of 59221 LinkedIn

Wetenschap en bedrijfsleven binden strijd aan met onveilige apps

Reageer

Centric gaat samen met een consortium bestaande uit de TU Twente, TNO en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen naar de ontwikkeling van veilige apps voor onder meer de zorgsector en de overheid.

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft daarvoor een subsidie toegewezen aan de Technische Universiteit Twente. Doel van het zogeheten SERIOUS-project is het vergaren van kennis van het veilig ontwikkelen, onderhouden, beheren en gebruiken van software apps.

De veiligheid van de apps wordt sterk beïnvloed door het apparaat, het besturingssysteem, andere geïnstalleerde apps en het gebruik door de gebruiker. Ook naar dat laatste wordt onderzoek verricht. Centrale vraag is hoe we verstandig omgaan met de veiligheids- en privacy-risico’s die daaraan verbonden zijn. Veel toepassingen vragen bijvoorbeeld toegang tot locatiegegevens of het adressenbestand, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.     

Het project richt zich vooral op apps die voor ‘serieuze’ doeleinden worden gebruikt, zoals informatie-uitwisseling tussen de overheid en burgers of berichten van zorgverleners aan hun patiënten. Door het gedrag van gebruikers te onderzoeken hopen de onderzoekers kennis te vergaren die bijdraagt aan slimme en veilige mobiele software.
 
Waarborgen van veiligheid en privacy

Het gebruik van apps binnen de zorg en de overheid neemt de komende jaren naar verwachting sterk toe. En juist daar zijn vraagstukken op het gebied van privacy en security het meest urgent. Vooralsnog ontbreken voor professionele elektronische dienstverlening echter beleidskaders die aangeven aan welke eisen applicaties moeten voldoen. Een van de doelstellingen van de onderzoekers is dan ook het vaststellen in hoeverre daarvoor aanvullend beleid nodig is.

Het SERIOUS-project is een van elf onderzoekprojecten die zijn gehonoreerd binnen het lange-termijn-onderzoeksprogramma Cyber Security van de NWO. Dat programma omvat projecten die moeten bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid en privacy in onze digitale samenleving.

 

Samenwerken met kenniscentra

Volgens Ben van Lier van Centric toont de overheid met de goedkeuring dat zij het belang van privacy en informatiebeveiliging onderkent: “De overheid signaleert het snel toenemende gebruik van mobiele apparaten en de software erop en is zich bewust van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt. Centric neemt graag deel aan het onderzoek, omdat dit voor onze klanten in de overheid en zorgsector een zeer belangrijk thema is.”

 

Centric vindt het belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van betrouwbare applicaties en stelt daarom software, professionals en financiële middelen beschikbaar voor het onderzoek. De samenwerking met kenniscentra, overheden en andere gerenommeerde partners leidt tot nieuwe kennis en innovaties die de economische positie van ons bedrijfsleven versterken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers