of 59232 LinkedIn

De Overheid is (al) bijna overbodig

Reageer

Wat gebeurt er met het concept ‘land’ als informatie- en communicatietechnologie écht doorzet? Wat gebeurt er met onze sociaaleconomische en politieke waarden en ‘werkelijkheid’ als technologie de afbraak van bestaande paradigma’s écht mogelijk maakt? Tot welke revoluties kan dit leiden, of welke evolutie komt daar uit voort? Wat gebeurt er indien een substantieel deel van repetitieve arbeid wordt geautomatiseerd waardoor de gemiddelde werkweek opeens tijd oplevert waarin mensen andere dingen kunnen doen dan werken. Wat doet een burger met die gelegenheid? Zoekt hij het hogerop in termen van zelfverwezenlijking of gaat hij nadenken over de dingen die een mens ontevreden kunnen maken? Welke rol heeft een overheid daarbij te spelen vanuit het perspectief van Digitaal Verantwoord Ondernemen?

Vergeet scepsis over Europa. Dat is achterhaald. Een natiestaat kun je op hoofdlijnen definiëren als een geografisch afgebakend gevoel van ‘bij elkaar horen’ (de natie) gecombineerd met een verzameling instituten en symbolen (de staat – overheid, vlag, leger etc.). Dit kun je op hoofdlijnen zelfs stellen voor de Europese Unie, al was het maar in beginnende vorm: als de externe vijand maar groot genoeg is, voelen we ons vanzelf meer Europeaan dan Nederlander, Ier, Griek of Brit. Daarbij komen er steeds meer instituten en symbolen op Europees niveau, waar onze kinderen meer dan wij zelf mee opgroeien.

 

Maar of je nou Euro-scepticus bent of Euro-fan, een discussie over de waarde van elk geografisch staatsverband is op korte termijn gedoemd om achterhaald te zijn. Als Europese landen niets doen, dan komt onze wetgeving straks niet meer uit Brussel maar uit de rekencentra van niet-Europese ICT- giganten zoals Google, Alibaba, Facebook of Apple. Deze grote bedrijven hebben nu al de kracht om hun gebruikers datzelfde gevoel van ‘bij elkaar horen’ te geven zoals landen dat kunnen, zonder dat daar een geografische afbakening bij hoort. Daarnaast zijn ze al in staat om de instituten en symbolen van de natie-staat te beinvloeden en uiteindelijk mogelijk te vervangen:

 

 • Het gebruik van een “I Voted” button op Facebook leidde tot 360.000 extra stemmers bij recente Amerikaanse verkiezingen.
 • Het aantal gebruikers van grote platformen zoals Facebook wordt al vergeleken met het aantal inwoners van een land.
 • Met het belangrijker worden van digitale oorlogvoering is het belang van de kennis en slagkracht van de securityteams van bedrijven zoals Google steeds belangrijker. Overheden werken hierbij steeds meer samen met het bedrijfsleven.

 

Hoe lang zal het duren voordat een partij zoals Facebook waarnemersrechten krijgt bij de Verenigde Naties? En wanneer beginnen Google, Amazon en Alibaba analoog aan de jaren 70 actie van de olie exporterende landen de ODEC (Organisation of Data Exploiting Companies)? Wat betekenen dit soort ontwikkelingen voor de legitimiteit van ons bestuur? Op termijn zal de natiestaat (inclusief de Europese Unie) haar bestaansrecht verliezen aan de digitale grootheden van deze wereld tenzij een overheid in staat is om zichzelf digitaal te transformeren. Vergezocht wellicht, maar had een Nederlander veertig jaar geleden kunnen denken dat ‘Brussel’ de macht zou krijgen die ze nu heeft?

 

De ingrediënten die een overheid nodig heeft voor die transformatie:

 

 • Het digivaardig maken van haar burgers: burgers die weten hoe ze digitale middelen in hun voordeel kunnen inzetten, en zich ook bewust zijn van de risico’s van diezelfde middelen, zullen zich doorgaans beter redden in de digitale jungle.
 • Het verbeteren van de digitale privacymogelijkheden van burgers: het opstellen van nieuwe en inhoudelijk verbeteren van bestaande wetgeving. Het transparant maken van wettelijke maatregelen en het bewaken van de ‘bewaker’ (denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse NSA).
 • Het vertalen van instituten en symbolen van de natiestaat naar de digitale wereld: bijvoorbeeld door het faciliteren van een digitale community met nationale of Europese basis welke kan concurreren met platformen van buiten Europa. Buiten Europa werkt de terreurbeweging Islamitische Staat daar op dit moment aan met een eigen variant van Facebook (‘Kalibook’).
 • Het stimuleren van protocollen om ICT-gerelateerde excessen in bepaalde sectoren te voorkomen (bijv. in gezondheidszorg, onderwijs en utilities). Hiermee wordt voorkomen dat middelen doelen worden. Een voorbeeld is de gezondheidszorg, waar je je af mag vragen of al het denkbare medisch onderzoek en analyse wel bijdraagt aan de kwaliteit van leven van (toekomstige) patiënten, en dus niet zo maar onder alle omstandigheden moet worden uitgevoerd.
 • Stimuleren van digi-socio-economische aanpassingen: invoeren van contactloos betalen, beschikbaarheid van open data en het stimuleren van Smart Cities.
 • Het uitbreiden van de verantwoordelijkheid van de overheid over infrastructuur met het digitale domein: onze samenleving leunt in toenemende mate op een digitaal ‘wegennet’. Daarin zit een kwetsbaarheid die vergelijkbaar is met beheervraagstukken van het Nederlandse wegennet en onze waterhuishouding.

 

Stel nu dat de hierboven beschreven zaken inderdaad realiteit worden. Wat betekent dat voor Nederland? We zetten enkele mogelijke scenario’s op een rij:

 

1. CERT: Certain Extinction of Regional Territories

De huidige staatsverbanden lossen zich op. Ze worden vervangen door grote zelf-organiserende digitale verbanden vanuit de Facebooks, Googles, Vkontakte en Alibaba’s van deze wereld. Stemmen doe je door te liken of door simpelweg een profiel aan te maken of te porteren (net als nu met je telefoonnummer) naar een ander platform. Politie en leger worden een volstrekt commercieel bedrijf die net als de huidige OV bedrijven elke paar jaar moeten bieden op een concessie. Wetgeving wordt niet meer bepaald door een wetboek van strafrecht maar door een wetboek van algoritmen.

 

2.VLAN: Very Large Acknowledgement of Nations

De natiestaat vindt zichzelf in digitale zin opnieuw uit. Problemen van de eenentwintigste eeuw worden met een eenentwintigste eeuwse houding en daar bijhorende (ICT) middelen aangepakt. Er staat een ‘Roosevelt’ op die met een digitale versie van de New Deal de wereld naar een volgend niveau trekt. Er wordt met wetgeving en voorlichting vanuit de natiestaat een duidelijk en doelgericht tegenwicht geboden tegen de sociale platformen die op zich niet weg zullen gaan, en die zichzelf als ‘hoeders van de democratie’ kunnen opwerpen door overheden te blijven uitdagen.

 

3.DDOS: Distributed Denial Of Statehood

Sommige staten blijken niet sterk genoeg om de digitale revolutie te overleven, terwijl anderen dat wel kunnen. Een hybride beeld ontstaat, een mengvorm van scenario’s 1 en 2 hierboven. Er is een grote kans dat dit scenario zal leiden tot conflicten. Het risico daarbij is namelijk dat staten met een lager democratisch gehalte een hogere kans van overleven hebben dan democratieën. Het is interessant hoe het Russische Facebook (VKontakte) bijvoorbeeld onder controle van president Putin staat.

 

Conclusie

Alle huidige strijd die grote bevolkingsgroepen bezig houd is gericht op conflict tussen geografisch georganiseerde verbanden: regio’s, de natiestaat of samenwerkende landen. Al die aandacht en energie blijkt echter op korte termijn nutteloos te zijn. In plaats daarvan doen we er verstandig aan om een digitaal conflict te voorkomen door onze negentiende eeuwse staatsverbanden te moderniseren naar de situatie van de eenentwintigste eeuw.


 

                   Wat is Digitaal Verantwoord Ondernemen?

In een artikel in CIO Magazine (november 2014) wordt het concept van Digitaal Verantwoord Ondernemen (DVO) toegelicht door Michiel Croon. Inhoudelijk komt DVO neer op het volgende:

 1. 1.     Creëer toegevoegde waarde met digitale middelen
 2. 2.     Voldoe aan relevante wet- en regelgeving
 3. 3.     Investeer in digitale vaardigheden
 4. 4.     Communiceer (ook digitaal) transparant en effectief
 5. 5.     Ga integer om met data en technologie

 


In drie artikelen wordt Digitaal Verantwoord Ondernemen vanuit overheidsperspectief behandeld. Dit deel kijkt naar de impact van een mogelijke schoksgewijze transitie, het tweede en derde artikel kijken naar de optie van een meer geleidelijke verandering.

 

Door Michiel Croon

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

Afbeelding 

KPN Lokale Overheid

Röntgenlaan 75 2719 DX Zoetermeer

Postbus 19535, 2500 CM Den Haag

070 – 343 69 00

kpnlokaleoverheid.nl

info.lokaleoverheid@kpn.com

 

Meer nieuws

Whitepapers

Afbeelding

 

‘Alleen door kennis uit te wisselen, komen we samen verder,’ stelt José Brenninkmeijer in deze eerste uitgave van Minds, het nieuwe magazine van KPN Consulting. ‘Met mooie voorbeelden brengen we de nieuwe wereld tot leven. Laat je verrassen door slimme tools en gadgets en inspireren door bijzondere samenwerkingen.’

 

Bekijk het online magazine hier 

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Afbeelding

Afbeelding

Aansluiting op digikoppeling-Generieke Berichten Platform

Lokale overheden veranderen

Afbeelding

Bloggers