of 59100 LinkedIn

Een theorie over de cloud

AfbeeldingDoor velen wordt de cloud als een revolutie gezien. Dat is het eigenlijk ook wel. Vergelijkbaar met de industrialisatie twee eeuwen geleden. Immers, voor de industrialisatie werden veel processen op een verschillende manier uitgevoerd. Er zijn toen standaarden ontwikkeld om processen op een gemeenschappelijke manier uit te voeren. En daarmee werden deze processen uitwisselbaar en bruikbaar op een manier die iedereen begreep. Dat geldt voor cloud computing net zo.

Standaardisatie
In andere woorden: cloud is niets anders dan standaardisatie. Een VM op een X86-architectuur is voor de informatiewereld niets anders dan wat 230 Volt 50 Hz was voor de elektriciteitswereld. Mijn applicatie werkt immers overal waar ik hem inplug. Door deze nieuwe standaard voor computing power ontstaan opeens heel veel nieuwe mogelijkheden. Voor het eerst in de historie van de informatietechniek ontstaat voor de informatiegebruiker de mogelijkheid een make-or-buy beslissing te maken. Laat ik iets ontwikkelen buiten de deur en gebruik ik het intern? Of andersom: ik ontwikkel het zelf en laat het bij anderen draaien. Of wil ik nog andere, aanvullende supply-chains inrichten?

 

Hybride cloud
Dit is de basis voor het succes van de Hybride Cloud. Het is niets anders dan een beetje zelf te (moeten) maken en de rest bij derden te verwerven, met de mogelijkheid alles bij derden te verwerven of alles weer in huis te halen. Net zoals elk ander industrieel productieproces. Eindelijk hoeven we om informatiediensten te produceren geen specifieke hardware meer aan te schaffen. De hardware is een commodity geworden; een standaard product dat je bij vele aanbieders kunt kopen. White labeled, dat wil zeggen dat een merknaam daar geen werkelijke meerwaarde meer aan kan geven. Het immers een volkomen standaard product geworden.

 

Dus de hybride cloud is de optie om zelf iets te kunnen maken en er iets van derden aan toe te kunnen voegen. Samengevoegd is dit het eindproduct voor de gebruiker. En als er een leverancier verdwijnt, dan zijn er andere leveranciers beschikbaar die de dienst ook kunnen leveren. Het is immers een standaarddienst die je afneemt. De samenstelling van die dienst kan in de loop der tijd veranderen. Je kunt omhoog en omlaag schalen, meer ingrediënten toevoegen en de interne/externe mix aanpassen. De standaard is nu een orkestratieplatform waarop je de juiste mix kan creëren.

 

Cloud computing vs cloud data
Een belangrijke afweging blijft waar je je data laat landen. Want computing en networking hebben op zichzelf geen inhoud of ingebouwde waarde; ze voeren slechts een nutsfunctie uit. Als een processor of VM niet goed werkt, gooi je hem weg en vervang je hem door een ander. Als een switch of VLAN niet goed werkt, gooi je hem weg en vervang je hem door een ander. De informatie-inhoud zit immers in de data, niet in de processor of switch. Daarom is het ook van belang te weten waar je data is, waar je data mag zijn en ook waar het beslist niet mag zijn. Die afweging bepaalt immers waar je bepaalde processing wel en niet kan uitvoeren. Als je data wettelijk het land niet uit mag, is een buitenlandse provider geen optie. Net zozeer als er exportrestricties bestaan voor producten, bestaan die ook voor informatieproducten. Het is zelfs strafrechtelijk verboden strategische producten uit te voeren zonder vergunning. Ondoordachte cloudcomputing kan dus juridisch wel eens ongewenste situaties opleveren.

 

Cloud computing en Cloud data zijn dus twee totaal verschillende zaken. De nutsvoorziening om iets te doen, versus het databezit waar je iets mee wilt (laten) doen. De hybride cloud neemt beslissingen over beide zaken: waar staat mijn data en welke netwerk- en processingmogelijkheden kan ik inzetten? Data-centrisch denken is een essentieel aspect om een hybride cloud-omgeving goed te kunnen inrichten. Net zoals eindgebruiker-centrisch denken dat is voor het leveren van persoonlijke dienstverlening.

 

Micro-services
In feite moet je data en de (persoonlijke) gebruikersdienst met elkaar verbinden via beschikbare computing power en een beschikbare applicatie. Dit zijn op dit moment steeds vaker micro-services die puur en alleen de dienst leveren die de gebruiker vraagt. Geen grote applicatie-omgevingen meer, maar zogenaamde ‘stateless’ apps die snel aan- en uitgeschakeld kunnen worden.

 

In die hybride mix tussen data en eindgebruiker dient niet alleen de service te worden gemanaged, maar ook zaken als: wie is de data-eigenaar, waar staat de data, wat is de kwaliteit, hoe is het beveiligd, wat zijn de aansprakelijkheden, welke compliance is er voor veilig gebruik en onder welke wetgeving valt het gebruik van die data. Hybride cloud-platformen kunnen deze functionaliteit managen en op die manier een veilige en stabiele informatievoorziening realiseren voor eindgebruikers.

 

Productieproces
Een hybride cloud is een mix van je eigen keuken en wat je bij de winkel, de distributeur of eventueel via de cateraar kunt krijgen. Of eventueel bij een restaurant, als je geen zin hebt om te koken. De uitdaging is om de zaken die je zelf moet doen, omdat je data bijvoorbeeld dichtbij of on-premise moet blijven, en de zaken die je uitbesteedt in de juiste mate te verwerven en bedrijfszeker te laten leveren. Een supply chain die het assemblageproces voedt waar de gewenste informatieproducten en -diensten worden samengebouwd en geleverd. Net zoals elk ander productieproces.

 

De cloud maakt van IT-levering eindelijk een normaal productieproces. Eindelijk, na een start zo’n vijftig jaar geleden met het stoommachine-achtige proces van het mainframe. Maar data is en blijft op C-level een serieuze overweging, naast alle bedrijfsargumenten als kosten, flexibiliteit en schaalbaarheid. Het gaat dan over rechten en plichten, intellectueel eigendom, veiligheid en cyberbescherming.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers