of 59183 LinkedIn

Manita Maliepaard

Manita Maliepaard werkt sinds 2013 bij Centric nadat ze jarenlang werkzaam is geweest bij diverse lokale overheden. Haar omvangrijke expertisegebied beslaat zowel kleine als grote overheden en ze is bovendien werkzaam geweest in een publiekrechtelijk samenwerkingsverband. Die jarenlange ervaring zet Manita nu in haar rol als (proces)manager in.

Op dit moment is Manita verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de belastingwerkzaamheden zoals deze voor diverse lokale overheden bij Centric plaatsvinden. De trend van uitbesteding van werkzaamheden zet zich gestaag voort. Centric heeft hierin een actieve rol. Er wordt meegedacht bij partijen over het uitbesteden van een deel van het proces of het gehele belastingproces.

Ook verzorgt Manita nadere procesanalyses bij de lokale overheden ter borging van efficiency en kwaliteit.

 • Hoe waterdicht zijn uw privacyprotocollen?

  Reageer
  De parkeerwereld van de gemeenten sloeg na de laatste uitspraak van de Amsterdamse rechtbank even op hol. De rechtbank oordeelde namelijk dat het invoeren van een kenteken geen verplichting is om te voldoen aan betaald parkeren. Zolang er maar bewijs is van betaling hoeft er geen kenteken ingevoerd te worden.
 • Hoezo eerlijk?

  Reageer

  “Maak gemeentebelastingen eerlijk” kopte Vereniging Eigen Huis onlangs als onderwerp op de website. Ze verwezen hierbij naar het voorstel Agenda Lokale Democratie, waarbij aan de gemeenten meer mogelijkheden worden geboden om belasting te heffen. Vereniging Eigen Huis merkt op dat het een goed moment is om het bestaande systeem van gemeentebelastingen tegen het licht te houden in termen van eerlijkheid en transparantie.

 • Laten we van elkaar leren!

  Reageer

  Onlangs onderzocht de toezichthoudende instantie Waarderingskamer de termijnoverschrijding bij de afhandeling van WOZ-bezwaren. Uit het onderzoek blijkt dat in 2013 voor woningen 4,7 procent van de WOZ-bezwaren te laat zijn afgehandeld. Voor niet-woningen gaat het zelfs om 8,8 procent. Hoewel dit landelijk geen enorme aantallen zijn, heeft het niet tijdig afhandelen van bezwaren wel degelijk gevolgen. Denk aan schade aan het imago van de gemeente. En wat dacht u van het risico op ingebrekestellingen en daarbij horende kosten of de invloed die deze verwerkingsachterstand heeft op het totaal van de gemeentelijke processen?

 • Parkeerbelasting: melkkoe of facilitator?

  Reageer

  Stip het onderwerp parkeerbelasting aan op een verjaardagsfeestje en je hebt gelijk een avondvullend gespreksprogramma. Het is een belastingvorm waarover altijd volop discussie plaatsvindt en waarvoor doorgaans meer tegen- dan voorstanders bestaan. De term ‘melkkoe’ wordt in die gesprekken veel gebruikt.

 • Wat als je afhankelijk bent van een uitvoerder op afstand?

  Reageer

  Steeds meer gemeenten kiezen voor uitbesteding van de gemeentelijke belastingprocessen of een deel daarvan.


  Belangrijke beweegredenen voor deze beslissing zijn:

  • gemeenten willen terug naar een regisserende rol
  • kostenbesparing
  • het borgen van de continuïteit
  • het verhogen van de kwaliteit
 • Van rondleiding tot voormelding: productbeleving voor gemeenten

  Reageer

  Ieder jaar stromen de social media vol met reacties op de gemeentelijke belastingaanslag en de vastgestelde WOZ-waarden. Jammer genoeg zijn het lang niet altijd positieve berichtjes. Hoe kunnen gemeenten de productbeleving van hun WOZ-beoordelingen vergroten?

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Whitepapers