of 59108 LinkedIn

Smart Cities 2.0 - van data naar beleid

Afbeelding 

Grote maatschappelijke ontwikkelingen stellen steden voor grote vraagstukken. Vraagstukken rondom verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, mobiliteit. Met Big Data kunnen steden steeds meer inzicht krijgen in bedreigingen en kansen die tot oplossingen voor de vraagstukken kunnen leiden.

  • Welke data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken. 
  • Welke Smart City toepassingen zijn er in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u ermee? 
  • Experimenten zijn er te over, maar hoe zorg u ervoor dat de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe kansen, nieuwe producten en diensten en tot nieuwe waardecreatie. 
  • Hoe kan analyse van data leiden tot nieuw beleid in de publieke sector?

 

Doelgroep

Hét event voor CIO's, CTO's, hoofden IT en Service Managers bij gemeenten.

 

Een ontmoeting tussen overheid en bedrijfsleven
Tijdens het congres ‘Smart Cities 2.0: van data naar beleid’ zullen deskundige sprekers u antwoord op deze vragen geven en krijgt u een beeld van wat verschillende gemeenten al bieden. Ook biedt dit congres een uitgelezen kans om overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om te zien hoe zij samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Smart Cities. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma Smart Cities 2.0

09.30 uur             Inloop en koffie
10.00 uur             Opening dagvoorzitter Alex Beishuizen
10.15 uur             Frank Weerwind – burgemeester van  Almere
10.45 uur             Big Data, het fundament onder gemeentelijk Smart City beleid – Hans Nouwens
11.15 uur             Is de gemeentelijke organisatie klaar voor Big Data? – Theo Veltman
11.45 uur             Architectuur en interoperabiliteit;

                              Discussie over nut en noodzaak van communicerende systemen in de Smart City.
12.15 uur             Lunch
13.30 uur             Breakout ronde 1
14.30 uur             koffiepauze
15.00 uur             Breakoutronde 2
16.00 uur             Afsluiting
16.30 uur             Netwerkborrel

Breakouts

Tijdens de breakoutsessies worden best practices getoond waarbij de samenspel tussen overheid,  bedrijfsleven en universiteiten  centraal staan om te komen tot Smart City toepassingen en datagestuurd werken. Zo schetst Raymond Alexander, CIO in Den Bosch u het geheim van het datagestuurd werken in deze gemeente. Ziut laat u zien hoe u met lantaarnpalen niet alleen licht kunt geven, maar ook data kunt verzamelen en interpreteren. Universiteiten gunnen u een vergezicht van Smart Cities en datagestuurd werken in de nabije en verre toekomst en u krijgt een indruk van hoe Internet of Things tot nieuw gemeentelijk beleid kan leiden. 

Sprekers

AfbeeldingFranc Weerwind is burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. Hoe kan datagedreven werken bij gemeenten leiden tot het behalen van de doelen van de Digitale Agenda 2020, het spoorboekje van gemeenten naar vergaande digitalisering ? Hoe kunnen gemeenten en markt daar samen in optrekken? Wat kunnen gemeenten samen doen en wat is het belang van standaardisering en uniformering daarbij?


 

AfbeeldingTheo Veltman is CTO van de gemeenten Almere en Amsterdam. De grootste moeilijkheid om te komen tot daadwerkelijk datagestuurd beleid is volgens Veltman niet het verzamelen van bijeenbrengen van data. De bottleneck is het op een lijn krijgen van de verschillende bestuursorganen in een stad.
AfbeeldingHans Nouwens is dé Smart City specialist en in die hoedanigheid betrokken bij talrijke projecten, platforms en instituten die zich met dit onderwerp bezighouden. Hij is Smart City Strategist bij de gemeente Breda, voorzitter van de stichting OVLNL voor Smart Lighting, lid van de Standaardisatie Adviesgroep Smart Cities, scout bij Smart Data City en Smart City specialist bij Nyennrode Business University.

 AfbeeldingEvert-Jan Mulder, directeur van Red Plume, digitale transformatie publieke sector en Frank Vieveen (projectleider digitale innovatie bij de gemeente Rotterdam, gaan samen in discussie over de nieuwe vraagstukken op het gebied van interoperabiliteit en architectuur op het gebied van Smart Cities. Hoe kunnen verschillende toepassingen met elkaar communiceren, welke standaarden en procedures zijn daarvoor nodig om te komen tot een goed functionerende digitale architectuur in Smart Cities?


AfbeeldingRaymond Alexander
hoofd ICT en plaatsvervangend CIO van de gemeente ’s-Hertogenbosch, toont u het geheim van Den Bosch. Veel overheden weten dat ze afhankelijk zijn van data, maar ze weten niet hoe ze hun datastructuur optimaal in kunnen zetten. In Den Bosch zijn er forse stappen gemaakt. Echt datagedreven sturen vraagt om veranderingen op allerlei terreinen. Raymond Alexander vertelt u hoe dit tot resultaten leidt.


AfbeeldingKoen de Snoo is loco-gemeentesecetaris en directeur Concern bedrijfsvoering gemeente Den Haag. De Snoo laat zien hoe de stad van vrede, recht en veiligheid zich ontwikkelt tot internationale stad die weet hoe nu en in de toekomst met digitalisering om te gaan, met als sleutelwoorden verandering, veerkracht en samenwerking. En daar horen data natuurlijk bij.

 

Wanneer: donderdag  22 juni 2017

Waar: Figi Zeist

Tijd: vanaf 09.30


Wie: Binnenlands Bestuur en AG Connect

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

€ 225,00         abonnee Binnenlands Bestuur/AG Connect

€ 295,00         niet-abonnee Binnenlands Bestuur/AG Connect

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

 

Afbeelding

 


Afbeelding  

 

Afbeelding