of 59221 LinkedIn

Pgb in de regio Amsterdam

Dit gaat niet over de pgb-uitbetalingsellende door de SVB, maar over wat vooraf kan gaan aan pgb-toekenning. Ik las in de gemeentelijke folder voor ouders met een zorg voor hun kind, over de stappen die je moet doorlopen; de eerste stap is: 'U meldt zich bij een ouder- en kindadviseur….Ook als u een verwijzing hebt van de huisarts of van de Jeugdbescherming moet u naar het ouder-kind-team (OKT)...'

Opmerkelijk! In de Jeugdwet staat dat arts en jeugdbescherming direct kunnen verwijzen naar een zorgverlener. De gemeente betaalt, dus de gemeente wil natuurlijk wel van die verwijzingen weten. De gemeente kan snel administreren en toestemming verlenen. Immers, het gezin/de jongere is al gezien door een bevoegd deskundige en die kiest - in overleg met ouders/jongere – een (op maat!) passende hulpverlening die al dan niet op het lijstje van de gemeente staat. Staat-ie niet op het lijstje? Dan biedt het persoonsgebonden budget (pgb) soelaas. De Jeugdwetgever heeft met pgb bewust ruimte gemaakt voor vrije zorgkeuze en eigen regie. Het gemeentelijk OKT - daar zijn er in Amsterdam zo’n 22 van, in elke buurt een – hoef je hiermee toch niet te belasten? Scheelt weer een paar weken (maanden?) voor onze jongere en het gezin.
 

Daarna las ik in de folder dat 'De OKT-medewerker samen met u kijkt wat uw vraag is, of u of uw omgeving het zelf kan oplossen, of dat het OKT u kan helpen.' Dan vervolgt de folder met 'Is dat niet voldoende? Dan informeert de medewerker u over mogelijkheden voor zorg ... ingekocht door de gemeente (Zorg in Natura/ZIN). Is deze zorg niet geschikt? Dan kunt u een pgb aanvragen. De ouder- en kindadviseur informeert u over … de regels. Dit kost in de meeste gevallen minimaal 2 gesprekken.

En dan: Als u een pgb wilt … moet u een formulier en een pgb-plan invullen en opsturen naar het pgb jeugdteam … Op basis van het … plan gaat u in gesprek met een medewerker van het pgb jeugdteam.' Ten slotte zegt de gemeente: 'Daarna beslist de gemeente of u een pgb krijgt. U krijgt hierover een brief'.
 

Welke (vaak kwetsbare) ouder of jongere haalt al deze stappen? Nog even los van het kennelijk dédain t.a.v. andere bevoegde (vaak vertrouwde) verwijzers. Immers, hun werk wordt tot driemaal toe dik overgedaan door de gemeentelijke teams en dan nóg kan het pgb geweigerd worden en moet je naar het gemeentelijke doolhof, uhh, lijstje. Dit, terwijl de gemeente in haar beleidsstukken (terecht) stelt dat pgb en ZIN gelijkwaardige verstrekkingen zijn. Dat eigen regie en vrije keuze belangrijk zijn. Maar ja, die burger is zo stom, die kan echt niet zomaar een eigen pgb regelen.

Tussen beleid en uitvoering gaapt een Paarse Krokodil.   

Mechtild Rietveld
Meer columns van Mechtild Rietveld leest u hier

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+