of 59054 LinkedIn

Erik Smudde

Commercieel Manager c2GO

  • Decentralisatie sociale domein: van transitie naar transformatie

    Reageer

    Het was een spannend jaar voor veel gemeenten. Dat de toebedeling van de zorgtaken binnen het sociaal domein veel nieuw werk met zich mee zou brengen, stond wel vast. De kranten stonden er bol van: de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo zouden de gemeenten meer en nieuwe verantwoordelijkheden geven met minder financiële middelen. Dat vroeg om een andere aanpak en gemeenten zouden daar (nog) niet klaar voor zijn.

Contactgegevens

Muzenstraat 120,

2511 WB Den Haag,

Postbus 18607,

2502 EP Den Haag

070- 376 36 36

info@pblq.nl

www.pblq.nl

Gaat u in 2016 in uzelf investeren?

Traineeprogramma Informatiemanagement

Voor een sterke publieke sector