of 59108 LinkedIn

De Chief Data Officer, de digitale CFO?

AfbeeldingIn een onderzoek naar de rol en positie van bedrijven die een Chief Data Officer hebben aangesteld, blijkt dat deze bedrijven significant beter presteren. Niet alleen hebben ze een hogere omzetgroei, maar zij registreren ook op compliance gebied een betere performance. In de wereld van informatie zijn drie zaken van belang: een goede digitale dienstverlening, goede digitale producten, zowel wat betreft ontwikkeling als productie en ten slotte het beheer van de belangrijkste assets: hun data.

Voor de dienstverlening zelf is al jaren de CIO de meest aangewezen functionaris. Hij of zij zorgt dat de informatiedienstverlening binnen en buiten de organisatie georganiseerd is, aan de noodzakelijke servicelevels voldoet en dat het risk management voldoende is gegarandeerd. De Chief Digital Officer is een naastgelegen functie die vooral toezicht houd op de digitalisering van product en productieprocessen. Immers informatieproducten bestaan steeds vaker alleen nog maar uit samengestelde data, die ontworpen, geassembleerd en geleverd moet worden aan de verschillende eindgebruikers. Voor dat proces is de Chief Digital Officer verantwoordelijk.

 

De digitale CFO
De Chief Data Officer tenslotte – een lastige naam want beiden hebben dezelfde afkorting CDO – is de functionaris die niet het proces maar de assets van dat informatieproces en de organisatie moet beheren en ontwikkelen. Een beetje de CFO van de informatie zou je hem of haar kunnen noemen. Zorgen dat – vergelijkbaar met de cashflow – ook de dataflow wordt gemanaged, weten welke data er stroomt, waar het vandaan komt, wie de eigenaar is, wat de kwaliteit is etc. Een functie die een groeiende verantwoordelijkheid begint te krijgen in onze digitaliserende maatschappij.

 

Immers, data heeft niet alleen enorme waarde voor de organisatie, maar moet ook aan toenemende compliance-eisen voldoen. Denk aan de privacy wetgeving die strikter wordt en bedrijven steeds zwaardere verantwoordelijkheden geeft over een juiste procesvoering. Maar ook data in research- en onderzoek-omgevingen die potentieel waarde voor de toekomst hebben, zoals patenten en nieuwe innovatieve, concurrerende producten. Tenslotte heeft data ook een fraudekant, oneigenlijk gebruik dat ontdekt en voorkomen moet worden.

 

Waarde van data
Data heeft in vergelijking met een fysiek product voordelen en beperkingen. Het voordeel is dat je het tegen relatief lage kosten heel makkelijk kunt distribueren. En die distributie is wederzijds en de basis voor enorm veel engagement mogelijkheden met klanten, partners en leveranciers. Maar data is ook makkelijk ongemerkt te stelen. Een staaf goud ligt in de kluis en als die wordt gesloten, zie je dat: de kluis is leeg. Maar als data uit een datakluis wordt gestolen, is dat bijna niet te ontdekken. Of erger nog, als deze gecorrumpeerd is door derden en bij gebruik schade veroorzaakt. Juist die onzichtbaarheid is een groeiend aandachtspunt in de databeveiliging.

 

Daarnaast heeft data een verschillende waarde op korte en lange termijn. De korte termijn waarde is begrijpelijk; hoe eerder je iets weet, hoe meer voordeel je daar uit kunt halen. Denk aan de snelle wereld van de beurzen waar microseconden tegenwoordig al miljoenen verschil kunnen maken ten aanzien van een geslaagde of mislukte transactie. Verzamelde data levert op lange termijn juist inzicht, historie en trendgegevens op. Die data wordt noodgedwongen steeds groter, omdat het enerzijds steeds makkelijker wordt digitale data te bewaren, maar anderzijds kunnen we ook steeds grotere data-omgevingen beheren en analyseren.

 

Datastrategie
Het opzetten en organiseren van een visie en een datastrategie is derhalve essentieel voor elke digitale onderneming. En dus eigenlijk voor iedere organisatie tegenwoordig. Daarnaast kost het verzamelen, verwerken, bewaren en analyseren geld. Veel geld. Dus dat moet gebudgetteerd worden, de bestedingen gemeten worden en naar de juiste gebruikers of eigenaren worden teruggeleid. En dat proces wordt met de inzet van allerhande interne en externe cloud-processen er niet doorzichtiger op. De supply chain van al die datastromen data is lastig te organiseren en te bewaken. En de kosten die daarvoor door cloud-leveranciers worden doorgerekend, zijn ook vaak niet vooraf te plannen.

 

Datamanagement
Kortom, datamanagement is een essentiële functie voor iedere organisatie en we zien gelukkig steeds meer bedrijven deze functie vorm geven en organiseren. En het ontstaan van een CDO-office waar informatiedeskundigen het beleid vormgeven en toekomst-vasthouden in relatie met de strategie van de onderneming. En het vertalen van dat beleid naar adequaat GCR – Governance, Compliance en Risicomanagement – dat deze data-infrastructuur moet borgen.

 

Gelukkig zijn er steeds betere GRC-gereedschappen voorhanden die makkelijker datastromen kunnen scannen, data-omgevingen kunnen beheren en data loss kunnen herkennen. Een realtime boekhoudsysteem van al je data. Het probleem van data is dat het zo goed als onzichtbaar en veelal vluchtig van aard is. Wat je niet hebt gezien, is bijna niet meer te reconstrueren. Met groei van streaming data neemt dat aandachtspunt alleen maar toe.

 

Meten is weten
De Chief Data Officer is een van die nieuwe functies waar we tien jaar geleden nog niet over nadachten. Terwijl de toen bekende storage en netwerk admins, die dat werk voor een deel deden, nu worden geautomatiseerd. Net zoals in de oude productiefabrieken de arbeid nog handmatig en arbeidsintensief was, in de nieuwe gestroomlijnde en geautomatiseerde fabriek de kwaliteit geborgd door proceskwaliteit. Meten is weten. Wat je niet weet, kun je niet managen, zeg een aloude wijsheid. Met de door automatisering verdwijnende functies, ontstaan ook nieuwe functies. Daar moet elke organisatie die langzaam zijn informatieproces ziet automatiseren voortdurend bij stil staan. Creative destruction, zoals ik al zo vaak heb uitgelegd. Nieuwe functies ontwikkelen en de oude op een geordende wijze uitfaseren. Dat vraagt talentmanagement. Wie is beschikbaar, opleidbaar en inzetbaar voor die nieuwe taken?

 

Eén ding is zeker, deskundige personen op dit gebied zijn nog schaars. Komen nog niet van scholen en zijn in de organisatie vaak geen flamboyante en extroverte personen die makkelijk opvallen. Maar ze zijn er wel en ga er naar op zoek. Want u heeft ze harder nodig dan u denkt. Zo managet u zowel uw data als uw mensen op een toekomstbestendige manier.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingDell EMC Computer Systems (Benelux)

Edisonbaan 14 B

3439 MN Nieuwegein

www.netherlands.emc.com

www.datacentered.nl / www.emcblog.nl

netherlands@emc.com 

Afbeelding Afbeelding Afbeelding 

Meer nieuws

Afbeelding

 

 

Equalit: Samenwerkingsverband meerdere gemeenten

Bloggers