of 59100 LinkedIn

ICT, het eerste wapensysteem van Defensie

AfbeeldingOp 2 juni jongstleden was ik aanwezig bij een hoorzitting van de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer over de problemen, die zich in de eerste helft van 2014 voordeden bij twee datacenters van Defensie. Tijdens dit overleg moest minister Hennis uitleg geven over hoe zij deze “best ernstige problemen” ging oplossen.

De twee storingen brachten aan het licht dat de afgelopen jaren te weinig is gedaan om de bestaande informatiesystemen te moderniseren. Daarnaast bleek dat mede door onvoldoende onderhoud van de verouderde apparatuur, de kans op uitval in de infrastructuur sterk is toegenomen en er te weinig reservecapaciteit is om die uitval op te vangen. Al met al natuurlijk een zorgelijke situatie, zeker omdat informatietechniek steeds belangrijker is geworden voor de bedrijfsvoering van defensie.

 

Dit laatste geldt voor de hele overheid. We zijn steeds afhankelijker geworden van goed werkende informatiesystemen. En de afgelopen tien jaar is er ook enorm veel veranderd en verbeterd in de wereld van informatie. De komst van smartphones, tablets, virtuele werkplekken en cloud-diensten heeft ICT een totaal andere aanblik gegeven. En juist vrij ambtelijke en hiërarchische organisaties, zoals defensie, hebben grote moeite die vernieuwing bij te houden.

 

Daarnaast zijn we na de val van de Berlijnse muur – ruim twintig jaar geleden – onze defensie-investeringen continu aan het verminderen. En de laatste jaren kwamen daar nog veel te grote bezuinigingen overheen. Althans veel te groot om te verwachten dat dit geen impact zou hebben op de operationele beschikbaarheid van zo’n organisatie.

 

Eerste wapensysteem
De uitdaging voor Defensie is de organisatie strakker en lichtvoetiger te maken om de komende jaren deze modernisering toch door te kunnen voeren. Maar daarvoor moet voor iedereen duidelijk worden dat ICT de basis is geworden van de bedrijfsvoering. Als de ICT uitvalt, staat écht alles stil.

In de eerdergenoemde commissievergadering werd de verandering van ‘deze aandacht’ op een mooie manier benoemd. In eerste instantie werd de informatie-infrastructuur het 26e wapensysteem van defensie genoemd, maar een kamerlid corrigeerde de uitspraak van de minister, door te stellen dat “IV/ICT het 1e wapensysteem van Defensie zou moeten zijn”.


Mooier had dit kamerlid het niet kunnen verwoorden. Daarnaast werd in de discussie door de Kamerleden terecht gesteld, dat ICT geen sluitpost meer mag zijn. Het moet een essentieel strategische noodzaak worden voor zowel defensie als de hele overheid. Goed functionerende ICT is van strategisch landsbelang.

 

Deze kentering in denken over informatievoorziening is cruciaal in mijn ogen. Informatiesystemen waren altijd bedoeld om geld te besparen. Het was in feite een kostenpost maar we konden er geld mee besparen; daarom was het toch nog een ‘nuttige’ investering. Echter op dit moment zijn we dat station van ‘slechts’ besparingen echt gepasseerd. Zonder een robuuste informatie-infrastructuur staat alles stil, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Het is de bloedsomloop – én het kloppend hart – van de maatschappij geworden!

 

Daarnaast worden data en informatie steeds belangrijker en ook meer waard. Zonder data en informatie geen intelligence en zonder intelligence heeft ook een defensie-organisatie weinig slagkracht. Tijdens de verhoren van de voorlopige commissie ICT van de Tweede Kamer bleek ook overduidelijk, dat de afhankelijkheid van de overheid van informatiesystemen en applicaties groot is geworden. Terwijl de ICT beleidsmatig en bestuurlijk nog te veel een ondergeschoven kindje bleef. Zowel Rijks CIO als de CIO’s op de departementen hebben weinig macht, laat staan budgetrecht om projecten wel of niet te kunnen forceren. Ze doen prima werk, maar hebben op cruciale momenten te weinig bevoegdheden.

 

Bestuurstafel
De nieuwe situatie bij Defensie, waar de nieuw aangestelde CIO door Minister Hennis wél aan de bestuurstafel is geplaatst, is een kentering in mijn ogen. Ook zijn bijzondere verantwoordelijkheid om goedkeuring aan álle informatieprojecten binnen Defensie te moeten geven, is een kentering. Projecten mogen geen lokale initiatieven (meer) zijn. Zij moeten op departementsniveau – en liever zelfs Rijksniveau – worden goedgekeurd en bewaakt. De Rekenkamer zou dit volgens mij ook zeer toejuichen.

 

Ook de aanstelling van de Nationale Commissaris Digitale Overheid – Bas Eenhoorn – is een stap in de goede richting. Als overheidsbrede regisseur gaat hij een programma opstellen dat wordt uitgevoerd door alle overheden (medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en het Rijk) gericht op het leggen van een overheidsbrede infrastructurele basis voor een digitale overheid voor nu en in de toekomst.

Dat zijn allemaal hoopgevende stappen voorwaarts om de compacte overheid werkelijk gestalte te geven. Met ‘ICT als eerste wapensysteem’ voor iedereen. Niet alleen voor Defensie, maar de hele Rijksoverheid. En alle andere overheden: van provincie tot gemeenten en van ZBO’s tot uitvoeringsorganisaties. Bestuurders moeten ook begrijpen dat zij ‘verstand’ van informatiemanagement moeten hebben om een goede bestuurder te kunnen zijn. En zich desnoods omringen met (technische) bestuurders die daar wel kaas van gegeten hebben. De tijd dat deze kennis gedelegeerd kon worden naar technische uitvoeringsorganisaties is voorbij.

 

Consequenties
Chapeau voor Minister Hennis dat zij deze stap – weliswaar gedwongen door de omstandigheden – heeft gezet. En dat het een voorbeeld mag zijn voor de andere departementen om hun CIO ook aan de bestuurstafel uit te nodigen en eindverantwoordelijkheid te geven voor álle projecten waar informatie een cruciale rol speelt. Als maatschappij kunnen we niet zonder een goed en efficiënt werkende overheid. Politiek en bestuurders moeten die consequentie ook nemen, en de bestuurlijke deskundigen daarvoor hun plaats in het hoogste bestuur geven.

 

Dit artikel verscheen origineel op www.datacentered.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers