of 59100 LinkedIn

Wie is er nog gepassioneerd nieuwsgierig?

AfbeeldingDe wereld verandert met horten en stoten. Zo zijn er momenteel op vele gebieden allerlei nieuwe ontwikkelingen die het leven best complex maken. Snelle technische innovaties in combinatie met veel, heel veel nieuwe informatie.

Maar die overdaad aan nieuwe informatie is beslist niet nieuw. Filosofen zoals Leibniz in de 17e eeuw en Diderot in de 18e eeuw klaagden toen ook al over de overvloed van nieuwe informatie. De ‘verschrikkelijke hoeveelheid nieuwe boeken’ waar zij naar verwezen, vertegenwoordigen achteraf slechts een heel klein deel van wat we tegenwoordig allemaal weten. Zo zal alle nieuwe informatie die nu over ons heen komt, voor toekomstige generaties ook verwaarloosbaar zijn. Dus waar maken we ons druk om?

 

In tijden dat het opeens relatief complexer wordt, is het belangrijker te weten waarom sommigen hier beter mee om weten te gaan dan anderen. In plaats van de vraag te willen beantwoorden: ‘is het inderdaad complexer dan vroeger?’ De mate waarin we met complexiteit kunnen omgaan, hangt van verschillende factoren af. In feite zijn er drie psychologische kwaliteiten die bepalen of – en in welke mate – we met complexiteit kunnen omgaan.

 

Intelligentie
De eerste is het Intelligentie Quotiënt, de mentale mogelijkheid bepaalde zaken te begrijpen en uit te voeren. Het is bewezen dat het IQ bepaalt in welke mate we verschillende banen en functies kunnen uitvoeren. Er zijn vele IQ-tests die in meer of mindere mate mathematisch de intelligentie van iemand kunnen bepalen. En hoe hoger het IQ, hoe meer complexe taken die persoon in principe kan uitvoeren.

 

Complexe omgevingen zijn rijker aan informatie en dat vraagt denkkracht om die cognitieve informatie te kunnen plaatsen, te begrijpen en in de juiste context te interpreteren. Er is een duidelijke correlatie tussen iemands intelligentie en iemands werkgeheugen, om een complexe omgeving actief te observeren en daarin op een juiste wijze beslissingen te nemen. Ons werkgeheugen is de mentale capaciteit die we hebben om actuele zaken te herinneren. Je boodschappenlijstje, een routebeschrijving, belangrijke telefoonnummers, diverse afspraken etc. Je IQ vertegenwoordigt dus je aanwezige rekenkracht en je bruikbare werkgeheugen.

 

Emotie
Naast intelligentie is de wijze hoe iemand met emotie kan omgaan, bepalend hoe men op nieuwe en onverwachte zaken reageert. Dit wordt ook wel het Emotionele Quotiënt genoemd. Het EQ is gerelateerd aan het ‘managen’ van complexe situaties. Hoe hoger het EQ, hoe minder snel iemand stress zal krijgen als het druk en complex wordt. Een hoog EQ werkt als een buffer tegen werkdruk en onverwachte uitdagingen.

 

EQ is een ingrediënt van interpersoonlijk vakmanschap. Deze personen kunnen makkelijker communiceren. Politiek complexe situaties sneller en beter begrijpen en hanteren. Ten slotte tonen personen met een hoog EQ meer ondernemerschap. Ze zijn proactiever om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, durven makkelijker risico’s te nemen en zijn beter om creatieve ideeën om te zetten naar praktische toepassingen. Een goed EQ is derhalve van groot belang om in onduidelijke, onvoorspelbare en complexe omgevingen succes te kunnen hebben. Het EQ vertegenwoordigt dus je communicatie- en samenwerkingsvermogen, intern en extern.

 

Nieuwsgierigheid
Naast IQ en EQ is nieuwsgierigheid belangrijk om complexe omgevingen te willen onderzoeken en te leren begrijpen. Een hongerige geest hebben. We spreken dan over het nieuwsgierigheids of Curiosity Quotient. Mensen met een hoog CQ worden enthousiast als zich nieuwe zaken aandienen, maar vervelen zich al snel als het routine wordt. Ze genereren meer ideeën en gedragen zich vaker non-conformistisch.

 

Er zijn onderzoeken die aantonen dat je met een hoog CQ complexere vraagstukken op twee manieren beter kunt managen. Allereerst zijn zij in staat dualistisch te denken, meer gezichtspunten te kunnen begrijpen en op een sofistische wijze subtiele veranderingen en verschijnselen kunnen waarnemen. Dus niet alleen genuanceerder denken, maar ook tolerant zijn voor dubbelzinnigheden.

 

Ten tweede leidt een hoger CQ tot intellectuele investeringen en een enorme kennisacquisitie. Immers, de nieuwsgierigheid drijft iemand tot meer studie, onderzoek en opleiding. Deze personen hebben een drijfveer om precies te begrijpen, wáárom iets gebeurt zoals het gebeurt. Ze zijn actief in het domein van wetenschap, kunst en educatie om die kennis te vergaren, uit te beelden en te delen. Zij hebben de uitdaging complexe situaties simpel uit te beelden en te vertalen in vergelijkbare – begrijpbare – situaties.

 

Personen met een hoog CQ zijn perfect in staat complexe situaties te vertalen naar eenvoudige oplossingen. Het zijn vaak ook evangelisten. Afgelopen VMworld in San Francisco waren meer dan 1.000 evangelisten aanwezig en actief op allerlei social media om het (complexe!) nieuws uit te leggen aan de rest van de wereld. Innovatieve bedrijven verstaan de kunst om een schare van enthousiaste evangelisten om zich heen te organiseren. Zowel uit het bedrijf zelf, als van partners als klanten, om de complexe innovatieve wereld zo eenvoudig mogelijk uit te leggen.

 

Gepassioneerd nieuwsgierig
Er zijn twee beroemde uitspraken van Einstein. De eerste is zijn advies: “Alles moet je zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler”. Daarnaast zijn antwoord op de vraag hoe hij toch zo getalenteerd kon zijn: “Ik heb geen speciale talenten . . . ik ben alleen gepassioneerd nieuwsgierig.” Persoonlijk denk ik dat hij anders ook nooit de relatie E=MC2 zou hebben kunnen ontdekken.

 

Ik denk dat dat de verklaring is, waarom sommigen complexiteit zoveel beter kunnen begrijpen en hanteren. ‘Gepassioneerd nieuwsgierig’ zijn en weigeren bepaalde zaken niet te begrijpen. Blijven vragen en zoeken tot je het écht begrijpt en – nog belangrijker – simpel kunt maken en uit kunt leggen. Dat is de werkelijke basis van uitvinding, innovatie en vooruitgang.

 

Dit artikel verscheen origineel op www.datacentered.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers