of 59108 LinkedIn

Hans Timmerman

Hans Timmerman (1953) is als CTO binnen EMC Nederland verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verdieping van zowel EMC's lokale business en technology development als voor de bestaande strategische allianties en partnerships. Een groot deel van zijn carrière was Hans werkzaam in de Nederlandse vliegtuigindustrie. Daarna bekleedde hij bij verschillende IT-bedrijven management- en directiefuncties.

 • Onze digitale economie.

  Onze digitale economie

  Reageer

  Afgelopen week kwam de jaarlijkse Europese ‘Digital Economy en Society Index’ uit. Nederland blijft onveranderd staan op de vierde plaats na Denemarken, Finland en Zweden. Daarna volgen iets lager Luxemburg, België, de UK en Ierland. Deze index wordt bepaald door vijf meetpunten: de beschikbare connectiviteit, de digitale geletterdheid, het gebruik van internet door burgers, de toepassing van digitale techniek door het bedrijfsleven en tenslotte de beschikbare digitale openbare diensten.

 • e-Europe als moderne e-Society.

  e-Europe als moderne e-Society

  Reageer

  Mijn vorige blog ‘de digitale florijn’ leverde interessante reacties op over hoe Europa verder moet gaan met digitalisering. Met de komst van internet digitaliseerde onze maatschappij enorm en levert nu zelfs mogelijkheden onze staatsinrichting anders organiseren. De huidige Nederlandse grondwet stamt uit 1848 toen onder leiding van Thorbecke een flinke herziening kwam die de basis legde voor het huidige stelsel van parlementaire democratie.

 • De digitale florijn. Serieus kijken naar een formeel digitaal betaalmiddel, gebaseerd op de blockchain-techniek?

  De digitale florijn

  Reageer

  Afgelopen week was ik betrokken in een interessante discussie over euro, bitcoins en het idee voor de herintroductie van de gulden, maar dan in digitale vorm. ‘Back to the Future’ zou je kunnen zeggen. Het europroject loopt niet zo succesvol als velen dachten toen op 1 januari 1999 de euro werd geïntroduceerd. Enkele jaren daarvoor – in 1997 – werd door de redactie van Computable al nagedacht over het invoeren van een digitale euro voor online betalingen.

 • Einde van de cloud. Er zijn enkele zeer interessante ontwikkelingen gaande die een stevige concurrent worden van het huidige cloud-model

  Einde van de cloud

  Reageer

  U zult wel denken, die meneer is een beetje gek door over het einde van de cloud te spreken. De cloud is er pas net en nu alweer het einde van de cloud aankondigen? Ik bedoel echter het einde van de cloud ‘zoals we die nu kennen’. Er zijn namelijk enkele zeer interessante ontwikkelingen gaande die een stevige concurrent worden van het huidige cloud-model.

 • Drlptdvrkrtng en antifragility. Het proces zodanig inkorten dat geen wachtrijen meer bestaan én robuustheid ‘by design’

  Drlptdvrkrtng en antifragility

  Reageer

  Een collega attendeerde me afgelopen week op een interessant artikel in AG Connect over procesmanagement in de IT onder het kopje ‘weg met de wachtrijen’. De kern van het betoog was dat in de procesindustrie men allang het probleem van wachtrijen heeft onderkend en opgelost. Basis van de eliminatie van wachtrijen is het elimineren van alle bottlenecks en sturen op de enige overblijvende, meest cruciale bottleneck. Als die bottleneck de processtroom aankan, kan de rest het immers ook.

 • Waarom werken er nog steeds zo weinig vrouwen in de IT?

  Waarom werken er nog steeds zo weinig vrouwen in de IT?

  Reageer

  Eind vorig jaar werden Hans Timmerman, CTO bij Dell EMC Nederland en Robin Kuepers, Server Line of Business Director bij Dell EMC, EMEA, geïntroduceerd als eerste ‘Digital Doctors’ op de platformen Executive People en Dutch IT Channel. In die hoedanigheid beantwoorden ze vragen over Digitale Transformatie, die zij kregen van CIO’s van enkele grote Nederlandse ondernemingen. De afgelopen weken ontvingen de Digital Doctors nog meer vragen van klanten en partners. In een reeks blogs, zullen zij ook die vragen behandelen.

 • Respecteer ieders data! Wellicht is het (weer) respect krijgen en hebben voor de privacy en het digitale leven van iedere burger wel de grootste uitdaging die we als maatschappij hebben

  Respecteer ieders data!

  Reageer

  Afgelopen week was ik als deelnemer aanwezig bij de jaarlijkse Summit van het Think Forwards Initiatief (TFI) dat deze keer in München plaatsvond. Het is een meerjarig initiatief om beter te begrijpen hoe mensen financiële beslissingen nemen. En hoe we met die kennis en moderne techniek burgers kunnen ondersteunen bij hun financiële beslissingen.

 • Zelfrijdende auto’s. Wat het internet betekende voor papier, zal de zelfstandig rijdende auto betekenen voor personenvervoer

  Zelfrijdende auto’s

  Reageer

  Wat het internet betekende voor papier, zal de zelfstandig rijdende auto betekenen voor personenvervoer. Onze transportmogelijkheden ondergaan een ongekende verandering. Als zelfrijdende en -sturende auto’s je kunnen verplaatsen naar een door jou gekozen plaats en op het tijdstip dat jij wilt, wordt zowel de behoefte aan ‘ouderwetse’ auto’s als de behoefte aan openbaar vervoer totaal anders. Daarnaast hoef je in principe niet meer in de stad te parkeren. Immers, als je uitstapt, rijdt de auto gewoon door naar een nieuwe passagier of naar een wachtplaats buiten het centrum.

 • Industriële Clouds. Met IoT wordt een totaal nieuwe vorm van communicatie en automatisering mogelijk. Maar ze moeten wel in intelligente grids worden geplaatst

  Industriële Clouds

  Reageer

  In de industrie zien we opkomst van het Internet of Things (IoT). Natuurlijk konden machines en systemen al met elkaar communiceren sinds we dertig jaar geleden onze fabrieken gingen automatiseren. Maar met IoT wordt een totaal nieuwe vorm van communicatie en automatisering mogelijk. Letterlijk elke sensor, elk product, elke machine wordt voor weinig geld intelligent, kan individueel worden benaderd en zal zelfstandig informatie genereren. De groei van het aantal IoT-devices is nog maar net begonnen. Maar ze moeten wel in intelligente grids worden geplaatst.

 • Digitale piraten om ons heen. We willen slimmere steden met meer digitale voorzieningen, maar hebben ook te maken met een groeiende, digitale onveiligheid

  Digitale piraten om ons heen

  Reageer

  Deze week las ik een artikel dat negen Androïd-apps waarmee men een auto kan openen, gaten hebben in hun beveiliging. Als een hacker de telefoon weet te hacken, dan heeft de hacker ook toegang tot de auto. Sommige van die apps zijn honderdduizenden malen gedownload, zodat nogal wat auto’s op die wijze kwetsbaar zijn geworden voor onverwachte inbraakmogelijkheden.

 • 2037, een blik in de glazen bol. Niets is zo moeilijk als de toekomst voorspellen

  2037, een blik in de glazen bol

  Reageer

  Soms word ik gevraagd een lezing te houden over de toekomst. En dan niet over een paar jaar verder, maar tien of zelfs twintig jaar vanaf nu. Niets is zo moeilijk als de toekomst voorspellen. Maar de toekomst verkennen, dat is makkelijker. Sommige ontwikkelingen zijn zo evident dat het niet de vraag is óf ze zich verder zullen ontwikkelen, maar eerder hoe snel. Soms zijn er echter redenen – politiek, maatschappelijk of economisch – die zo’n ontwikkeling stevig kunnen remmen. Die drempels herkennen, is veel lastiger.

 • Hybrid Clouds, what else? "De verhouding tussen het gebruik van private en publieke clouds ongeveer 50/50 zal zijn".

  Hybrid Clouds, what else?

  Reageer

  In het leven is niet alles zwart of wit en dat geldt dat ook in onze wereld van informatie. Zo wordt ook niet alles een private of een publieke cloud; de uiteindelijke situatie ligt ergens in het midden. Zoals Pat Gelsinger, CEO van VMware onlangs in een interview uit een eerdere publicatie memoreerde en stelde dat in 2030 de verhouding tussen het gebruik van private en publieke clouds ongeveer 50/50 zal zijn.

 • Spelen met data op afstand. De hoeveelheid data groeit en het transport ervan wordt lastiger

  Spelen met data op afstand

  Reageer

  Data is zowel het goud als de olie in onze informatiemaatschappij. Goud omdat data een bezit is en waarde heeft. Olie omdat oneindig veel stromen data onze maatschappij draaiende houden. Het kunnen omgaan met data in beide situaties is belangrijker dan ooit. Kort gezegd: wie goed met al die data kan spelen, heeft een voordeel.

 • Feilbare techniek? De politiek stelt vragen over de kwetsbaarheid van infrastructuren en wil verbeteringen. Maar hoe kwetsbaar zijn we eigenlijk?

  Feilbare techniek?

  Reageer

  Vorige week was er weer een flinke storing in de elektriciteitsvoorziening in de regio Amsterdam. Ruim 360.000 huishoudens zaten uren zonder stroom maar ook trein, tram en metro stonden stil, net zoals de verkeerslichten en de brug- en vaarwegsystemen. Enkele weken geleden werd een stuw in de Maas bij Grave door een binnenschip in dichte mist zo ernstig beschadigd, dat de scheepsvaart vele weken onmogelijk werd. Op dit moment wordt een nooddam gebouwd, omdat de reparatie van de stuw zeker een half jaar gaat duren.

 • De cloud is dood. Leve de cloud! De cloud is er. Nu is de uitdaging het ook actief in elke vezel van een digitale organisatie te gaan gebruiken. Hoe doe je dat?

  De cloud is dood. Leve de cloud!

  Reageer

  Zeven jaar geleden werd het begrip ‘cloud’ populair. Al langer werd het internet als een wolk voorgesteld waaraan allerlei systemen en gebruikers decentraal konden worden gekoppeld. Net zoals uit het lichtnet elektriciteit vraag-gestuurd als energie kan worden onttrokken, was het begrip cloud soortgelijk: vraag-gestuurd kunnen dan allerlei informatiediensten uit het cloud-network worden onttrokken.

 • Data management in de cloud. Weten waar een applicatie en de betreffende data zich op een bepaald moment in bevinden, wordt steeds belangrijker.

  Data management in de cloud

  Reageer

  Met de komst van het cloud operations-model, waarbij applicaties overal op verschillende gestandaardiseerde platformen kunnen werken, is het management van de data over die platformen een steeds grotere uitdaging aan het worden. Computer en netwerk zijn nu neutrale nutsvoorzieningen geworden. Hierop zijn zowel data als applicatie de waarde en de intelligentie om zinvol een proces te kunnen sturen. Weten waar die applicatie en betreffende data zich op een bepaald moment in die infrastructuur bevinden, wordt steeds belangrijker.

 • Een gezond, veilig, welvarend én saamhorig 2017! Wat zijn de belangrijke aandachtspunten voor komend jaar?

  Een gezond, veilig, welvarend én saamhorig 2017!

  Reageer

  Bij de start van het jaar mijn eigen blogs nog eens terugbladeren, geeft een interessante zelfreflectie. Security, cloud, Internet of Things en digital cities scoren hoog op mijn turflijstje van technische onderwerpen. Maar ook economische golven, digitale economie, basisloon en de nieuwe waarde van data hadden mijn aandacht. Net zoals de digitale transformatie waar we afgelopen jaar in onze industrie veel aandacht aan hebben besteed.

 • Bedrijven komen en gaan, overheden ook? Waar blijven onze nieuwe jonge leiders?

  Bedrijven komen en gaan, overheden ook?

  Reageer

  In een wereld die innoveert, hoort ook afscheid nemen van bedrijven die niet meer verder konden of wilden. Bekend is dat we dit jaar voor de derde keer afscheid hebben genomen van het Canadese bedrijf Blackberry dat aan de wieg stond van het mobiele internet. Het bedrijf stopte in 2016 definitief met het maken van mobiele telefoons. Dat betekent niet het einde van Blackberry zelf, omdat het bedrijf zich intussen op andere producten richt. 

 • Kafka en de uitzondering. Elk geautomatiseerd systeem moet bij voorbaat zijn ontwikkeld met de wetenschap dat de uitzondering vaker langskomt dan verwacht

  Kafka en de uitzondering

  Reageer

  Zo’n honderd jaar geleden schreef Kafka zijn boek Der Process dat tien jaar later – in 1925 – postuum werd gepubliceerd. Het is een surrealistische roman waar de hoofdpersoon verstrikt raakte in een ondoorgrondelijk rechtssysteem. Zonder dat hij iets misdaan had, oordeelde ‘een proces’ dat hij schuldig was en moest worden gearresteerd.

 • Digital Doctors. Digitale organisaties krijgen soms last van digitale kwaaltjes

  Digital Doctors

  Reageer

  Onze digitaliserende maatschappij levert niet alleen mooie nieuwe mogelijkheden op, maar ook nieuwe problemen en uitdagingen. En daaraan gekoppeld nieuwe beroepen. Wie repareert de robot als deze niet meer goed functioneert? Wie repareert uw slimme huis als het even wat minder slimme dingen doet? En wie helpt uw bedrijf als de informatievoorziening zich even wat minder lekker voelt?

 • Oud worden in een digitale wereld. Toch is een grote groep van 1,2 miljoen ouderen in Nederland nog niet op het internet aangesloten. Zij hebben het steeds lastiger om met een digitaliserende overheid en in een digitaliserende maatschappij alledaagse dingen te blijven doen.

  Oud worden in een digitale wereld

  2 reacties

  Mijn moeder werd afgelopen week 93 jaar, nog steeds gezond, zelfstandig wonend en in het actieve bezit van rijbewijs en auto. Nadat we al jaren haar tevergeefs aan de PC of laptop wilden brengen: ‘Kinderen, daar ben ik te oud voor’. Gaf ze nu aan wel een iPad te willen hebben. En volgens haar is een iPad ook geen computer. Vriendinnen van haar hebben er ook een en het lijkt haar reuze handig om zo de foto’s en berichten van haar kleinkinderen te volgen.

 • Betaalt een robot belasting? Steeds minder menselijke arbeid is nodig om ons te voorzien van al onze behoeften en voorzieningen.

  Betaalt een robot belasting?

  Reageer

  Tegenwoordig zijn tractoren volledig geautomatiseerd en kunnen zij zelfstandig over het land rijden. Met GPS weten de tractoren precies waar ze zijn en wat ze moeten uitvoeren: ‘precision farming’ wordt dat ook wel genoemd. Zelfs grondmonsters worden automatisch genomen om actueel de status van de grond op elk gebied van de akkers te kennen. De boerderij is bijna volledig geautomatiseerd.

 • Onze overheid als digitaal doolhof. Het is een wettelijke plicht voor het bestuur om de opbouw en toegankelijkheid van archieven te borgen

  Onze overheid als digitaal doolhof

  Reageer

  In het blad iBestuur trof ik onlangs een artikel aan van Frans Smit dat me uit het hart gegrepen is. Onder de titel ‘ de informatievolwassen bestuurder’ sprak hij over het schijnbare onvermogen van bestuurders om op juiste wijze leiding en sturing te geven aan de opbouw en toegankelijkheid van archieven. Zeker nu de overheid in rap tempo digitaliseert, is het van groot belang vanaf stap 1 te weten hoe die digitale informatie gedurende de levenscyclus wordt beheerd, vrijgegeven en gearchiveerd.

 • Data governance. Het is meer dan nodig de governance van alle data zeker te stellen. Het verzamelen van data levert immers ook aansprakelijkheden op.

  Data governance

  Reageer

  In ons bedrijf hebben we sinds enkele jaren een Chief Data Governance Officer. Haar taak is om vanuit een business verantwoordelijkheid, data governance uit te voeren. Met de groeiende verzamelingen van data in datalakes en de groei van analytics om op basis van verzamelde data intelligence te verkrijgen, is het meer dan nodig de governance van al die data zeker te stellen. Het verzamelen van data levert immers ook aansprakelijkheden op.

 • Start-up met 140.000 medewerkers. Digitaal transformeren gebaseerd op een cloud-infrastructuur

  Start-up met 140.000 medewerkers

  Reageer

  Afgelopen week was ik op de Storage Expo en die was anders dan de andere jaren. Vol met start-ups, terwijl de bekende merken afwezig waren. Geen EMC, Netapp, HDS, Dell, IBM of HP meer te zien. Wel alle nieuwe starters in de markt en maar slechts twee oude bekenden in een nieuw jasje: Dell EMC en HPE. De eerste groter en de tweede kleiner dan vorig jaar. Een afspiegeling van twee verschillende marktstrategieën: moet je in deze tijd consolideren en groeien, of moet je juist kleiner en flexibeler worden? Dell en EMC waren al jaren verloofd. Nu zijn we eindelijk toch getrouwd en hebben we allebei onze kinderen (uit eerdere relaties) meegenomen. En ik kan zeggen dat we ons bij Dell EMC op dit moment een beetje een start-up voelen, maar dan een met 140.000 medewerkers.

 • Hoezo digitale revolutie? Wat is er nu echt anders?

  Hoezo digitale revolutie?

  Reageer

  In 1996 kreeg ik mijn eerste laptop, een IBM Thinkpad 300. Oud president Thomas J. Watson gebruikte het woord ‘THINK!’ vaak om zijn IBM-medewerkers te motiveren en inspireren. De naam Thinkpad is daarvan afgeleid. Het ontwerp van de Thinkpad was gebaseerd op de Japanse Bento ‘broodtrommel’, een traditionele minimalistische zwarte doos waar Japanners normaal hun middageten in meenemen naar hun werk.

 • Blog Hans Timmerman: Het laatste hoofdstuk. De eliminatie van IT-arbeid is de grootste innovatie in de wereld van de ICT-ers zelf. Ze worden nu zelf weg geautomatiseerd en doen als laatsten het licht uit

  Het laatste hoofdstuk

  Reageer

  Het laatste hoofdstuk van de vijftigjarige IT-periode is aangebroken. De IT processen worden eindelijk ook zelf geautomatiseerd. De digitale transformatie bereikt de datacenters. Met hyper-geconvergeerde IT-bouwstenen kunnen we het datacenter flexibel en kosten- efficiënt inrichten, software defined laten zijn en vervolgens zo goed als honderd procent automatiseren.

 • Verhalen vertellen. Hoe kun je het begrip over dat geheel aan veranderingen aan anderen overbrengen?

  Verhalen vertellen

  Reageer

  De laatste jaren wordt via ‘storytelling’ de ontwikkeling om ons heen in een logisch kader geplaatst. Zo’n verhaallijn is nodig omdat niet meer één enkel ding om ons heen verandert, maar heel veel nieuwe zaken tegelijkertijd. Hoe kun je het begrip over dat geheel aan veranderingen aan anderen overbrengen? Het antwoord is storytelling; het in een verhaal aangegeven wat er verandert, maar daarbij tegelijkertijd ook de consequenties van die veranderingen schetsen.

 • De digitale economie: een garantie voor het behoud en de groei van onze welvaart. Niet alleen bedrijven moeten dat omarmen om te overleven, onze maatschappij dient dat als geheel ook te doen

  De digitale economie

  Reageer

  Na de agrarische en industriële revoluties begon 50 jaar geleden een periode gebaseerd op de transistor, elektronica, de moderne auto en het vliegtuig die burgers en bedrijven de mogelijkheden gaven wereldwijd realtime te communiceren, nieuwe mobiliteit te realiseren en de wereld rond te vliegen. De ontwikkeling van een dienstenmaatschappij werd basis voor onze economische groei die jaren.

 • De nanomotor. Meer technische deskundigheid nodig op bestuurlijk niveau

  De nanomotor

  Reageer

  Afgelopen week werd de Nobelprijs uitgereikt aan hoogleraar Ben Feringa voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines. Hij was eerste persoon die in 1999 een nanomotor bouwde, de kleinst mogelijke machines die er op aarde zijn. Op de schaal van miljoenste millimeters kunnen rotorbladen, asjes en aandrijving worden ‘gebouwd’ om energie te leveren. In 2011 bouwde Feringa een moleculaire ‘four-wheel drive’, een nano-auto die over een oppervlak kon bewegen.

 • Always hello. Een Nederlandse start-up die helpt bij het beheren van je contactgegevens

  Always hello

  Reageer

  In onze wereld van sociale media kunnen we elkaar steeds vaker op afstand volgen. Op Facebook, Twitter of LinkedIn zijn oude of nieuwe contacten vaak nog wel te traceren en heb je de mogelijkheid weer met elkaar in contact te komen. Maar wat zou het handig zijn als de adresgegevens van je kennissen en relaties op je mobiele telefoon zelfstandig zouden veranderen als bij die kennis daarin iets wijzigt. Bij een verhuizing, gebruik van een ander telefoonnummer of emailadres.

 • Elimineer de dictatuur van de data! Slim gebruik van data is vereist. Zet data bottom-up in.

  Elimineer de dictatuur van de data!

  Reageer

  Het is geen nieuws dat we met de komst van sociale media en mobiele platformen enorme hoeveelheden data aan het generen zijn. We slaan al die data op en hopen met big data-technieken daar weer veel informatie uit te kunnen halen. Maar dat valt soms best tegen. Kleine, intensief data-genererende en -gebruikende microservices (apps) zwerven door de cloud-infrastructuur van mobiele eindpunten naar datacenters en cloud-providers. Hiermee op veel plaatsen data achterlatend waarvan naderhand niet duidelijk is of die data ook relevant is om wel of niet te bewaren.

 • Dell en EMC: samen de nieuwe wereld van hyper converged-infrastructuren verder ontwikkelen

  Dell en EMC

  Reageer

  Zowel EMC (1979) als Dell (1984) zijn beiden groot geworden in de 80’er- en 90’er-jaren, toen de computerindustrie massaal van het mainframe naar de client-server architectuur overstapte. De oorsprong van Dell was de processor, die eerst in PC’s (de cliënt) en later ook in servers werd gebouwd. De oorsprong van EMC daarentegen was de opslag van data. Elke processor genereert en gebruikt data, die ‘ergens’ opgeslagen moet zijn of worden. De link tussen data en de processor is evident: zonder elkaar kunnen applicaties niet functioneren.

 • Het netwerk is eindelijk de computer geworden. Voor de ontwikkeling van intelligentie start- en end-points van groot belang om het data transport beperkt te houden

  Het netwerk is eindelijk de computer geworden

  Reageer

  In onze informatiewereld zijn glasvezelverbindingen de transportwegen om de enorme hoeveelheden data te transporteren die we met elkaar uitwisselen. De bandbreedte van een kabelverbinding is een eenheid voor de hoeveelheid data die we in een tijdseenheid over die kabel kunnen vervoeren.

 • Gesloten clouds en lieve puppy’s. In de wereld van (publieke) cloud providers zien we dat er steeds meer half gesloten cloud-platformen ontstaan

  Gesloten clouds en lieve puppy’s

  Reageer

  Eind jaren zestig ontwikkelde Bell labs het besturingssysteem Unix dat in de jaren daarna zeer populair werd. Het systeem had multitasking en multi-user-mogelijkheden en het werd door vele fabrikanten geadopteerd. UNIX is een geregistreerd handelsmerk van de Open Group, een consortium dat het recht verleend om het merk te gebruiken aan producten die voldoen aan de Single UNIX Specificatie.

 • Hoe lang is de mens nog superieur? De huidige data-analyses worden nog steeds verrijkt door menselijke interpretatie

  Hoe lang is de mens nog superieur?

  Reageer

  Onze wereld is ontstaan uit oermaterie die uiteindelijk afkoelde tot een planeet die om de zon heen draait. En uit die aarde, met zijn vloeibare water en dampkring, ontstond vanuit dode materie op een gegeven moment levende materie. In ons dagelijks leven is de gelijktijdige aanwezigheid van die dode en levende materie de normaalste zaak van de wereld.

 • Zonder wrijving geen glans. Ontwerpen van software: continu blijven schaven aan de beste uitkomst leidt tot een optimaal gewogen ontwerp

  Zonder wrijving geen glans

  Reageer

  Er zijn gezegden die aangeven dat de beste resultaten nooit zomaar vanzelf ontstaan. Zo kennen we de uitdrukking ‘Zonder wrijving geen glans’ als metafoor dat zonder inspanning en discussie niet het optimale resultaat zal ontstaan. Ook de zegswijze ‘Zonder dwarsliggers geen recht spoor’ heeft zo’n betekenis, zonder dwars- en omdenkers zullen geen sustainable resultaten ontstaan die langdurig de toets der kritiek kunnen weerstaan. Het organiseren van groepen met die eigenschappen is een kunst.

 • ‘A man’s phone is his castle’. Privacywetgeving geërodeerd en hard aan vernieuwing toe

  ‘A man’s phone is his castle’

  Reageer

  Onlangs las ik een zeer inspirerend artikel/interview van Maurits Martijn over hoe de huidige privacywetgeving hopeloos is geërodeerd en hard aan vernieuwing toe is. Hij sprak daarover met Bert-Jaap Koops van de Universiteit Tilburg. Professor Koops doet onderzoek naar de wisselwerking tussen technologie en recht en wil uitvinden hoe privacywetgeving moet worden vernieuwd omdat het bestaande private en publieke recht steeds minder van toepassing is voor onze moderne, digitale maatschappij.

 • Multi cloud-applicaties.

  Multi cloud-applicaties

  Reageer

  Succesvolle bedrijven onderscheiden zich door gelijksoortige applicaties op net een andere en betere wijze te gebruiken dan de minder succesvolle bedrijven. En zij weten hun applicaties te voeden met betere of slimmer gevonden data. In de groeiende wereld van data om ons heen, is het vinden, verkrijgen en slim kunnen gebruiken van data dan ook steeds vaker het onderscheidend vermogen tussen een succesvol en minder succesvol bedrijf.

 • Het einde van de 9-to-5 job? De grenzen tussen werk en het persoonlijke leven verdwijnen steeds meer

  Het einde van de 9-to-5 job?

  Reageer

  Het aantal mensen dat vanuit huis werkt, is de afgelopen jaren flink toegenomen. Volgens het Amerikaanse ‘Bureau of Labor Statistics’ is het aantal fulltime en parttime werkers die een deel – of zelfs al hun werk – vanuit hun huis doen, gestegen van 19 procent in 2003 naar 24 procent in 2015. Hierdoor verdwijnen de grenzen tussen werk en het persoonlijke leven steeds meer. En wordt het werk een stuk informeler, omdat in een thuissituatie geen werkkleding nodig is, geen lastige collega’s zijn en geen langdurige vergaderingen plaatsvinden.

 • Uw eigen cloud. Steeds meer applicaties zijn geschikt om direct op een cloud-platform te functioneren.

  Uw eigen cloud

  Reageer

  Steeds meer applicaties zijn geschikt om direct op een cloud-platform te functioneren. We spreken dan over cloud native-applicaties die voornamelijk gebaseerd zijn op open source code. Het begrip ‘open source’ ontstond in 1998 nadat Netscape had besloten de broncode van zijn browser Navigator vrij te geven. Tijdens de ‘Freeware summit’ datzelfde jaar, werd de term ‘Open Source’ gekozen als naam voor software waarvan de code openbaar is.

 • De waarde van content. Archiveren is een steeds breder vak

  De waarde van content

  Reageer

  Vorige keer heb ik verhaald over hoe documentmanagement en business intelligence samenkomen in nieuwe Enterprise Information Management systemen (IEM) en hoe archivering, oude applicaties opruimen en moderne big data-omgevingen bouwen, heel interessant samengaan. Een soort recycling van de bestaande infrastructuur met herbruikbare data en veel (licentie-) kostenbesparingen.
  Twee gecombineerde processen waar de besparing zelfs vaak groter is dan de investering om die nieuwe omgevingen te bouwen. Wie wil dat niet?! Mede omdat het hierdoor mogelijk wordt om afscheid te nemen van oude licentieverplichtingen en nieuwe Open Source-mogelijkheden te omarmen. En een gezonde readyness voor de toekomst op te bouwen.

 • De oorsprong van content management

  De oorsprong van content management

  Reageer

  Het aanbod van content wordt steeds groter, gebeurt steeds vaker realtime en heeft een steeds kortere levenscyclus. Het managen van al die content wordt daarom steeds lastiger. Niet alleen omdat de hoeveelheid data die daar bij betrokken is, steeds groter wordt, maar omdat ook de vluchtigheid steeds meer toeneemt. Maar waarin ligt nu eigenlijk de oorsprong van content?

 • Een basisloon voor elke Nederlander? Wat zou onze overheid simpel en klein kunnen worden!

  Een basisloon voor elke Nederlander?

  1 reactie

  De afgelopen jaren is de discussie weer losgebarsten over de banen die robots zullen elimineren. Deze discussie is niet nieuw: al honderden jaren verandert en vermindert arbeid door nieuwe techniek. Nieuwe technische mogelijkheden leveren ook nieuwe soorten arbeid op, maar die groei is kwantitatief beperkt.

 • Internet of Things: Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Het Internet of Things is een ontwikkeling die de komende economische golf in onze maatschappij onomkeerbaar zal veranderen

  Internet of Things: Nieuwe wijn in nieuwe zakken

  1 reactie

  Het Internet of Things is de opvolger van cloud en big data in de geschiedenis van hypes die uiteindelijk zeer wezenlijk onze maatschappij veranderen. In de fase van een hype maakt nog niemand enige cent omzet op het onderwerp, behalve de organisatoren van conferenties. Toch is het belangrijk te begrijpen wat de impact van deze ontwikkeling kan zijn op onze maatschappij en ons leven. Het is beslist geen oude wijn in nieuwe zakken, maar de vooravond van zeer interessante ontwikkelingen.

 • Kosten van data. Het is zaak te (kunnen) determineren welke data werkelijke waarde vertegenwoordigt.

  Kosten van data

  Reageer

  Het maken en opslaan van data kost geld. En omdat we steeds meer data produceren, lopen de kosten flink in de papieren. Volgens IDC verdubbelt elke twee jaar de hoeveelheid data die we maken, en we naderen dan ook een tipping point dat niet alles meer kan worden opgeslagen. Niet alleen uit technische en kostenoverwegingen, maar vooral vanwege datamanagement uitdagingen. Hoe die enorme hoeveelheden data te organiseren en managen?

 • Modern risicomanagement. Implementeer de juiste en voldoende adequate beveiliging, protectie en risicomanagement-systemen!

  Modern risicomanagement

  Reageer

  Ondernemen zonder risico’s gaat niet. Daarom is het voor een onderneming belangrijk om een zo compleet mogelijk ‘Risico-management-framework’ te hebben. Dat gaat van operationele risico’s tot reputatieschade, van marktrisico’s tot financiële risico’s en compliance. En daar komt de laatste tijd in toenemende mate de factor cyber-risico bij.

 • Digitale oorlogsvoering. DaaS: Defensie als een Service

  Digitale oorlogsvoering

  Reageer

  Elke vijftig jaar zien we op de golven in de economie (de Kondratiev golf) dat nieuwe techniek zijn stempel drukt op een nieuwe maatschappij. Dit gaat al eeuwen voort, zo was in 1915 elektriciteit de vervanger van gaslicht en bracht vrouwenkiesrecht de basis voor de moderne democratie. In 1965 was elektronica de basis voor onze technische ontwikkeling in de afgelopen vijftig jaar, kwamen auto en vliegtuig binnen bereik van de consument, ontzuilde onze samenleving en veranderde onze manier van leven enorm.

 • Kapers op de kust. De macht van de digitale klant groeit en die verlangt optimale veiligheid en compliance van zijn leveranciers

  Kapers op de kust

  1 reactie

  Cyber security krijgt tegenwoordig ook in de boardroom de nodige aandacht. Vooral de aanvallen met ransomware, waarbij personen en organisaties worden gechanteerd door het encrypten of corrumperen van data zijn onderwerp van gesprek. Je zult als bedrijf maar gegijzeld worden met als resultaat dat je productiedata opeens niet meer beschikbaar is. Moet je dan toegeven en betalen of heb je je nog goede kopieën beschikbaar om opnieuw te starten?

 • Het complexiteits dilemma

  Reageer

  AfbeeldingElk proces, elke organisatie, elke taak die groeit, creëert complexiteit. Als processen groter en geïntegreerder worden, is het een uitdaging die groeiende complexiteit te kunnen blijven beheersen. Soms wordt het wel eens de ‘wet van behoud van ellende’ genoemd: als men het op de ene plaats simpeler maakt, groeit de complexiteit op een andere plaats. De uitdaging is het simpele op de plek te krijgen waar dit het meeste en snelste voordeel brengt en de complexiteit op een plek te hebben, waar het optimaal beheersbaar is en blijft.

 • De digitale stad

  Reageer

  AfbeeldingIn 1994 ging in de gemeente Amsterdam een initiatief van start onder de naam ‘De Digitale Stad’. Het experiment DDS zou oorspronkelijk 10 weken duren maar leefde nog vele jaren voort. Het was ontwikkeld door cultureel centrum De Balie in Amsterdam en het blad Hack-Tic dat we tegenwoordig kennen als de KPN-dochter XS4ALL. Bij de oprichting waren er in 1994 in Nederland ongeveer 300 particulieren (!) die toegang hadden tot internet. Internet was indertijd voorbehouden aan ‘net-aristocraten’ waarbij beheersing van de net-etiquette een voorwaarde was om te kunnen participeren.

 • ‘Live from EMC World’

  Reageer

  AfbeeldingDeze blog schrijf ik vanuit Las Vegas waar de laatste EMC World wordt gehouden. Sinds 2001 houdt EMC deze technische klantbijeenkomsten die steeds groter en succesvoller werden en nu rond de 15.000 bezoekers trekken. Met het samengaan van Dell en EMC tot een nieuw IT-infrastructuurbedrijf, komt daar serieuze verandering in en daarom sluit EMC World 2016 deze vijftienjarige periode in onze IT-geschiedenis af.

 • Denken in platformen

  Reageer

  AfbeeldingDe geschiedenis laat zien dat ‘denken in platformen’ vaak tot succes heeft geleid. Iedereen weet nog de reden van de opkomst van Windows: Microsoft had met Windows een makkelijk en open platform gecreëerd boven op het lastige DOS operating-systeem. Dit platform bood andere ontwikkelaars de mogelijkheid hier (ook) gebruik van te maken en aanvullende toepassingen te bieden. Dit in tegenstelling tot Apple’s gesloten systeem dat deze mogelijkheden niet had en daardoor bijna failliet ging.

 • De keerzijde van ‘at your service’

  Reageer

  AfbeeldingMet de komst van cloud-standaarden en snelle software-ontwikkelmogelijkheden is de ‘oude’ wereld van starre IT-omgevingen voor altijd veranderd. We kunnen op standaard platformen tegenwoordig weggooisoftware maken; microservices die we slechts voor korte duur gebruiken. Denk aan een ondersteunende app voor een conferentie of de vierdaagse van Nijmegen, na de laatste dag is de app niet meer nodig en volgend jaar zal de inhoud er zeker anders uitzien.

 • Is Big Data een Topsector?

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week was ik bij de workshop ‘Big Data verantwoord gebruiken’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Onderdeel van een aantal routeworkshops waar voor verschillende thema’s wordt onderzocht of zij een plaats op de wetenschapsagenda verdienen en zo ja, in welke vorm daar wetenschapsgelden aan moeten worden toebedeeld.

 • Kennis vermenigvuldigt als je het deelt

  Reageer

  AfbeeldingHet vastleggen van kennis is een vak apart. Kennis is het kunnen toepassen van verwerkte en begrepen informatie. Of zoals Wikipedia het stelt: ‘Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of als maatschappij als geheel’. In deze definitie spreek men over mensen, maar met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kunnen ook systemen steeds vaker kennis toepassen.

 • Lifecycles en S-curven

  Reageer

  AfbeeldingHet leven bestaat uit cycli. De natuur – en onze economie – gaan in golven op en neer. Alles wat we maken, heeft een levenscyclus, er is weinig dat het eeuwige leven heeft. Soms lijkt een ontwikkeling zich exponentieel te ontwikkelen, maar op de langere termijn blijkt het vaak het begin van de S-curve van een ontwikkeling te zijn, waarvan de groei uiteindelijk afzwakt. 

 • Einde van de innovatie?

  Reageer

  AfbeeldingEen recent artikel van Bloomberg getiteld “Better living through robots” stelt dat we aan het einde zijn gekomen van productieverhogende innovaties. Experts als Tyler Cowen, economist en acteur van het boek “The great stagnation” uit 2011, denkt dat we al het laaghangende fruit van technische verbeteringen hebben gebruikt en een periode van minimale productiviteitsverbetering tegemoet gaan.

  In de periode 1840-1940 hebben we de omslag meegemaakt die ons elektriciteit, drinkwater, riolering, massacommunicatie, massa-educatie, auto’s en vliegtuigen leverde. Die innovaties hebben ons de grootste welvaartstijging van de vorige eeuw opgeleverd. Dus waarmee valt dat nog eens te herhalen? Een terechte vraag natuurlijk.

 • Eten of gegeten worden

  Reageer

  AfbeeldingEnkele weken geleden werd de vijfentwintigste RSA conferentie gehouden. Een jaarlijkse bijeenkomst van security-deskundigen om de ontwikkelingen op dat gebied met elkaar te delen. Was deze conferentie indertijd een kleinschalige bijeenkomst van enkele duizenden bezoekers, afgelopen keer was er het overweldigende aantal van 40.000 deelnemers. Een teken dat security ‘hot’ is.

 • Het einde van nummers

  Reageer

  AfbeeldingToen begin vorige eeuw het publieke telefoonnet ontstond, hadden we eerst telefonistes en later mechanische kiezers die je – steeds dieper in het opgesplitste netwerk – uiteindelijk met de abonnee konden doorverbinden. Er waren landennummers, nummers voor steden en lokale regio’s en vervolgens in de wijken eindcentrales waar de koperen leidingen van de omliggende telefoons op uit kwamen. Het telefoonnummer was een uniek nummer, toegekend om je telefoon aan te sluiten op het publieke telefoonnet.

 • Besluiten nemen in moeilijke tijden

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week was in Brussel de eerste formele bijeenkomst van het Think Forward-initiatief van ING-bank. Dit initiatief, waar ik in november al eerder over schreef, richt zich op de vraag hoe burgers betere financiële beslissingen kunnen nemen. Voor een groot deel van de Europese bevolking blijkt namelijk het nemen van goede financiële beslissingen een hele opgave.

 • War on talent

  Reageer

  AfbeeldingVorig jaar september meldde de pers dat de Technische Universiteit Delft de groei aan nieuwe studenten maar net aan kon. Waren er in 2005 ruim 13.250 studenten ingeschreven, eind 2015 waren dat er inmiddels 20.053 geworden, ruim 50% meer. Ook in Eindhoven en Twente groeide het aantal eerstejaars met ruim 10%, terwijl dat landelijk slechts 1 á 2 procent was. Technische studies zitten duidelijk in de lift, hard nodig ook gezien de flinke daling die de jaren daarvoor heeft plaatsgevonden.

 • Presidentsverkiezingen en big data

  Reageer

  AfbeeldingPraktisch iedereen weet dat president Obama bij zijn verkiezingsstrijd intensief gebruik maakte van big data-analyses. In 2008 verzamelde zijn team voor het eerst intensief data over de mening van verschillende groepen burgers inzake politieke onderwerpen. Hierdoor wist hij in elke staat precies wat de burgers daar bezig hield. En in het bijzonder de kiezers die nog niet hun mening en keuze hadden bepaald. In 2012 verfijnde Obama deze techniek en kon daardoor waarschijnlijk de nek-aan-nek race met de republikeinse kandidaat John McCain winnen.

 • Geïntegreerde energie- en informatie-grids zijn basis moderne maatschappij

  Reageer

  AfbeeldingAls lid van de adviesgroep van het Geyser project, had ik afgelopen week weer een bijeenkomst. Het is een Europees project dat onderdeel is van een serie studies op het gebied van smart cities. Deze specifieke studie richt zich op het fenomeen van groene datacenters in smart energy-grids. Datacenters die in staat zijn fluctuerend groen energieaanbod te gebruiken, terwijl de belasting in het datacenter mee op en neer kan bewegen.

 • Papieren ICT

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week was ik voor een kleine ingreep in het ziekenhuis en mocht als patiënt poliklinisch een normale werkdag in een ziekenhuis meemaken. Vanzelfsprekend was weken voor mijn opname al de administratie van mijn patiëntgegevens geregeld, had ik de bezoeken bij de behandelende chirurg gehad en was er een dossier van mij opgebouwd. Deze gegevens werden grotendeels elektronisch ingevoerd in het betreffende digitale ziekenhuis systeem. Echter enkele persoonlijke aantekeningen van de arts gingen in het papieren dossier dat zich naast het digitale dossier ook aan het vullen was: identificatie-stickers, uitdraaien van het systeem, aantekeningen en notities.

 • Ethische ICT?

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week is wederom een zeer geslaagd iBestuur congres gehouden, waar één van de onderwerpen ‘integriteit in ICT’ was. Het is een actueel thema in de relatie tussen overheid en bedrijfsleven, na alle commotie en discussies over (vermeend) niet-integer gedrag bij aanbestedingen en de uitvoering van projecten.

 • Digitale Transformatie

  Reageer

  AfbeeldingNiemand kan ontkennen dat de afgelopen tien jaar de innovaties ons om de oren vlogen. Niet alleen op het gebied van de informatietechniek zelf, maar ook op de vele toepassingsgebieden zoals predictive analytics, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, DNA, nanotechnologie, robotica, drones en zelfrijdende auto’s.

 • Wat bent u waard?

  Reageer

  AfbeeldingNormaal wordt de waarde van een bedrijf afgemeten aan de bezittingen die het heeft. Materiële zaken die keurig kunnen worden gemeten, worden gewaardeerd en opgeteld. Maar met de komst van de digitale maatschappij groeit de waarde van immateriële zaken, soms boven de materiële bezittingen uit. Uit het onderzoekThe Digital Finance Imperative’ van Chartered Global Management Accountant (CGMA), blijkt dat financiële professionals veel te weinig toegang hebben tot gegevens die juist die immateriële waarde weergeven.

 • De golven in 2016

  Reageer

  AfbeeldingIn een artikel van Fortune werd onlangs gememoreerd dat 2015 als beursjaar één van de meest neutrale jaren was in ruim 20 jaar. Hoewel aan het begin van afgelopen jaar nog winst werd gemaakt, ging die in de tweede helft bijna helemaal verloren. Een vergelijkbaar jaar was 1994 toen we (ook) een – zij het kortere – recessie achter ons lieten. Daarna startte wat we achteraf de internetbubbel zijn gaan noemen. Vanaf 1995 ging de beurs met 20% per jaar omhoog tot in 2001 deze bubbel uit elkaar spatte.

 • Klaar? … Af!

  Reageer

  AfbeeldingWe naderen het einde van 2015 en sluiten niet alleen een jaar, maar ook een periode van zo’n tien jaar af, waarin de IT-wereld de grootste verandering onderging sinds zijn bestaan. Wellicht kunnen we zeggen dat de revolutie van internet en computing voltooid is.

 • Realtime organisaties

  Reageer

  AfbeeldingWe leven in een steeds meer verbonden wereld. Met lokale draadloze netwerken die via kabels in grond en zee de hele wereld verbinden. Een gemeenschap die continu overal verbonden is en realtime met elkaar kan communiceren. Die mogelijkheid stelt nieuwe eisen aan organisaties, want als men realtime kan communiceren, wil men ook realtime services.

 • De slimme machine

  Reageer

  AfbeeldingDe Duitsers encrypten in de Tweede Wereldoorlog al hun militaire berichten met de zeer vernuftige Enigma-machine. Duizenden gecodeerde berichten werden per dag verzonden en de Engelsen waren erop gebrand die encryptie te kraken. De man die daar uiteindelijk de leiding aan gaf, was Alan Turing.

  Het was een gevecht van machine tegen machine. Hij zou de Enigma-machine verslaan als hij een ‘antimachine’ wist te maken. Bletchley Park in Londen, waar hij met zijn team in een oud Victoriaans huis werkte, veranderde op die wijze in een code-brekende fabriek die steeds slimmer en sneller, encrypte berichten kon ontcijferen. Immers hoe sneller, hoe beter.

 • The voice of the product

  Reageer

  AfbeeldingToen eind vorige eeuw productie-automatisering zijn intrede deed in onze fabrieken, ontstond ook de eerste digitale machinedata. Gegevens die machines produceerden over hun gedrag en hun status. Daarnaast werd met RFID-ontvangers geprobeerd om logistieke systemen een stem te geven. Zo werd bekend wat hun status en positie was. De fabriek werd voor het eerst slim.

 • Think Forward

  Reageer

  AfbeeldingVerstandig met geld omgaan blijft voor velen een uitdaging. Naast het op orde houden van je inkomsten en uitgaven, zijn ook sparen en het plannen van grote uitgaven tijdens je leven vaardigheden die je geleerd moet hebben. Als je die kennis en kunde mist, kan iemand lastig in de knel komen; iets dat helaas te veel mensen aan den lijve ondervinden.

 • De eindgebruiker heeft gewonnen…

  Reageer

  AfbeeldingIn de tijd dat IT bijzonder was, bracht iedereen regelmatig een benodigd bezoekje aan de IT-helpdesk. De techniek was mooi en handig, maar oh zo kwetsbaar en onbegrijpelijk. Zolang je maar niets veranderde, werkte het wel. Maar oh wee als je nieuwe activiteiten of mogelijkheden uitprobeerde, dan stokte het mooie informatieapparaat vaak terstond.

 • Witte zwanen, zwarte zwanen…

  Reageer

  AfbeeldingHet is lastig beleid te ontwikkelen, als de wereld om je heen onzeker is geworden. Oude modellen werken niet meer en de vaste ankers om je heen zijn losgeslagen. Donald Rumsfeld heeft in 2002 een inmiddels bekende uitspraak gedaan. Namelijk dat er dingen zijn die we weten, dingen waarvan we weten, dat we ze niet weten en er zijn tenslotte ook dingen waarvan we niet eens weten, dat we ze niet weten. Volgt u me nog?

 • Storage: back to the future

  Reageer

  AfbeeldingDigitale data-opslag was jarenlang gebaseerd op magnetische techniek. Mainframes gebruikten magnetische tapes om data op te slaan. Later kwamen magnetische disks die roterend de magnetische laag aan een lees- en schrijfkop aanboden. Diskette en kleinere diskdrives ontstonden om goedkoper en sneller data te lezen en schrijven.

 • De Chief Data Officer, de digitale CFO?

  Reageer

  AfbeeldingIn een onderzoek naar de rol en positie van bedrijven die een Chief Data Officer hebben aangesteld, blijkt dat deze bedrijven significant beter presteren. Niet alleen hebben ze een hogere omzetgroei, maar zij registreren ook op compliance gebied een betere performance. In de wereld van informatie zijn drie zaken van belang: een goede digitale dienstverlening, goede digitale producten, zowel wat betreft ontwikkeling als productie en ten slotte het beheer van de belangrijkste assets: hun data.

 • Elke cloud draait op hardware

  Reageer

  AfbeeldingHet begrip cloud heeft voor velen een eigen betekenis gekregen. ‘Ergens in de cloud’ heeft al gauw iets afstandelijks en lijkt vrij van eigen verantwoordelijkheid. We zetten het gewoon in de cloud en de rest gaat vanzelf. Waarom nog zorgen maken over je eigen IT als toch alles lekker makkelijk in de cloud staat.

 • VMworld 2015 Ready for Any

  Reageer

  AfbeeldingPrecies een jaar geleden zat ik op dezelfde plaats in Barcelona toen ik mijn blog schreef over VMworld 2014. Toen was het onderwerp Continuous Delivery. Applicatie-ontwikkeling kan steeds sneller, niet alleen voor de bekende platformen met nieuwe agile-ontwikkeltechniek, maar zeker voor de cloud native platformen met de veelheid aan apps en appstores. De time-to-market voor nieuwe gebruiksfunctionaliteit is immers in onze snel veranderende markten voor elke organisatie onderscheidend. Immers wiens bedrijf het best de veranderingen kan bijhouden, zal overleven.

 • Digitale Olifanten

  Reageer

  AfbeeldingErgens is een jongeling bezig nieuwe code te schrijven, die dingen mogelijk maakt voor de helft van de prijs waarvoor uw bedrijf dat momenteel doet. Klinkt vreemd, maar dit kan zomaar waar zijn. Vraag maar aan Blockbuster wat Netflix deed. Of vraag Kodak wat Facebook deed. Of vraag een boekhandelaar wat hij vindt van Amazon. In al die gevallen was een kleine onbekende start-up in staat om gevestigde merken te laten omvallen. Al deze jonge ondernemers begrepen dat het internet ons totaal nieuwe mogelijkheden biedt, die op drie manieren anders zijn: een intuïtief applicatieontwerp, big data mogelijkheden en ten slotte slimme analytics van die verzamelde data. En nog steeds is de creativiteit in de markt huizenhoog en vliegen de start-ups ons om de oren met nieuwe ideeën en mogelijkheden die de huidige techniek ons biedt.

 • Transformatie

  Reageer

  AfbeeldingIemand nieuwe techniek geven, wil nog niet zeggen dat deze persoon die techniek ook gaat gebruiken. Wanneer iemand niet enthousiast of overtuigd is dat het een handig, nieuw hulpmiddel is, werkt hij of zij op oude voet verder. Dit geldt ook voor nieuwe informatiesystemen die worden ingevoerd. Niet zelden heeft de ‘mislukking’ van een informatieproject meer te maken met het gebrek aan acceptatie van het nieuwe systeem, dan met de daadwerkelijk geleverde techniek.

 • Software Defined Everything

  Reageer

  AfbeeldingOp de Internationale Autotentoonstelling in Frankfurt presenteerden autofabrikanten – naast alle nieuwe modellen – ook veel nieuws op het gebied van digitale communicatie. Mercedes kwam met een app die nu ook retro-fit in 24 bestaande passagiersmodellen (vanaf 2002) kan worden ingebouwd. Hiermee is het mogelijk een groot deel van de bestaande auto’s ook van deze functionaliteit te voorzien. Een interessante ontwikkeling om ook hun bestaande modellen in de Mercedes cloud te kunnen brengen.

 • Een publieke cloud voor iedereen?

  Reageer

  AfbeeldingVoor veel personen is de cloud iets waar je data in kan plaatsen en waar je applicaties kunt bouwen en gebruiken. “We zetten het wel in de cloud”, is zo’n gevleugelde opmerking. Maar als ik aan die persoon vraag: “Wat is die cloud dan precies?”, blijft men het antwoord vaak schuldig. “Tsja, ergens waar het veilig is en wij er geen zorgen meer over hebben.”

 • Chatting in the crowd

  Reageer

  AfbeeldingSinds enige tijd biedt Twitter de mogelijkheid chat-sessies op te zetten en zo met Twitter-volgers over een onderwerp te discussiëren. Via een aparte pagina worden alle Twitter-berichten die bij het discussie-onderwerp horen netjes getoond. Het leuke is dat je op die manier al heel snel een groot publiek kunt bereiken en opbouwen. Ook ons bedrijf is dit jaar begonnen met het opzetten van crowd chats. Een experiment om te zien of je op deze simpele manier inderdaad grote groepen geïnteresseerden bijeen kunt brengen. En op die wijze inhoudelijke discussies kunt starten over een specifiek onderwerp.

 • De markt heeft altijd gelijk

  Reageer

  AfbeeldingAfgelopen week was ik te gast bij de opening van het nieuwe studiejaar van de Hogeschool van Amsterdam. Een gezellig evenement met als thema ondernemerschap. Niet alleen het noodzakelijke ondernemerschap van de Hogeschool zelf, maar in het bijzonder hoe ondernemerschap onderdeel is van een studie aan de Hogeschool.

 • Software Defined Retail

  Reageer

  AfbeeldingDe afgelopen maand kwamen er weer nieuwe initiatieven op de markt voor het thuisbezorgen van boodschappen. Online supermarkt Picnic start in september met een gratis thuisbezorgservice en tevens een laagsteprijsgarantie. Een gedurfd concept. Ook andere retailers kijken naar initiatieven om beter contact met hun klanten te krijgen en meer gepersonaliseerde diensten te ontwikkelen. De focus qua doelgroep ligt enerzijds op de Millennials, die als grootste groep smartphone-gebruikers snelheid en gemak wil, en anderzijds op de Babyboomers, een kapitaalkrachtige groep die naast gemak ook nieuwe belevingen zoekt.

 • Software Defined Healthcare

  Reageer

  AfbeeldingAls de invloed van informatietechniek ergens goed zichtbaar is, is het wel in de wereld van de gezondheidszorg. Voor zowel patiënt als zorgverlener worden de mogelijkheden om ondersteunende informatietechniek in te zetten elke dag groter. Daarnaast is de ontwikkeling van het Internet of Things een katalysator om steeds meer informatie van onze dagelijkse activiteiten te plaatsen in het licht van onze gezondheid.

 • Software Defined Finance

  2 reacties

  AfbeeldingAfgelopen week zag de “Future of Financial Services” van het World Economic Forum het daglicht. Een rapport gemaakt in samenwerking met Deloitte over de veranderingen die digitalisering teweegbrengt in de bank- en verzekeringswereld, een ogenschijnlijk veilige en strikt gereguleerde omgeving. Toch vinden ook hier onverwachte disruptieve ontwikkelingen plaats die onvermoede mogelijkheden bieden voor klanten en bedrijven.

 • Wat te doen bij cyberziekte?

  Reageer

  AfbeeldingVolgens het Data Breach Investigation Report 2015 zijn hackers in 60% van de gevallen in staat om in 6 minuten (!) een organisatie te compromitteren. Steeds vaker wordt jacht op de data van bedrijven gemaakt, deels om te stelen en deels om af te persen. Een wijsheid uit de security wereld is dat er twee soorten bedrijven zijn: zij die weten dat ze zijn gehackt en zij die zijn gehackt maar het nog niet weten. Cyber-binnendringers zijn er in vele soorten en maten, van personen tot organisaties, van activisten tot staat-gebonden groepen. Eén ding is zeker: de mission critical data veilig stellen, wordt steeds belangrijker.

 • Cybersecurity: de strijd tegen hackers

  Reageer

  AfbeeldingHet bedrijf Code Spaces leverde al zeven jaar source code en projectmanagementservices aan een groot aantal klanten. Opeens lukte het een hacker eigenaar te worden van hun Amazon Web Services control panel en konden ze niet meer bij hun data. Het bedrijf kreeg een boodschap van de hacker: tegen een zeer grote som geld konden zij de toegang weer terugkrijgen. Code Source probeerde intussen met man en macht de controle over hun eigen control panel terug te krijgen. Daarop vernietigde de hacker random alle toegang tot hun managementpanelen.

 • Amazon bestaat 20 jaar: What’s next?

  Reageer

  AfbeeldingVorige week vierde de van origine Amerikaanse webwinkel Amazon zijn 20e verjaardag. Naast het feit dat dit weer eens aangeeft hoe snel de tijd verstrijkt, biedt deze verjaardag ons de gelegenheid na te denken over hoe retail in de afgelopen twee decennia is veranderd dankzij technologie en hoe e-commerce nog verder kan evolueren.

 • De toekomst is Open Source

  Reageer

  AfbeeldingData wordt digitaal genoemd als het slechts een aantal discrete waarden kan aannemen. Het woord digitaal is immers afgeleid van ‘digitus’, wat ‘vinger’ betekent en refereert aan het tellen op de vingers. In onze informatiewereld tellen we echter niet op onze vingers, maar met behulp van het binaire stelsel, dat wil zeggen: met nullen en enen, omdat onze elektronica daar zo goed mee uit de voeten kan.

 • Software Defined Everything

  Reageer

  AfbeeldingDe Wet van Moore stelt dat door technologische vooruitgang het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling elke 2 jaar verdubbelt. Toen deze Intel-oprichter dit in 1965 poneerde, kon hij niet bevroeden dat zijn ’wet’ 50 jaar later nog steeds zou gelden. Eens moet aan die verkleining van componenten toch een einde komen, vragen velen zich hardop af, maar IBM maakte laatst toch weer bekend nog een stap verder te zijn in chip-minimalisatie – met zo’n 50%.

 • Cybersecurity: no fair play

  Reageer

  AfbeeldingOns bedrijf staat in de volle belangstelling van hackers. Met zoveel klanten die gebruik maken van onze producten in strategische en kwetsbare infrastructuren, is bij ons zeker interessante informatie te vinden. Per dag vinden er 1,2 miljard security events plaats: een teken dat er van buitenaf wordt geprobeerd een onregelmatigheid of zwakheid in onze infrastructuur te vinden. Met tienduizenden klanten bij energiecentrales, overheden, beurzen, luchthavens, defensie, banken, hightech-bedrijven en casino’s, is die overweldigende belangstelling van hackers eigenlijk vanzelfsprekend.

 • First Time Right

  Reageer

  AfbeeldingEind vorige eeuw werd kwaliteitsmanagement populair in de industriële productie. Met de komst van automatische productiemiddelen zoals NC-machines en industriële robots, werd het mogelijk het productieproces te standaardiseren, te stroomlijnen en flink efficiënter te maken. Kwaliteitsmanagement bestond al langer, maar nu we met CAD/CAM-software het ontwerp en productieproces kunnen digitaliseren, is het veel makkelijker om productiebesturing daadwerkelijk op die manier in te richten.

 • Survival of the fastest

  Reageer

  AfbeeldingOnze IT-mogelijkheden nemen in rap tempo toe. De impact daarvan op onze maatschappij is dagelijks zichtbaar. Het zet je al snel op achterstand als je niet meebeweegt met die veranderende toepassingen. Bedrijven die falen om snel te volgen, krijgen het steeds moeilijker en raken steeds verder achter.

 • Verbouw of nieuwbouw?

  Reageer

  AfbeeldingWekelijks spreek ik wel klanten die zich afvragen hoe zij hun informatie-infrastructuur gereed kunnen maken voor de toekomst. Dit zijn veelal organisaties die al enkele decennia bestaan en de laatste jaren worstelend de vooruitgang van de informatiewereld bijhouden. Nieuwe infrastructuur, updates van applicaties, implementaties van nieuwe applicaties, mobiele wensen van hun organisatie en last but not least: meer doen met minder.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Afbeelding

 

 

Equalit: samenwerkingsverband meerdere gemeenten