of 59221 LinkedIn

Radboud Engbersen

Radboud Engbersen is als senior projectleider werkzaam bij Platform31. Hij is opgeleid als socioloog en literatuurwetenschapper.
Eerder werkte hij bij de universiteit Utrecht en verschillende landelijke kennisinstituten. Hij houdt zich zowel
bezig met grootstedelijke als plattelandsvraagstukken.
  • Doe Het Zelf Beweging is ambtenarenbeweging

    2 reacties

    De Groene Amsterdammer muntte juni 2012 de naam van de beweging: Do it Ourselves. Een jaar later publiceerden Hilhorst en Van der Lans Sociaal doe-het-zelven (2013). We zijn nu weer zo’n vier jaar verder, de eerste kruitdampen van alle sociale-doe-het-zelf projecten zijn opgetrokken, en wie staat daar in het stralende middelpunt? Niet de bewierookte burger, maar de lang verguisde lokale ambtenaar, want als alle projecten één ding duidelijk hebben gemaakt, dan is het dat de rol van lokale ambtenaren onmisbaar blijkt te zijn.

  • Gemeenten kennen hun kerken niet

    6 reacties

    Onlangs was ik in de Jan Luykenlaan in de Haagse naoorlogse wijk Moerwijk. Drie corporaties hebben er bezit. Dat betekent veel arme bewoners, waarvan een groot aantal met een migrantenachtergrond. In Moerwijk is lang geaarzeld met het opknappen van veel woningen, want moesten ze niet gesloopt worden?