of 59232 LinkedIn

Burgernet, samen voor een veilige buurt

Reageer

De toekomst zeker stellen

Een samenwerking tussen gemeenten, burgers en politie ondersteund door de juiste techniek. Dat maakt Burgernet, oftewel deze concrete vorm van burgerparticipatie, mogelijk. In 2004 sprak de Nederlandse overheid de wens uit om burgers meer te betrekken bij de eigen veiligheid van hun woon- en werkomgeving. Vandaag de dag is Burgernet precies dat wat nodig is om burgers beter te beschermen.

Burgernet is een netwerk van burgers dat onder meer heterdaad opsporingsacties van de politie kan ondersteunen. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind kan de centralist van de politiemeldkamer een Burgernetactie opstarten. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Als de deelnemers de betreffende persoon of het voertuig zien, dan bellen ze via het gratis nummer van Burgernet direct met de meldkamercentralist van de politie. Mede op basis van de verkregen informatie stuurt de centralist de politie aan. Alle deelnemers ontvangen na afloop van de Burgernetactie een bericht over de resultaten van de actie.

 

De uitdaging

In 2008 en 2009 is Burgernet succesvol beproefd in negen gemeenten. Dankzij de inzet van Burgernetdeelnemers zijn verdachten op heterdaad door de politie aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige informatie verstrekt aan de politie. In alle pilotregio´s is een intensieve vorm van samenwerking ontstaan tussen politie, gemeente en deelnemende burgers. Op basis van deze positieve bevindingen is aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie het advies uitgebracht Burgernet landelijk in te voeren. Inmiddels is Burgernet landelijk ingevoerd en heeft het bijna 1,5 miljoen deelnemers. Burgernet wordt steeds vaker ingezet. In het afgelopen jaar is Burgernet meer dan 16.000 keer ingezet. En dit aantal is nog steeds groeiende.

 

Ons antwoord

Al in 2004 heeft CGI het concept van Burgernet vertaald naar een technische, werkende oplossing. In nauwe samenwerking met de ICT organisatie van de Nationale Politie en de Burgernetorganisatie is een totaalsysteem gerealiseerd voor burgers (deelnemers), politie en gemeenten. Het systeem is onderdeel van de politiemeldkamer, waardoor acties op efficiënte wijze gestart en opgevolgd kunnen worden. Bovendien hebben wij de Burgernettechnologie op zo’n manier ontwikkeld dat niet alleen de politie, maar ook andere nooddiensten Burgernet kunnen gebruiken.

Wij hebben ervoor gezorgd dat deelnemers via diverse kanalen kunnen worden ingeschakeld. Liep voorheen de communicatie tussen burgers en meldkamer alleen maar via een vaste telefoonlijn, nu profiteren alle partijen van multimedia. Multimedia versnelt hun interactie. Het systeem draait in alle meldkamers en is gemakkelijk in gebruik. Door moderne ontwikkeltalen en methoden is Burgernet succesvol tot stand gekomen. Werken in een opsporingsomgeving vereist de nodige waarborgen op het gebied van beveiliging. In ons antwoord voldoet Burgernet dan ook aan die strenge beveiligingseisen. Niet alleen aan de veiligheidseisen van de politie, ook de gegevens van de deelnemers zijn goed beveiligd.

Het systeem wordt door ons beheerd en is technisch ondergebracht in het beveiligde rekencentrum van de Nationale Politie. Op proactieve wijze plegen we onderhoud en voeren we nieuwe functionaliteiten in. Naast de technische realisatie en het beheer van dit systeem, zijn wij nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van burgerparticipatie en Burgernet. Zo hebben we zitting in de strategische stuurgroep om samen met politie, gemeenten en het Ministerie sturing te geven aan burgerparticipatie. Deze deelname aan de stuurgroep onderstreept het partnership tussen ons en Politie Nederland.

 

Waarom CGI?

Samen kunnen we nieuwe wegen creëren om onze toekomst zeker te stellen. We kunnen grote dingen realiseren. Uitdagingen voor de overheid vormen de basis van onze oplossingen. Al meer dan veertig jaar profiteren wereldwijd vooraanstaande organisaties en overheden van onze expertise in veiligheid. Tenslotte is veiligheid belangrijk voor ons allemaal, nu en in de toekomst. We zijn trots dat we organisaties op nieuwe manieren helpen werken en laten groeien.

Ervaar ons leiderschap op het gebied van veiligheid.

 

Download hier de pdf

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingCGI Nederland

George Hintzenweg 89

3068 AX Rotterdam

088-564 00 00

www.cginederland.nl

Meer nieuws

 Afbeelding

Whitepapers

Onze expertise

Creating a safer society!

Onze visie: een toekomst met betrokken burgers, actieve lokale communities, effectievere handhaving van de regels en ferme en snelle reddingsoperaties.

  

Afbeelding

IBOR: de openbare ruimte wordt duurzaam

Met de Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)-oplossing laten verschillende soorten objecten in de publieke ruimte zich op afstand beheren.

 Afbeelding

Bloggers