of 59100 LinkedIn

De kunst van verhalen vertellen

AfbeeldingAls er complexe veranderingen plaatsvinden, is het lastig om het geheel goed te overzien, laat staan te begrijpen. Daarom is het horen van verhalen over die veranderingen soms een uitkomst. Om de wereld van die verandering makkelijker te begrijpen. Goede storytellers kunnen de veelheid aan informatie in simpele voorbeelden uitleggen en vergelijkbare situaties plaatsen.

Aha-erlebnes
Het probleem is, dat teveel informatie aangeleverd krijgen, geen kennisoverdracht meer oplevert. Om informatie te kunnen verwerken, moet informatie eerst in kennis en vervolgens in wijsheid worden omgezet. En dat proces vraagt nu eenmaal verwerkingstijd. Dat heet ook wel de aha-erlebnes. Een aha-ervaring is een situatie waarin een persoon plotseling nieuwe inzichten krijgt. In het Engels ook wel het aha-moment of trigger-moment genoemd. De uitdrukking is verwant aan Eureka.

 

Om kennis over te dragen, is het dus van belang om bij mensen dat aha-moment te kunnen creëren. Waardoor de ontvanger de overgedragen informatie ‘opeens’ in een begrijpelijke context kan plaatsen en in staat is nieuwe informatie eromheen te vergaren. Te veel informatie, zonder begrip van de context, blijft gewoon een opeenstapeling van simpele feiten.

 

We leven in een wereld waar ons een groeiende informatieberg ter beschikking staat, die eerder verwarring dan wijsheid brengt. En juist wijsheid is nodig om zinvol – met al die aanwezige informatie – meerwaarde te creëren. Storytelling kan daar enorm bij helpen. Bij je kennissen, je klanten, je medewerkers, kortom in elke situatie waar je complexe, nieuwe informatie wilt overdragen.

 

Metaforen
Er is zelfs een congres dat de Future of Storytelling heet en dat ik tegenkwam in een blog van Cor Hospes, een enthousiaste storyteller. Hij zegt dat je een boodschap over moet brengen door – zoals Aristoteles – in metaforen te denken, die helder zijn en simpel zijn te begrijpen. Storytelling is een vak en een kunst, waar je veel technieken bij kunt gebruiken. Het is de ander iets laten beleven aan de hand van gebeurtenissen; eventueel met bijbehorende beelden.

 

Zoals sprookjes dat vroeger ook deden, of nog beter fabels en sagen, waar altijd een over te dragen boodschap in verwerkt was. Waar een plot is bedacht, karakters in voorkomen en een zekere focus is op de over te dragen boodschap. In elke cultuur komen al sinds de oudheid dit soort verhalen voor om informatie, een boodschap en uiteindelijk kennis over te dragen. Een verhaal is immers makkelijker te onthouden dan een verzameling feiten. En een aansprekend en inspirerend verhaal vraagt erom doorverteld te worden. Waarbij het doorvertellen de verteller zelfs doet groeien in zijn eigen begrip wat betreft context en boodschap.

 

Het is begrijpelijk dat in marketing regelmatig storytelling wordt gebruikt. In een advertentiecampagne zorgt het ‘doorgaan op een verhaal’ voor klantloyaliteit. De klant herkent het vervolgverhaal en wordt benieuwd naar de volgende. Hierdoor ontstaat ook een meer persoonlijke band met het verhaal, dat makkelijk te herinneren is. Harde feiten verwerken we met de zakelijke linkerkant van onze hersenen, een verhaal verwerken we met de meer creatieve rechterkant.

 

Niet alleen taalgebieden van je hersenen worden dan geactiveerd, maar ook delen die we normaal gebruiken als we ‘iets in het echt meemaken’. Hierdoor onthouden we verhalen veel beter dan feiten. Echter, als we het verhaal herinneren, komen de daarbij behorende feiten weer makkelijker in herinnering.

 

Beelden
In de nieuwe wereld van social media zijn feiten steeds makkelijker te ‘verpakken’ in verhalen die door beelden worden ondersteund. Hierbij komt nog een keer de versterking van ‘a picture tells more than thousand words’. In de advertentiewereld wordt hier veel gebruik van gemaakt: bouw een verhaalwereld waarin je verhaal kan groeien. De ‘Happyness Factory’ campagne van Coca-Cola is zo’n bekend voorbeeld.

 

‘Kennis is het weten van wat we niet kunnen weten’ heeft iemand ooit geschreven. Informatie bestaat uit kale feiten en droge gegevens, die je zelf aan elkaar moet knopen om de context te begrijpen. Kennis is gebaseerd op interpretatie van die informatie en de kunst van relaties leggen. Wijsheid staat daar weer boven en heeft ook een morele component: zaken die je interesseren en goedkeurt, blijven makkelijker hangen dan zaken waar je anders over denkt.

 

Dus bij een verhaal dat iemand vertelt, past ook de mening die die persoon over het onderwerp heeft. Het is ingebed in de eigen boodschap die hij of zij met het verhaal duidelijk wil maken. Daarom is een verhaal ook altijd persoonlijk. Het draagt een boodschap over, plant een zaadje bij de ander waaruit ieders ‘eigen verhaal’ kan groeien. Jouw visie die de basis wordt van het verhaal – en de mening – van de ander.

 

Veranderingen
In deze tijd van grote veranderingen, waar ‘wijsheid’ steeds belangrijker wordt om de juiste beslissingen te nemen, zijn storytellers meer dan ooit nodig. Personen die de kloof overbruggen tussen al die beschikbare informatie en begrijpen wat het belang daarvan is voor de wereld, je eigen bedrijf of jezelf. Een groot verteller, of dat nu een journalist is, een redacteur, auteur, filmmaker, blogger of consultant, helpt mensen niet alleen er achter te komen waar het om draait in deze wereld, maar ook wáárom het van belang is.

 

Zoals Cor Hospes in zijn blog zegt: ‘de storyteller danst op de treden van de begripsladder van informatie naar kennis en wijsheid’. Met behulp van symbolen, metaforen en associaties helpt hij je informatie te interpreteren en die te integreren met je eigen kennis en die aldus te transformeren in wijsheid. Een goed verhaal nodigt uit tot nadenken. Plant een zaadje voor nieuwe ideeën en een beter begrip. Informatie is de bibliotheek vol boeken over scheepsbouw. Kennis is het kunnen bouwen van een schip. Wijsheid is dat schip bevaren zonder dat het zinkt en waardoor je nieuwe werelden kunt ontdekken.

 

Dit artikel verscheen origineel op www.datacentered.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers