of 59100 LinkedIn

Smart Cities 2.0 - van data naar beleid

 

Steden staan wereldwijd voor dezelfde uitdagingen: verstedelijking, klimaatverandering,

arbeidsparticipatie en mobiliteit. Om antwoorden te vinden op de vragen die deze grote maatschappelijke ontwikkelingen met zich meebrengen, is het nodig om van alle digitale technieken gebruik te maken die er zijn. Daarvoor is een hoogwaardige digitale infrastructuur nodig, en kennis van welke data beschikbaar zijn bij welke mogelijke samenwerkingspartners, betrokkenheid van bewoners en kennis van de risico’s en mogelijkheden op het gebied van cybersecurity, privacy, interoperabiliteit,
hyperconnectiviteit, open source van de digitale infra, standaardisatie en financiering.

 

  • Welke Big data heeft u nodig om van uw gemeente een ‘Smart City’ te maken?
  • Welke Smart City toepassingen zijn er al in andere gemeenten ontwikkeld en wat kunt u ermee op het gebied van mobiliteit, bouw, infrastructuren, ICT, governance, energie, zorg en milieu.
  • Welke standaarden hanteert u daarvoor?
  • En hoe kan dit alles leiden tot ‘data driven policy making’?

 

Doelgroep

Hét event voor CIO's, CTO's, hoofden IT en Service Managers bij gemeenten.

 

Een ontmoeting tussen overheid en bedrijfsleven
Tijdens het congres ‘Smart Cities 2.0: van data naar beleid’ zullen deskundige sprekers u antwoord op deze vragen geven en krijgt u een beeld van wat verschillende gemeenten al bieden. Tevens biedt dit congres een uitgelezen kans om overheid en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen om te zien hoe zij samen kunnen werken aan de ontwikkeling van Smart Cities.

 

Binnenkort meer informatie over het programma en aanmelden! 

 

 

Afbeelding 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Afbeelding


Wanneer: donderdag  22 juni 2017

Waar: Figi Zeist

Tijd: vanaf 09.30


Wie: Binnenlands Bestuur en AG Connect

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding