of 59221 LinkedIn

Eelco Pet

Eelco Pet is na de afronding van zijn technische studie CIM en werkzaamheden bij Novell vanaf 1996 werkzaam bij Centric. Momenteel geeft hij als hoofd productmanagement leiding aan de productmanagers van de businessunit Milieu, Vergunningen en Vastgoed.

 • Landschapsarchitecten wees gerust: de Omgevingswet komt eraan!

  Reageer

  Landschapsarchitect Adriaan Geuze gaf tijdens Zomergasten op NPO 1 aan dat hij ‘in paniek’ was. Vooraf aan de uitzending maakte hij langs de A4 bij Leiderdorp om de twintig meter een foto. Al die foto’s monteerde hij aan elkaar om een beeld te creëren van de voorkant van de stad. Het resultaat was, in zijn woorden, ‘wanstaltig’. Maar er is hoop voor de landschapsarchitecten van deze wereld! En wel in de vorm van de nieuwe Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt. Deze Omgevingswet integreert zesentwintig wetten en moet landschapsvervuiling voorkomen, door meer ruimte te bieden om het omgevingsbeleid decentraal af te stemmen op de behoeften en doelstellingen.

 • Zicht op de Leefomgeving

  Reageer

  Is er voldoende balans in de groeiende informatiebehoefte en de beschikbaarheid van informatiebronnen? Het initiatief ‘Laan van de Leefomgeving’ illustreert goed de informatiebehoefte binnen ruimtelijke projecten. Tegelijkertijd werkt dit initiatief toe naar de oplossing voor het verzamelen van de informatie en het beschikbaar stellen hiervan. Er is echter nog wel een ‘maar’…

 • Bijzaakgericht

  Reageer

  Het zaakgericht denken is ooit gestart met de ambitie om te komen tot betere dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven. Ondertussen lijkt het uitgegroeid tot een oplossing voor ál uw problemen.

 • Generiek of niet?

  1 reactie

  In mijn vorige blog (van 7 februari 2013) beschreef ik dat IT vooral flexibel en zaakgericht moet zijn; zaakgericht werken wordt voor steeds meer organisaties het uitgangspunt. Maar geldt hetzelfde voor het generiek zakensysteem?

 • Standaard en tóch flexibel?

  Reageer

  De strijd tussen IT-leveranciers om de gunsten van de omgevingsdiensten is losgebarsten. De eerste gunningen hebben plaatsgevonden en de één na de andere aanbesteding wordt geïnitieerd.

  Wat opvalt is dat de eisen en wensen die de omgevingsdiensten op dit moment aan de IT stellen vooral gericht zijn op flexibiliteit en zaakgericht werken. De themaspecifieke wensen en eisen op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaven lijken wat naar de achtergrond verdrongen. Een mogelijke reden dat de specifiekere eisen minder nadruk krijgen is dat IT-oplossingen zich in het verleden voldoende bewezen hebben. De systemen lijken goed in staat de processen van een omgevingsdienst te automatiseren.

 • Maak werk van maatwerk

  Reageer

  Soms vergeet ik mijn smartphone ’s avonds op stil te zetten. Er zijn dan altijd wel collega’s die midden in de nacht hun e-mail bijwerken. Na een attenderend melodietje vind ik het dan nog nodig ook om even snel het onderwerp te lezen (ondanks de stille hint van mijn vrouw, die hier zo haar eigen menig over heeft).

 • Werkt u al 24/7?

  Reageer

  Het Nieuwe Werken is slimmer en efficiënter. Onafhankelijk van tijd en plaats, mogelijk dankzij moderne technologieën. Het is gebaseerd op vertrouwen tussen werkgever en werknemer en gericht op resultaat in plaats van aanwezigheid.

   

  Lees verder

 • Vertrouwen op resultaat

  Reageer

  Omdat velen nog op vakantie zijn, is er op kantoor tijd voor achterstallig werk: klussen waar je de rest van het jaar niet aan toe komt. Van samenwerken is in de zomerperiode even geen sprake. In plaats daarvan worden veel werkzaamheden zelfstandig afgehandeld. De vakantievierende collega’s mogen zich bij thuiskomst op de resultaten storten.

   

  Lees verder

 • Zaakgericht samenwerken

  Reageer

  Regionale Uitvoeringsdiensten werken vaak op afstand van de opdrachtgevers. Even binnenlopen is er niet meer bij. Voor goede communicatie is het belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. Zaakgericht samenwerken zorgt ervoor dat de communicatie tussen de betrokken partijen voldoet aan standaarden, zodat iedereen weet wat er van hem wordt verwacht.

   

  Lees verder

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Bloggers

Whitepapers