of 59045 LinkedIn

Decentralisatie sociale domein: van transitie naar transformatie

Het was een spannend jaar voor veel gemeenten. Dat de toebedeling van de zorgtaken binnen het sociaal domein veel nieuw werk met zich mee zou brengen, stond wel vast. De kranten stonden er bol van: de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo zouden de gemeenten meer en nieuwe verantwoordelijkheden geven met minder financiële middelen. Dat vroeg om een andere aanpak en gemeenten zouden daar (nog) niet klaar voor zijn.

Maar niets is minder waar, zo leert ons het afgelopen jaar. Gemeenten hebben de zaken opgepakt en bleken over het algemeen prima in staat hun nieuwe taken in de maatschappelijke ondersteuning op te bouwen. Massaal hebben ze zich gewapend door middel van de sociale wijkteams, de kern van de nieuwe aanpak. Daarnaast wordt er een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burgers en hun omgeving. En ook de burgers weten de weg naar de gemeenten te vinden.

 

Nu deze decentralisatie langzaam vorm begint te krijgen, hebben gemeenten ook een beter beeld van hoe ze hun organisatie rond de nieuwe aanpak moeten optuigen. Welke mensen moeten op welke positie? En waar zien ze haperingen in de systemen die de decentralisatie moeten faciliteren? Gemeenten merken nu dat sommige processen niet altijd even efficiënt verlopen. Na de transitieperiode van afgelopen jaar is nu de fase van transformatie aangebroken.

 

Continuïteit en flexibiliteit

Voor gemeenten is het nu zaak om te kijken waar en hoe processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Wanneer dat inzichtelijk is, kan er worden nagedacht over automatisering en wat ICT-systemen daaraan zouden kunnen bijdragen. Een goede ICT-oplossing zorgt ervoor dat processen gevolgd en waar mogelijk geautomatiseerd worden. Flexibiliteit in een dergelijke oplossing geeft de mogelijkheid rekening te houden met specifieke wensen en eisen binnen het proces, die per gemeente kunnen verschillen. Wanneer gemeenten in deze volgorde aan de slag gaan, zal het ICT-systeem meegroeien met de transformatie van de organisatie.

 

Veel gemeenten hebben de afgelopen maanden geprobeerd het wiel opnieuw uit te vinden wat betreft ICT-oplossingen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Om de overgang soepel te laten verlopen, is het belangrijk om gebruik te maken van de kennis en expertise die aanwezig is bij externe partijen.

 

Bij de implementatie van nieuwe oplossingen is het belangrijk dat er in één systeem kan worden gewerkt waarbij continuïteit en flexibiliteit gewaarborgd zijn. Verder is het ogenschijnlijk vrij simpel: de burger moet zijn zorg krijgen, de gemeente moet de regie houden en zorgaanbieders de zorg leveren. Daarnaast moet het systeem voldoen aan standaarden die vanuit KING zijn ontwikkeld, de zogeheten i-standaarden.

 

Centraal knooppunt

De zorgtoekenning door gemeenten aan zorgaanbieders gebruikmakend van deze landelijke berichtenstandaard, verloopt via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK). Het GGK is het centrale knooppunt voor veilige communicatie tussen lokale overheid, zorgaanbieders en betrokken ketenpartijen. Door de koppeling met het GGK krijgen zorgaanbieders bij een zorgtoekenning door de gemeente automatisch informatie toegezonden en kunnen sneller en automatisch reageren. Er is geen menselijke interventie meer nodig. De automatisering zorgt voor een flinke tijdsbesparing op administratieve taken bij zowel de gemeente als bij zorgaanbieders. In het systeem is het verder van grote meerwaarde dat bijvoorbeeld declaraties en facturaties efficiënt kunnen worden verwerkt en dat te controleren is waar en hoe iemand verzekerd is.

 

Frontoffice

Nu gemeenten hun regiesystemen verder willen uitbreiden, komen er ook oplossingen waarbij de frontoffice wordt betrokken. Omdat de eerste cliëntgesprekken, meestal gehouden binnen wijkteams, vaak waardevolle informatie bevatten, worden ook deze in het systeem vastgelegd. Besproken doelen, plannen en verslagen van contactmomenten kunnen zo ook op een later tijdstip geraadpleegd worden. Het hele traject wordt van het begin tot het eind inzichtelijk.

 

Regiefunctie uitbreiden

Op termijn zullen gemeenten de regiefuncties steeds verder willen uitbreiden. De mogelijkheden hiervoor zijn legio. Wanneer binnen een systeem ook inkoop- en contractmanagement gekoppeld wordt, is snel te zien of er efficiënt wordt gewerkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Vervolgens kunnen de gemeenten bekijken waar ze zorg zo goedkoop mogelijk kunnen inkopen en ze kunnen zorgverleners beoordelen op kwaliteit. Door meer informatie uit te vragen en te analyseren, kunnen gemeenten de processen naar de eigen wensen nog efficiënter inrichten.

 

Kortom, het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de transitie naar de decentralisatie. De komende jaren zullen gemeenten zich moeten focussen op de volledige transformatie om de nieuwe zorgtaken goed en efficiënt uit te voeren en de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Een goed ingericht IT-systeem ondersteunt gemeenten volledig in deze fase en zorgt ervoor dat er nieuwe stappen kunnen worden gemaakt. Zodat ook de gemeenten, net als de burgers, uiteindelijk zelfredzaam worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingInfo Support B.V.         

Kruisboog 42

3905 TG  Veenendaal

T 0318 – 55 20 20

www.infosupport.com 

linda.hajema@infosupport.com

Meer nieuws

Bloggers