of 59100 LinkedIn

IT-ontwikkeling sneller dan implementatie

AfbeeldingUit een onderzoek, dat EMC afgelopen weken onder Nederlandse organisaties heeft uitgevoerd, komt als een belangrijke conclusie naar voren dat IT-ontwikkelingen momenteel te snel gaan om als organisatie bij te houden. Enerzijds uit zich dat in vraagtekens hoe al die nieuwe techniek zinvol ingezet kan worden. Anderzijds vraagt men zich waar de kennis en kunde te vinden om deze nieuwe technieken werkelijk te kunnen gebruiken.

De meerderheid van de respondenten twijfelt dan ook serieus of de huidige IT-afdelingen voldoende bekwaamheid kunnen ontwikkelen om de komende twee jaar de huidige mega-trends bij te kunnen benen. Terwijl 64% van de respondenten denkt dat zijn of haar organisatie juist concurrentievoordeel kan behalen door het juist inzetten van die nieuwe technieken.

 

SMAC
De megatrends waar we in dit geval over spreken, vallen onder de intussen wel bekende SMAC-afkorting: Social media, Mobile, Analytics & Big Data en Cloud. De impact van deze megatrends heeft een grote verandering teweeg gebracht in de verwachtingen van consumenten en eindgebruikers. De consument is verwend met alle mooie functies en apps op zijn mobiele devices. Zij willen altijd en overal bevredigd worden in hun informatie- en communicatiebehoeften. En verwachten dat op hun werk ook.

 

Maar een organisatie heeft de uitdaging om die nieuwe techniek in te bedden in een beheerbare, en juridisch correcte omgeving. Medewerkers hebben meer en meer bedrijfsdata op hun privé smartphones en tablets, en die data dient enerzijds bekend te zijn, en anderzijds een vorm van bescherming te hebben. Daarnaast levert data-eigenaarschap ook verplichtingen en aansprakelijkheden op. Verkeerd gebruik van bedrijfsdata of privacydata kan juridische consequenties hebben.

 

Hybride cloud
Het onderzoek laat zien dat de meerderheid betwijfelt of de IT-afdeling voldoende kennis en kunde heeft om de genoemde trends adequaat te kunnen volgen en benutten. De meerderheid van de bedrijven geeft tevens aan behoefte te hebben aan gecombineerde publieke en private cloud-diensten, ofwel de hybride cloud, waardoor zij flexibeler en veiliger kunnen opereren. Dit is ook een gevolg van het feit dat organisaties steeds meer online zaken doen.

 

Opmerkelijk is dat een derde van de respondenten aangeeft geen problemen te hebben de meerderheid van hun applicaties in de public cloud te brengen. Dat is goed te verklaren als informatievoorziening alleen maar een ondersteunende functie in het bedrijf vervult. Maar zodra informatie een belangrijker onderdeel van de eigen dienstverlening is, wordt de behoefte groter aan een stukje eigen infrastructuur, inclusief beter gegarandeerde locatie en bescherming van de kritische bedrijfsdata. Zodra data de status van kroonjuwelen krijgt, is externe opslag helemaal geen optie meer.

 

Facilitator voor de business
Waar informatietechniek voorheen werd gezien als middel om kosten te verlagen en efficiënter te werken, wordt het nu vaker ingezet om klanten beter te bedienen en het bedrijf te laten groeien. Zo vindt ruim de helft van de respondenten IT een facilitator voor de business. Tegelijkertijd ziet 44% dat ook dat beslissingen voor investeringen steeds minder vaak door de IT-afdeling worden genomen. De business begrijpt steeds beter hoe en op welke wijze zij hun informatievoorziening willen inrichten, en stellen eigen budgetten beschikbaar om daar invulling aan te geven, intern en/of extern.

 

De verwachtingen van consumenten en dus ook de interne eindgebruikers zijn radicaal veranderd. Zij willen niet alleen overal en altijd supersnel, via verschillende devices met elkaar kunnen communiceren, maar ook met diverse organisaties. Data kan niet meer binnen de muren van de organisatie blijven, dus de infrastructuren moeten dat mogelijk maken. Zonder in te boeten op het gebied van compliance, governance en risicomanagement.

 

Om relevant te blijven en zich voldoende te kunnen onderscheiden, hervormen veel bedrijven hun business-model. Toepassing van digitale techniek wordt geïntegreerd in menig nieuw business-model dat zowel nieuwe eisen stelt aan de inrichting van het back office als het front office. Die twee omgevingen horen als Yin en Yang bij elkaar, zie mijn vorige blog hierover. Het benutten van de mogelijkheden van de megatrends is hierbij essentieel. Voor de IT-afdeling is het daarom belangrijk voldoende kennis en kunde te ontwikkelen zodat zij die hervorming succesvol kunnen begeleiden. Een uitdaging aan ons onderwijs om in hoog tempo deze vaardigheden integraal onderdeel te laten zijn van hun curricula.

 

Dit artikel verscheen origineel op www.datacentered.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers