Rotterdam? Hier moeten we op zijn minst over hebben nagedacht.

 

Bouw, retail en vervoer

Op het gebied van bevolkingsontwikkeling, woningbouw, winkelvoorzieningen en openbaar vervoer speelt een aantal trends in Nederland. In diverse landelijke gebieden loopt de bevolkingsomvang terug. Dit heeft impact op winkelvoorzieningen en de continuïteit van goede openbaar vervoer voorzieningen. Bovendien heeft de ‘fysieke’ middenstand landelijk te maken met de impact van webshops en is er sprake van een structureel overschot aan kantoorruimte. Lokale overheden voeren hierin een (te) lokaal beleid dat leidt tot leegstand. Wellicht is het verstandig indien landelijk overheidsbeleid leidt tot meer sluitende aanpak en inzichtelijkheid  van relevante vraag en aanbod van locaties.

 

Goede ICT-voorzieningen kunnen dit inzicht toegankelijk(er) en transparanter maken. Tegelijk kan digitale retail met stimulering vanuit de overheid wellicht ook een oplossing bieden voor vergrijzende en ontvolkende regio’s waar fysieke voorzieningen in gevaar zijn. Ook kan de overheid de wettelijke ruimte en de stimulans geven om met de inzet van ICT-middelen de bewegingsvrijheid (ondernemerschap) en het aanbod van openbaar vervoer, dat in de randgebieden van Nederland vaak onder druk staat, op een hoger niveau te brengen.

 

De Digitale Delta en het ministerie van Waterstaat

De Nederlandse infrastructuur is een vitale component van onze samenleving. Dit levert beheervraagstukken op waar de Nederlandse overheid onder andere via Rijkswaterstaat van oudsher regulering en ondersteuning aanbiedt. Ook de digitale infrastructuur wordt steeds kritischer voor de samenleving en hier spelen vergelijkbare vraagstukken. Er wordt al gesproken over de Digitale Delta. Volgens mij is het dus tijd  voor een taakuitbreiding van Rijkswaterstaat. In dat kader is ook de oproep interessant die Ronald Prins, directeur van Fox-IT, in mei 2015 deed om analoog aan de waterschappen en dijkgraven ook cyber-schappen op te richten en cyber-graven te benoemen.

 

Wat is uw mening?

In dit artikel vindt u recente thema’s en voorbeelden van thema’s met een digitaal karakter. Ik ben ervan overtuigd dat een overheid hier een beter antwoord op formuleert vanuit een integrale filosofie op Digitaal Verantwoord Ondernemen. ‘Integraal’ wil zeggen: met aandacht voor alle relevante inhoudelijke aspecten: techniek, organisatie, de mens, processen. Maar ‘integraal’ wil ook zeggen: onder het expliciete label van ‘DVO’.

 

Discussiëren of meer weten?

Michiel Croon is ruim 19 jaar consultant bij KPN Consulting. Hij helpt klanten met het meetbaar maken van hun organisatie en het digitaliseren van processen. Hij is creatief in saaie onderwerpen. michiel.Croon@kpn.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Overvolle vuilcontainers

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers